ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אירית גבאי נגד גרופר קניות חברתיות בע"מ :

בפני כבוד השופטת תמר בזק-רפפורט

המבקשת

אירית גבאי

נגד

המשיבה

גרופר קניות חברתיות בע"מ

החלטה

  1. ב"כ הצדדים יתייצבו לקדם משפט ביום 24.2.14 בשעה 09:30.
  2. על המבקשת להמציא העתק הבקשה לאישור התובענה כייצוגית (להלן – בקשת האישור), נוסח התובענה והחלטה זו לידי המשיבה במסירה אישית לאלתר. עליה להמציא לתיק בית משפט אישור מסירה על כך בתוך 5 ימים, שאם לא כן הבקשה תימחק.
  3. כמו כן, בהתאם להוראת סעיף 6(א) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006, על המבקשת לשלוח לאלתר הודעה למנהל המשפט בדבר הגשת בקשת האישור ולצרף להודעה העתק מהבקשה ומנוסח התובענה, לשם רישומן בפנקס תובענות ייצוגיות (להלן – הפנקס). בתוך 5 ימים תמציא המבקש ת לתיק בית המשפט אישור בדבר רישום בקשת האישור בפנקס, שאם לא כן הבקשה תימחק . מובהר, כי אין באמור כדי לגרוע מחובת המבקשת לפעול בהתאם לקבוע בסעיף 3 לתקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע-2010 (להלן – תקנות תובענות ייצוגיות).
  4. כאמור בתקנה 2 לתקנות תובענות ייצוגיות, רשאית המשיב ה להשיב לבקשת האי שור בתוך 90 ימים מיום שהומצאה לה. אם קבוע בדין מועד קודם להגשת תשובה או לייזום הליך, על המשיבה לפעול בהתאם לאותו דין. על המשיבה להמציא אי שור מסירה על מסירת עותק תשובתה לידי המבקש ת יחד עם הגשת תשובת ה לבית המשפט.
  5. בקשות לדחיית מועדי דיון שנקבעו וייקבעו בתיק זה יוגשו בהתאם להוראת נוהל 1-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועדי דיון) או הוראת נוהל 2-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועד מטעמים הקשורים בקיום דיון באותו מועד לפני שופט אחר), אשר יצאו מלפני נשיאת בית המשפט העליון. בקשות שלא יוגשו באמצעות הטפסים שצורפו להוראות נוהל אלו, או בקשות שלא צורפו להן האישורים הנדרשים, או שנשמטו מהן פרטים רלבנטיים – יכול ותדחנה מטעם זה בלבד. ניתן לעיין בהוראות הנוהל באתר האינטרנט של הרשות השופטת או במזכירות בית המשפט.

המזכירות תמציא העתק לב"כ הצדדים ותקבע את התיק לתזכורת פנימית ביום 29.10.13 לצורך מעקב אחר הגשת אישור מסירה וכן אישור בדבר רישום בקשת האישור בפנקס כנדרש.
ניתנה היום, י"ח חשון תשע"ד, 22 אוקטובר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אירית גבאי
נתבע: גרופר קניות חברתיות בע"מ
שופט :
עורכי דין: