ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין השופטת הילה כהן נגד יו"ר הועדה לבחירת שופטים :

בג"ץ 9100/05

בפני: כבוד השופטת א' פרוקצ'יה

כבוד השופטת מ' נאור

העותרת:
השופטת הילה כהן

נ ג ד

המשיבים:
1. יו"ר הוועדה לבחירת שופטים

2. הוועדה לבחירת שופטים באמצעות יו"ר הוועדה

בקשה למתן צו ביניים

תאריך הישיבה:
כ"ו באלול התשס"ה (30.9.2005)

בשם העותרת:
עו"ד יעקב רובין; עו"ד אריאל רובין

בשם המשיבים:
עו"ד דנה בריסקמן

החלטה

1. העותרת פנתה לבית משפט זה בעתירה למנוע את שרת המשפטים מלכנס את הוועדה לבחירת שופטים לדון בעניינה, ולבטל את הצעתה לוועדה לדון בסיום כהונתה כשופטת בישראל; כן ביקשה להורות לוועדה לבחירת שופטים להימנע מלדון בהצעת שרת המשפטים לסיים את כהונתה של העותרת, כאמור.

העותרת ביקשה כי יוצא צו ביניים אשר יאסור את כינוס הוועדה לבחירת שופטים לדון בעניינה, עד למתן הכרעה בעתירה לגופה.

2. שמענו את טיעוני הצדדים באשר לבקשה לסעד ביניים. לאחר ששקלנו את כלל נסיבות הענין, באנו לידי מסקנה כי אין מקום ליתן את סעד הביניים המבוקש. דרך כלל, ולמעט במקרים חריגים, אין בית משפט זה נוהג להתערב במהלכים הננקטים בידי גוף הנתון לביקורתו השיפוטית, מקום שזה טרם דן בענין, והחלטתו טרם נתקבלה. שהרי עשוי להיות שההחלטה, לכשתתקבל, תייתר את השאלות העולות בעתירה, ואלה תיהפכנה תיאורטיות.

איננו רואים מקום לסטות מכלל זה במקרה שלפנינו. לא נתערב לפני מעשה במועדי כינוסה של הוועדה ובדרך הפעולה הננקטת על ידיה, כפי העולה בעתירה. למותר לומר, כי שמורות לעותרת כל טענותיה, ובכלל זה בשאלות הסמכות, לאחר שתתקבל החלטת הוועדה, אם ובמידה שיהא צורך בכך.

הבקשה לצו ביניים נדחית. העתירה תישאר תלויה ועומדת. הצדדים מתבקשים להגיש הודעות משלימות לא יאוחר מ-10 ימים לאחר שתינתן החלטת הוועדה לבחירת שופטים בעניינה של העותרת.

ניתנה היום, כ"ו באלול התשס"ה (30.9.2005).

ש ו פ ט ת ש ו פ ט ש ו פ ט ת


מעורבים
תובע: השופטת הילה כהן
נתבע: יו"ר הועדה לבחירת שופטים
שופט :
עורכי דין: