ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין וליד ג'ית נגד מדינת ישראל :

בפני כבוד השופט בנימין ארבל

התובע

וליד ג'ית

נגד

הנתבעת

מדינת ישראל

החלטה

הודעה לצד שלישי תוגש תוך 30 יום מהיום. זאת, חרף העובדה שההודעה היתה אמורה להיות מוגשת במצורף לכתב ההגנה ולמעשה לא נמצא כל טעם מיוחד לאי הגשתה במועד.

החלטתי זו תומצא על ידי הנתבעת גם לצד השלישי אשר יגיש את כתב הגנתו, תוך 30 יום מהיום וימלא אחר ההוראות שבהחלטתי להלן:

1. נקבע לישיבת קדם משפט אשר תתקיים ביום 17.2.14 שעה 10:00.

להלן הנחיותיי באשר להליכים המקדמיים שעל הצדדים לנקוט קודם למועד הדיון.

2. (א) הנני מורה לצדדים לגלות, תוך 30 יום, בתצהיר, ערוך כדין, את המסמכים שברשותם, ו/או שהיו ברשותם, והנוגעים לעניין הנדון במשפט זה.

(ב) ניתן בזאת צו לעיון במסמכים, אשר יגולו עפ"י תצהיר גילוי המסמכים.

3. עד למועד הדיון ינקטו הצדדים את כל ההליכים המקדמיים שבדעתם לנקוט בתיק זה, הכל בהתאם למועדים הקבועים בתקנות, לרבות משלוח שאלונים, פרטים נוספים ובקשות אחרות.
בקשות שבדעת הצדדים להשמיע בקדם המשפט תוגשנה עם העתק לצד שכנגד לא יאוחר מ- 30 ימים לפני מועד הדיון.
המשיב יהא רשאי להשיב על הבקשות תוך 20 יום.
לאחר מכן, לא תשמענה כל בקשות כאמור, אשר ניתן יהיה להשמיען בישיבת קדם המשפט.

4. בתביעה לנזקי גוף, בהם הוגשה חוות-דעת מומחה רפואי מטעם התובע, ידאג הנתבע לבדוק את התובע על-ידי מומחה מטעמו, כאשר העתק חוות-הדעת יוגש לצד שכנגד ולבית המשפט עם קבלתה, ובהתאם למועדים הנקובים בתקנה 128(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.
לא תהא חוות-הדעת מוכנה עד למועד ישיבת קדם המשפט – יודיע על כך הנתבע בעוד מועד לביתה משפט ולצד שכנגד, תוך הגשת רשימת מועדים מתואמים למועד נדחה.

5. על המזכירות להמציא עותק החלטה זו לבאי-כח הצדדים ולזמנם כדין.

ניתנה היום, י"ח חשון תשע"ד, 22 אוקטובר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: וליד ג'ית
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: