ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד פלוני :

בש"פ 8624/05

המבקשת:
מדינת ישראל

נ ג ד

המשיב:
פלוני

בקשה להארכת מעצר לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו - 1996

תאריך הישיבה: כ"ג אלול התשס"ה (27.9.2005)
בשם המבקשת: עו"ד עמית אופק
בשם המשיב: עו"ד שמואל פליישמן

בבית המשפט העליון

החלטה

זוהי בקשה להארכת מעצרו של המשיב בתשעים ימים לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996 (להלן: חוק המעצרים), הואיל וחלפו תשעה חודשים מיום מעצרו ומשפטו טרם החל, וממילא טרם נסתיים.

1. המשיב עומד לדין בבית המשפט המחוזי בתל אביב ועל פי כתב האישום מיוחסות לו עבירות של אינוס, מעשה סדום ומעשה מגונה, אותן ביצע על פי הנטען באחייניתו במהלך השנים 2004-2003. המשיב, יליד 1962, מואשם בכך שבמספר הזדמנויות בעת שהמתלוננת, שהיא קטינה ילידת 1994 ויתומה מאב ואם, התארחה בביתו, החדיר בכוח את אבר מינו לאבר מינה וכן לפי הטבעת שלה. כל זאת בניגוד לרצונה ועל אף בכיה ותחינותיה כי יחדל ממעשיו. כתב האישום נגד המשיב הוגש ביום 19.12.2004 ובהחלטתו מיום 26.1.2005 הורה בית המשפט המחוזי על מעצרו של המשיב עד תום ההליכים בציינו כי קיימות בתיק ראיות לכאורה להוכחת אשמתו ובציינו עוד כי אין לבטוח במשיב שלא יוסיף ויפגע בקטינים אחרים השוהים במחיצתו, בייחוד נוכח העובדה כי בעברו הפלילי הרשעה בגין תקיפת קטין שבגינה תלוי ועומד נגדו מאסר על תנאי בר הפעלה לשישה חודשים.

2. אף שחלפו תשעה חודשים מאז הגשת כתב האישום, טרם החלה שמיעת משפטו של המשיב. ישיבת ההקראה התקיימה ביום 10.1.2005 ובישיבת המענה, שהתקיימה ביום 9.2.2005 כפר המשיב בעובדות כתב האישום, והתיק נקבע לשמיעת הוכחות במהלך ספטמבר 2005, בפני הרכב השופטים טימן, שפירא וברוש. בקשה שהגישה המבקשת להקדמת מועדי שמיעת ההוכחות בתיק זה נדחתה על ידי בית המשפט וביום 4.9.2005 בוטלו גם המועדים המאוחרים שנקבעו בתיק לחודש ספטמבר, ותחתיהם נקבעו שלושה מועדים חדשים במהלך חודש נובמבר, בפני מותב אחר (כבוד השופטים טל, אמסטרדם ולבהר-שרון). בפנינו עותרת המבקשת להארכת מעצרו של המשיב על מנת לאפשר את שמיעת משפטו בעודו נתון במעצר. המבקשת אינה מתעלמת מן הבעייתיות הקיימת בעובדה שמשפטו של המשיב טרם החל להישמע, אך לטענתה נוכח מסוכנותו והצורך בשמירה על בטחון הציבור בכלל ובטחון המתלוננת בפרט אין מנוס מלהורות על הארכת המעצר. המבקשת מוסיפה ומציינת כי בינתיים הוגש נגד המשיב כתב אישום נוסף המייחס לו ביצוע מעשים מגונים בקטינה ילידת 1987 ותיק זה תלוי ועומד בפני בית המשפט המחוזי בבאר שבע.

המשיב מצידו טוען כי יש להורות על שחרורו בתנאים של חלופת מעצר נוכח האופן שבו התנהל התיק עד כה ונוכח העובדה כי המשפט טרם החל ואין רואים את סופו.

3. לוח הזמנים הצפוי לניהול משפטו של המשיב מעורר קושי. מתוך הנתונים שהוצגו עולה כי שמיעת הראיות בעניינו לא תחל אלא בחלוף אחד עשר חודשים מיום הגשת כתב האישום והמבקשת בהגינותה מאשרת כי שלושה המועדים שנקבעו במהלך חודש נובמבר 2005 יספיקו ככל הנראה לסיום פרשת התביעה בלבד. סעיף 62 לחוק המעצרים מסמיך את בית המשפט העליון להאריך את תקופת מעצרו של נאשם אף מעבר לתשעה החודשים הקבועים בסעיף 61 לחוק, על מנת לאפשר במקרים ראויים את סיומו של המשפט בעוד הנאשם נתון במעצר. דא עקא, בשל העומס המוטל על מערכת בתי המשפט בתיקים פליליים ובייחוד בתיקי פשע חמור, מתרבות והולכות הבקשות להארכת המעצר שמגישה המבקשת ובמקרים לא מעטים מתברר כי חלפו תשעה חודשים בלא שנשמע ולו עד אחד במשפט. כזה הוא גם המקרה שבפנינו וכפי שכבר נאמר בעניין אחר, העובדה שחלפו תשעה חודשים והמשפט טרם החל נושאת משקל רב בבוא בית משפט זה לשקול את בקשת ההארכה. יחד עם זאת, עובדה זו לבדה אינה יכולה להכריע את הכף וגם במצב דברים בעייתי זה חובה עלינו לבחון את מכלול השיקולים הצריכים לעניין ובהם השיקולים אשר הובילו למעצרו של הנאשם לכתחילה (ראו בש"פ 8639/05 מדינת ישראל נ' אלמרבוע (לא פורסם)). במקרה שלפנינו מיוחסות לעורר עבירות מין המצויות מבחינת חומרתן ברף העליון של מעשים מסוג זה ומכאן מסוכנותו המופלגת של המשיב. מסוכנות זו, בעיקר בכל הנוגע לציבור הקטינים, מועצמת נוכח העובדה כי הורשע בעבר בתקיפת קטין וכן נוכח העובדה כי תלוי ועומד נגדו כתב אישום נוסף בגין ביצוע עבירות מין בקטינה אחרת. בנסיבות אלה, ולמרות הקושי הרב שמעורר קצב ניהולו של המשפט, נראה לי כי האינטרס לשמירה על שלום ציבור הקטינים גובר ואין מנוס מהארכת המעצר המבוקשת.

אני מורה, אפוא, על הארכת מעצרו של המשיב בתשעים ימים, החל מיום 19.9.2005 או עד למתן פסק דין בתפ"ח 1223/04 בבית המשפט המחוזי בתל אביב, לפי המוקדם.

ניתנה היום, ‏כ"ה אלול, תשס"ה (29.9.2005).

ש ו פ ט ת


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: פלוני
שופט :
עורכי דין: