ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לירון טייטלמן נגד ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ :

תובעת:
לירון טייטלמן

נ ג ד

נתבעים:
1.ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ
2.זיו כהן

החלטה

לאחר עיון בכתבי הטענות וצרופותיהם, ומשנחה דעתי כי עילה ובכלל זאת "ראשית ראיה" כנדרש ישנה בהחלט למינויים של מומחים, הנני מורה על מינויים של המומחים כדלהלן:

בתחום האורתופדי- ד"ר יובל קריגר מרח' הנר ייטה סולד 8 ב' קומה 1, ב"ש. טל ' : 08-XXXX463.
בתחום הפסיכיאטרי- ד"ר שלו הדר מרח' יערה 21, עומר. מס' נייד: 050-XXXX696.

1. המומחים יקבעו ממצאים לגבי מצב ה הרפואי של התובע ת בעקבות הארוע מיום 02.10.09 תוך שית נו התייחסות ם ל:

א. באם לוקה התובעת כיום בנכות, ככל שכן, לאיזו תקופה ומה שיעור הנכות, לרבות באם סבל ה התובע ת מנכות זמנית.
ב. המומחים יתייחס ו לשאלת קיומו של קשר סיבתי בין התאונה דנן לבין מצב התובע ת, נכון להיום תוך מתן הדעת לכל עבר רפואי רלבנטי.
ג. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצב ה בעתיד ו/או להוצאות או טיפולים רפואיים מיוחדים.

3. בעלי הדין רשאים להעביר למומחים כל מסמך רפואי שבידיהם למעט חוות דעת מומחים.

4. המומחים יציינו בחוות דעתם אלו מסמכים היו בפני הם לצורך מתן חוות הדעת.

5. חוות הדעת תימסר לבית המשפט ולבעלי הדין, ככל האפשר, תוך 60 ימים.

6. בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה בתוך 30 ימים ממועד קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב בתוך 15 ימים נוספים.

7. הנתבעת תישא בשכר טרחת המומחים, כמימון ביניים, וזה יילקח בחשבון הסכומים שיפסקו. בית המשפט יקצוב שכר המומחים לפי שיקול דעתו והמקובל.

8. לאור החלטתי זו, הדיון הקבוע ליום 05.11.13 נדחה ליום 13.05.14 בשעה: 12:00 בנוכחות הצדדים ובאי כוחם.

9. עת תוגשנה חוות הדעת תועברנה הן לעיוני.

10. התובעת תגיש תחשיב נזק מטעמ ה עד 45 ימים קודם המועד הקבוע והנתבע ת עד 30 ימים.
יובהר, כי כל איחור בהגשת התחשיבים ללא בקשה / הודעה יוביל לאי מתן הצעה במועד הדיון.

11. ככל שלא תימסר ע"י מי מהצדדים בתוך 7 ימים, הודעה מנומקת בדבר מניעה למינוי מומחים אלו , אזי תישלח החלטתי זו למומח ים.
המומחים יודיע ו, בתוך 7 ימים, ממועד קבלת המינוי, ככל שיש להם נגיעה למי מהצדדים.

ניתנה היום, י"ח חשון תשע"ד, 22 אוקטובר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: לירון טייטלמן
נתבע: ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: