ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מועצה מקומית כאבול נגד כפר אלסנדבאד להשקעות ותיירות בע"מ :


בפני כבוד השופט אברהים בולוס

המבקשת

מועצה מקומית כאבול

נגד

המשיבים

  1. כפר אלסנדבאד להשקעות ותיירות בע"מ
  2. תאיר ח'טיב
  3. מוחמד ח'טיב

החלטה

לפניי בקשה לביטול הסכם פשרה שקיבל תוקף של פס"ד, שניתן על ידי ביום 11.8.13.

התובעת ( להלן: המבקשת) הגישה נגד הנתבעים (להלן: המשיבים) תביעה כספית על סך של 779,240 ₪.

ביום 11.8.13 הודיעו הצדדים כי הגיעו לידי הסכמות כדלקמן:
" 1) לאור העובדה כי הנתבעת 1 ( להלן: הנתבעת) ניהלה את אתר אלסנדבאד באופן עונתי ורק כששה חודשים בכל שנה ולאור מצבה הכלכלי הקשה של הנתבעת החליטה התובעת להעניק לנתבעת הנחה בארנונה בלבד בשיעור של 50% מתחילת פעילותה באתר אלסנ דבאד בכפר כאבול.

2) א. החוב נשוא כתב התביעה, עד ליום הגשת התביעה, מורכב משלושה חלקים, החלק המתייחס להיטל ביוב עומד ע"ס 33,663 ₪, החלק המתייחס למים עומד ע"ס 248,778 ₪ והחלק המתייחס לארנונה ע"ס 496,800 ₪.
ב. לאחר ביצוע ההנחה בארנונה בשיעור של 50% נותר בסה"כ חוב ע"ס 530,840 ₪.

3) א. מוסכם בין הצדדים כי את החוב ע"ס 530,840 ₪, תשלם אותו הנתבעת לתובעת ב- 48 תשלומים חודשיים שווים ורצופים ע"ס 11,059 ₪ החל מיום 30/9/2013 ועד ליום 30/8/2017.
ב. מוסכם בין הצדדים כי איחור של עד 15 ימים בביצוע כל תשלום לא יהווה הפרה להסכם זה.
ג. מוסכם בין הצדדים כי במידה והנתבעת לא תעמוד בהתחייבותה עפ"י הסכם זה תבוטל ההנחה ותעמוד כל היתרה הבלתי מסולקת לפירעון מיידי.

4) הנתבעת 1 תשלם לתובעת הוצאות משפט לרבות שכר טרחת עו"ד בסך של 20,000 ₪ בצירוף מע"מ סכום זה ישולם תוך 30 ימים.

5) התביעה נגד הנתבעים 2-3 תידחה ללא צו להוצאות.

6) כבוד בית המשפט מתבקש בזאת לאשר הסכם זה ולתת לו תוקף של פסק דין ".

להסכמות הצדדים המפורטים לעיל ניתן על ידי תוקף של פסק דין ( להלן: פסק הדין).

בעקבות זאת, המבקשת הגישה את בקשתה דנן, בה היא עותרת לביטול פסק הדין מחמת הטעייה ומרמה, שכנטען, באו מכיוון בא כוחם של המשיבים. בין היתר, נטען כי בא כוח המשיבים הוסיף את סעיף 5 להסכם, המורה על דחיית התביעה נגד המשיבים 2 ו- 3 בניגוד למוסכם בין הצדדים ובלי ידיעת ב"כ המבקשת.

המשיבים התנגדו לבקשה ועתרו לדחייתה על הסף. לטענתם, עסקינן בפסק דין שניתן בהסכמה, ומשכך, אין לבית משפט זה את הסמכות לבטלו.

פסק דין שאישר הסכם אליו הגיעו הצדדים מורכב משני חלקים, החלק ההסכמי והגושפנקה לפיה בית משפט אישר ונתן להסכמות הצדדים תוקף של פסק דין מחייב. פסק דין כזה ניתן לתקיפה בשתי דרכים, בהגשת ערעור באם נפל פגם בהליך השיפוט, היינו באישור ביהמ"ש להסכם, או באמצעות הגשתה של תביעה למקרה והתגלה פגם בחלק ההסכמי ( יואל זוסמן, סדרי הדין האזרחי, מהדורה שביעית, עמ' 786). כפי ביטולו של כל הסכם כך גם הסכם שקיבל תוקף של פס"ד, הוא נבחן בהתאם לעילות הביטול שקיבלו ביטוי בחלק ב' לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג- 1973 , העוסק בביטולם של חוזים מפאת פגמים שנפלו בכריתתם ( ע"א 2495/95 הדס בן לולו נ' אליאס אטראש ואח', פ"ד נא(1) 577).

יוצא אפוא, מאחר שטענותיה של המבקשת מופנות לפן ההסכמי שבפסק הדין, הדרך בה צעדה המבקשת נגד המשיבים אינה הדרך הנכונה. בית משפט זה סיים את מלאכתו בתיק, וככל שסבורה המבקשת כי ההסכם העומד ביסוד פסק הדין נגוע בהטעיה, אזי היא רשאית לצ עוד בהתאם למתווה הנכון, שהינו הגשת תביעה עצמאית ונפרדת.

לאור האמור לעיל, אני מורה על דחיית הבקשה.

בנסיבות העניין, אינני עושה צו להוצאות.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, כ"ד חשון תשע"ד, 28 אוקטובר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מועצה מקומית כאבול
נתבע: כפר אלסנדבאד להשקעות ותיירות בע"מ
שופט :
עורכי דין: