ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ארגון העיתונאים בישראל- הסתדרות העובדים הכללית החדשה נגד אגודת העיתונאים בת"א :

ניתנה ביום 29 אוקטובר 2013

הסתדרות העובדים הכללית החדשה - ארגון העיתונאים בישראל
המבקשת
-
אגודת העיתונאים בתל אביב

ידיעות אחרונות בע"מ
המשיבה 1

המשיבה 2

החלטה

הנשיאה נילי ארד

לפניי בקשת צד בסכסוך בין ארגוני בהתאם להוראת סעיף 25(2) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט - 1969. המחלוקת מושא הדיון סבה על השאלה מי הוא הארגון היציג במעסיקה "ידיעות אחרונות בע"מ" (להלן: ידיעות).
במצורף לכתבי הטענות הגישו הסתדרות העובדים הכללית החדשה - ארגון העיתונאים בישראל ואגודת העיתונאים בתל אביב טפסי הצטרפות של החברים בהן, לטענתן (להלן: טפסי ההצטרפות).
3. במסגרת ההכרעה בהליך זה נדרשת בחינת טפסי ההצטרפות וכשרותם, לשם קביעה מי משניהם עונה על דרישת סעיף 3 לחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957 לפיו:
"ארגון יציג של עובדים לענין הסכם-קיבוצי מיוחד הוא ארגון העובדים שעם חבריו נמנה המספר הגדול ביותר של עובדים מאורגנים שעליהם יחול ההסכם, או שהוא מייצגם לענין אותו הסכם, ובלבד שמספר זה אינו פחות משליש כלל העובדים שעליהם יחול ההסכם".

בישיבת תזכורת שנועדה לפניי ביום 27.10.2013 קיבלו הצדדים המלצתי והגיעו לכלל הסכמה כפורט להלן:
בדיקת כשרותם של טפסי ההצטרפות תיעשה על ידי "ועדה של שניים", שהחברים בה יהיו נציג מטעם ארגון העיתונאים ונציג מטעם אגודת העיתונאים (להלן: ועדת השניים).
הטפסים שיעמדו לבחינת ועדת השניים הם אלה בלבד שהגישו ההסתדרות והאגודה לבית דין זה במצורף לטיעוניהן, ושהמציאו אהדדי בינן לבין עצמן בהתאם.
ועדת השניים תתכנס ביום 3.11.2013 בשעה 10:00 ב"בית סוקולוב" בתל אביב.
בחינת כשרותם של הטפסים תיעשה לאור אמות המידה שנקבעו בפסק הדין בעניין אל בטוף (סב"א 31575-02-13 הסתדרות העובדים הלאומית – הסתדרות העובדים הכללית החדשה), בהתאמה הנדרשת לנסיבות המקרה הנדון. בתוך כך, ובהתאם, "המועד הקובע" הוא יום 23.7.2013, המועד בו הוגשה למעסיקה – ידיעות – הודעת ארגון העיתונאים על היותו הארגון היציג במקום העבודה.
ועדת השניים תרכז את ממצאיה בטבלה אחת (להלן: הטבלה המשותפת) בה יצוינו הפרטים שלהלן:
עובדים החברים בארגון העיתונאים;
עובדים החברים באגודת העיתונאים;
הסתייגות והטעמים לה, מכשרות טופס הצטרפות והחברות בהתאם, בכל אחת מן הרשימות, יצוינו בעמודה נפרדת ליד שמו של כל חבר וחבר, בכל אחת מן הרשימות.
ניתן בזה תוקף של החלטה להסכמת הצדדים.
עד ליום 5.11.2013 יגישו ההסתדרות ואגודת העיתונאים את הטבלה המשותפת לבית דין זה.
בחלוף המועד תינתן החלטה על המשך בירור ההליך.
בית דין זה חוזר על הצעתו לצדדים ולבאי כוחם לשקול אפשרות של חזרה להליך הגישור לפני פרופ' זמיר, כמוצא הנכון והראוי ליישוב המחלוקות ביניהם בדרכי שלום.

ניתנה היום, כ"ה חשון תשע"ד (29 אוקטובר 2013) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .

הנשיאה נילי ארד, אב"ד


מעורבים
תובע: ארגון העיתונאים בישראל- הסתדרות העובדים הכללית החדשה
נתבע: אגודת העיתונאים בת"א
שופט :
עורכי דין: