ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אילנית צים נגד בנק הפועלים :

לפני כבוד סגן הנשיאה ארז יקואל

מבקשים

1. אילנית צים

4. פני לוי

3. יחזקאל לוי

2. עדי צים

נגד

משיבים
1. בנק הפועלים

2. אביחי דרזנר

הודעה


1. נקבע לדיון ליום 29 ינואר 2014 בשעה 09:00 בפני כבוד סגן הנשיאה השופט ארז יקואל.

2. המשיב רשאי להגיש תשובה תוך 45 יום ממועד המצאת המרצת הפתיחה או עד 14 יום לפני המועד אשר נקבע לדיון, לפי המוקדם, כאמור בתקנה 256 לתקנות סדר הדין האזרחי, עם העתק במישרין ובמקביל לב"כ המבקש.

3. תשומת לב הצדדים להוראות תקנה 256 א לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984 לפיה אם לא הגיש המשיב תשובה ולא ביקש לקיים דיון עד תום המועד להגשת תשובה, רשאי בית המשפט ליתן החלטה על יסוד המרצת הפתיחה בלבד, אם שוכנע כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין.

4. בעלי הדין יתייצבו לדיון.

5. על בעלי הדין להצטייד בכל המסמכים הנוגעים לעניין.

6. ב"כ המבקש יבצע מסירה אישית של החלטה זו ושל התובענה לידי המשיב תוך 10 ימים מהיום.

7. המזכירות תשלח האמור לב"כ המבקש.

8. בקשות לדחיית מועדי דיון שנקבעו ויקבעו בתיק זה תוגשנה בהתאם להוראת נוהל 1-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועדי דיון), או בהתאם להוראת נוהל 2-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועד מטעמים הקשורים בקיום דיון באותו מועד לפני שופט אחר), לפי העניין.
בקשות שלא תוגשנה באמצעות הטפסים שצורפו להוראות נוהל אלו, או בקשות שלא צורפו להן האישורים הנדרשים, או שנשמטו מהן פרטים רלבנטיים – יכול ותדחנה מטעם זה בלבד.
ניתן לעיין בהוראות הנוהל באתר האינטרנט של הרשות השופטת או במזכירות בית המשפט.

ניתנה ביום 29 אוקטובר 2013 כ"ה חשון תשע"ד


מעורבים
תובע: אילנית צים
נתבע: בנק הפועלים
שופט :
עורכי דין: