ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק דיסקונט לישראל בע"מ נגד ואסים זיאן :

בפני כבוד השופטת רבקה פוקס

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"
בעניין:
בנק דיסקונט לישראל בע"מ
להלן: "הנושה"
בעניין:
ואסים זיאן ת"ז XXXXXX632
להלן: "החייב"
ובעניין:
כונס הנכסים הרשמי מחוז חיפה
להלן: "הכונ"ר"

החלטה

לאחר שעיינתי בבקשת הנושה ובמסמכים המצורפים אליה ובהעדר תגובה מטעם החייב , אני מחליטה, כדלקמן:
א. ניתן צו כינוס לנכסי החייב.
ב. הכונס הרשמי (להלן: "הכונ"ר") מתמנה בזאת ככונס לנכסי החייב.
ג. הנני מורה על עיכוב יציאת החייב מן הארץ.
החייב יפקיד את דרכונו בידי הכונ"ר;
על משטרת ישראל לעכב את יציאת החייב עד לקבלת הודעה מבית המשפט בדבר ביטול צו עיכוב היציאה.
ד. על החייב לבצע את הפעולות הבאות:

  1. להתייצב בפני הכונ"ר במשרדו בכל עת שיידרש לכך, לצורך חקירה.
  2. לשלם לכונ"ר לטובת נושיו סך של 1,000 ₪ לחודש, החל מיום 1.12.13 ומדי חודש בחודשו, עד ליום ה-10 בכל חודש .
  3. להגיש לכונ"ר תוך שבעה ימים מהיום, דו"ח על מצב עסקיו בשלושה עותקים; אלא אם כן יפטור אותו הכונ"ר מחובה זו.
  4. להגיש לכונ"ר דו"ח אחת לחודשיים, על הכנסותיו והוצאותיו על פי הטפסים שיימסרו לו על ידי הכונ"ר.

ה. ניתן בזאת צו לעיכוב כל ההליכים מכל סוג שהוא כנגד החייב, כאמור בסעיפים 20(א)
ו-22(א) לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980.
ו. אני מטילה על החייב את ההגבלות לפי סעיף 42 א לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980 (עותק מהוראת הפקודה מצוי במזכירות בית המשפט).
ז. המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל נקבע ליום 28.5.14 בשעה 09:00.
ח. פרסום צו כינוס זה יבוצע על ידי הכונ"ר ויכלול את מועד הדיון האמור.
ט. אני מורה כי הפרסום שיתבצע ע"י הכונ"ר והמודיע על אסיפת הנושים, יכלול הודעה בדבר המועד הקבוע לעיל, ויהווה הזמנה כדין לנושים. ללא קשר לפרסום ימסור הכונ"ר לחייב מהו המועד שנקבע לאסיפת הנושים, בתוך 14 יום ממתן צו הכינוס.
י. החייב ימציא הודעה על מתן צו זה, הכוללת עותק מצו הכינוס, והתאריך שנקבע לאסיפת הנושים, אשר נמסר לחייב על ידי הכונ"ר לפי סעיף ח' לעיל, בכל תיקי ההוצל"פ המתנהלים נגדו, וכן לכל נושיו, לרבות אלה אשר טרם פעלו נגדו במסגרת ההוצל"פ, וזאת בתוך 21 ימים מהיום, בדואר רשום או במסירה אישית.
החייב ימציא העתק החלטה זו לכל לשכות ההוצאה לפועל בהן מתנהלים תיקים כנגדו.

ניתנה היום, י"ח חשון תשע"ד, 22 אוקטובר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בנק דיסקונט לישראל בע"מ
נתבע: ואסים זיאן
שופט :
עורכי דין: