ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נס מיכאל נגד המוסד לביטוח לאומי :

ניתנה ביום 22 אוקטובר 2013

נס מיכאל
המבקש

-
המוסד לביטוח לאומי
המשיב

החלטה

השופטת ורדה וירט-ליבנה
לפני בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בבאר שבע ( ב"ל 3381-09-12; השופט צבי פרנקל), בו נדחה ערעורו של המבקש על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) (להלן גם – הוועדה) מיום 17.7.2012.
למבקש, נהג משאית במקצועו, אירעה תאונת עבודה ביום 15.2.2010. במסגרת תאונה זו, נפגע המבקש בצוואר ובגב התחתון.
עניינו הוחזר לוועדה על פי פסק דינו של בית הדין האזורי שניתן בהסכמת הצדדים (ב"ל 36189-11-11; השופט צבי פרנקל) (להלן – פסק הדין), במסגרתו נקבע כי "עניינו של המערער יוחזר לוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) אשר תבחן החלטתה בדבר ניכוי מצב קודם בהתאם להלכת מרגוליס הידועה... המערער וב"כ יוזמנו להופיע בפני הוועדה ויוכלו לטעון טענותיהם בעניין דלעיל. החלטת הוועדה תהיה מפורטת ומנומקת".
הוועדה אליה הוחזר עניינו של המבקש התכנסה ביום 6.3.2012 וביקשה לעיין בתיק האורטופדי של המבקש קודם לתאונה וכן בתיק הנוירולוגי שלו, ככל שישנו. בהחלטתה מיום 17.7.2012, דחתה הוועדה את הערר וקבעה כי למבקש נכות בשיעור של 0% בגין הגב התחתון ונכות בשיעור של 10% בגין הצוואר. הוועדה הסבירה כי נכותו של המבקש בגין הגב התחתון הינה בשיעור של 10%, אך יש לנכות 10% בגין מצב רפואי קודם בעמוד השדרה המותני, זאת בהתאם לסעיף 37(7)(א).
בפסק דינו מיום 8.5.2013 דחה בית הדין האזורי את ערעור המבקש וקבע כי לא נפלה במקרה זה טעות משפטית המחייבת את התערבותו של בית הדין. עוד נקבע כי הוועדה מילאה כראוי אחר הוראות פסק הדין תוך שהיא מנמקת את החלטתה ומסבירה כי לו היה המבקש נבדק לפני קרות התאונה, הרי שהיו מוקנים לו 10% נכות.
בבקשת רשות הערעור טוען המבקש כי הוועדה לא קיימה את הוראות פסק הדין וכי החלטתה ניתנה באופן שרירותי וללא נימוק. המבקש מדגיש כי לא ברור כיצד עובר לתאונה הייתה הוועדה קובעת כי למבקש מגבלה בתנועות הגב התחתון, שכן אין כל תיעוד רפואי לכך. עוד הוא טוען כי הוועדה לא הסתמכה על נתונים מוכחים אשר יצדיקו את ניכוי הנכות בגין מצב קודם.
לאחר שעיינתי בבקשה על נספחיה, בפסקי הדין של בית הדין האזורי, בפרוטוקול הוועדה מיום 17.7.2012 ובכלל המסמכים שבתיק, הגעתי לכלל החלטה כי דין הבקשה להידחות. אין בטיעוניו של המבקש דבר אשר יצביע על טעות משפטית בפסק הדין של בית הדין האזורי או בהחלטת הוועדה אשר יש בה כדי להצדיק את התערבותה של ערכאת הערעור.
מעיון בהחלטת הוועדה עולה כי החלטה זו הייתה מנומקת ובהירה וכי לא נפלה בה טעות משפטית. הוועדה עיינה בתיק הרפואי של המבקש, התייחסה למצבו הקודם ולמסמכים השונים שבתיקו הרפואי ונימקה את החלטתה. בכך מילאה הוועדה אחר הוראותיו של פסק הדין.
על כן, לא מצאתי כי יש מקום להתערב בפסק דינו של בית הדין האזורי ודין בקשת רשות הערעור להידחות.
סיכומו של דבר – בקשת רשות הערעור נדחית ללא צו להוצאות.

ניתנה היום, י"ח חשון תשע"ד (22 אוקטובר 2013) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .


מעורבים
תובע: נס מיכאל
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: