ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלכסנדר ספנוב נגד הפניקס חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד השופטת נעם חת מקוב
תובע
אלכסנדר ספנוב

נגד

נתבעת
הפניקס חברה לביטוח בע"מ

החלטה

ישיבת קדם משפט ראשונה תתקיים ביום 1/5/2014 בשעה 08:30 בפניי.
לצורך קדם משפט ניתנות בזה ההוראות הבאות:

1. ניתן בזאת צו הדדי לגילוי ועיון במסמכים עד 45 יום מהיום.

2. לאחר עיון בבקשה למינוי מומחה ובתשובה לה הוחלט למנות את ד"ר נחשון קנולר מבית החולים תל השומר, טל' 03-XXXX668 כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדיה.

המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי של התובע, אלכסנדר ספנוב, בעקבות אירוע תאונת הדרכים נשוא תביעה זו ובמיוחד יתייחס ל:
א. האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות.
ב. המומחה יביע דעתו באשר לקיומה של נכות זמנית, ככל שקיימת.
ג. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד.
ד. מהן המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לעבודתו ומקצועו.
ה. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
ו. המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובע נכון להיום.
ז. המומחה יביע דעתו בדבר הצורך במינוי מומחה בתחום הראומטולוגיה.

3. הצדדים רשאים להעביר למומחה כל מסמך רפואי שבידיהם למעט חוות דעת מומחים, המומחה יציין בחוות דעתו אלו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות דעת.

4. מאחר ונחה דעתי כי קיימת ראשית ראיה בדבר אפשרות קיומה של נכות צמיתה בתחום האורתופדי , בשלב זה וכמימון ביניים תישא הנתבעת בשכר טרחת המומחה.
שכר הטרחה יועבר ישירות למומחה.
5. הנני קוצבת את שכר טרחת המומחה ומעמידה אותו על סך 4,500 ₪ בתוספת מע"מ.
אם שכרו של המומחה עולה על הסכום הנקוב, יודיע לבית המשפט ולצדדים בתוך 7 ימים מקבלת הודעת המינוי.
בנוסף, המומחה יודיע תוך 7 ימים מיום קבלת המינוי, אם יש לו נגיעה למי מהצדדים.

6. המומחה לא יבד וק את התובע לפני חלוף 90 יום מהיום.
חוות דעת המומחה תימסר לבית המשפט ולצדדים ככל האפשר תוך 90 יום מיום הבדיקה.

7. הצדדים רשאים להפנות למומחים שאלות הבהרה תוך 15 יום מיום קבלת חוות דעת ם של המומחים והמומח ים מתבקש ים להשיב תוך 15 יום נוספים.

8. הצדדים יערכו להגשת תחשיבי נזק מטעמם כאשר, תחשיב נזק מטעם התובע יוגש עד 30 ימים לפני המועד שנקבע ומטעם הנתבעת עד 14 ימים קודם למועד קדם המשפט.

ניתן ביום 21 אוקטובר 2013.


מעורבים
תובע: אלכסנדר ספנוב
נתבע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: