ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נפקו סטאר בע"מ נגד שושנה גרינברג :

בפני כבוד השופטת רבקה פוקס

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"
בעניין:
נפקו סטאר בע"מ ח"צ 520036724
להלן: "הנושה"
בעניין:
שושנה גרינברג ת"ז XXXXXX528
להלן: "החייבת"
ובעניין:
כונס הנכסים הרשמי מחוז חיפה
להלן: "הכונ"ר"

החלטה

לאחר שעיינתי בבקשת הנושה ובמסמכים המצורפים אליה ובהעדר תגובה מטעם החייבת , אני מחליטה, כדלקמן:
א. ניתן צו כינוס לנכסי החייבת.
ב. הכונס הרשמי (להלן: "הכונ"ר") מתמנה בזאת ככונס לנכסי החייבת.
ג. הנני מורה על עיכוב יציאת החייבת מן הארץ.
החייבת תפקיד את דרכונה בידי הכונ"ר;
על משטרת ישראל לעכב את יציאת החייבת עד לקבלת הודעה מבית המשפט בדבר ביטול צו עיכוב היציאה.
ד. על החייבת לבצע את הפעולות הבאות:

  1. להתייצב בפני הכונ"ר במשרדו בכל עת שתידרש לכך, לצורך חקירה.
  2. לשלם לכונ"ר לטובת נושיה סך של 500 ₪ לחודש, החל מיום 1.12.13 ומדי חודש בחודשו, עד ליום ה-10 בכל חודש .
  3. להגיש לכונ"ר תוך שבעה ימים מהיום, דו"ח על מצב עסקיה בשלושה עותקים; אלא אם כן יפטור אות ה הכונ"ר מחובה זו.
  4. להגיש לכונ"ר דו"ח אחת לחודשיים, על הכנסותיה והוצאותי ה על פי הטפסים שיימסרו ל ה על ידי הכונ"ר.

ה. ניתן בזאת צו לעיכוב כל ההליכים מכל סוג שהוא כנגד החייבת, כאמור בסעיפים 20(א)
ו-22(א) לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980.
ו. אני מטילה על החייב ת את ההגבלות לפי סעיף 42 א לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980 (עותק מהוראת הפקודה מצוי במזכירות בית המשפט).
ז. המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל נקבע ליום 28.5.14 בשעה 09:30.
ח. פרסום צו כינוס זה יבוצע על ידי הכונ"ר ויכלול את מועד הדיון האמור.
ט. אני מורה כי הפרסום שיתבצע ע"י הכונ"ר והמודיע על אסיפת הנושים, יכלול הודעה בדבר המועד הקבוע לעיל, ויהווה הזמנה כדין לנושים. ללא קשר לפרסום ימסור הכונ"ר לחייבת מהו המועד שנקבע לאסיפת הנושים, בתוך 14 יום ממתן צו הכינוס.
י. החייבת תמציא הודעה על מתן צו זה, הכוללת עותק מצו הכינוס, והתאריך שנקבע לאסיפת הנושים, אשר נמסר לחייבת על ידי הכונ"ר לפי סעיף ח' לעיל, בכל תיקי ההוצל"פ המתנהלים נגד ה, וכן לכל נושיה, לרבות אלה אשר טרם פעלו נגדה במסגרת ההוצל"פ, וזאת בתוך 21 ימים מהיום , בדואר רשום או במסירה אישית.
החייבת תמציא העתק החלטה זו לכל לשכות ההוצאה לפועל בהן מתנהלים תיקים כנגדה.

ניתנה היום, י"ח חשון תשע"ד, 22 אוקטובר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נפקו סטאר בע"מ
נתבע: שושנה גרינברג
שופט :
עורכי דין: