ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אבו שלחה נגד אווס מרקט בע"מ :

לפני: כבוד הרשמת רחל גרוס
התובעים

  1. מרים סוניה אבו שלחה, ת.ז. - 015937733
  2. אירינה קגונובסקי, ת.ז. - 310499819

-

הנתבעים

  1. אווס מרקט בע"מ, ח.פ -513987123
  2. אברהם דוד, ת.ז.-029412798


נוכחים:
התובעות- בעצמן

פרוטוקול

הערת בית הדין: השעה כעת 13:22, הדיון קבוע לשעה 12:30 ואין כל התייצבות מטעם הנתבעים ואף לא הגיעה כל הודעה מטעמם.

התובעת 1: אני מבקשת כי ינתן פסק דין בהעדר התייצבות הנתבעים לדיון. אני מבקשת לציין כי ביום 9.9.12, הנתבע 2 שהוא בעל המניות בנתבעת 1, הגיש הודעה לפיה הוא מסכים לתביעה. בנסיבות אלה, אני מבקשת כי ינתן היום פסק דין וכן להורות על הוצאות.
לגופו של עניין, אני טוענת שמגיע לי סך של 12,455 ₪ עבור פיצויי פיטורים, 4,640 ₪ בגין פדיון חופשה, 5,100 ₪ בגין נסיעות, 12,815 ₪ בגין פנסיה שלא שולמה במהלך כל תקופת העבודה, 1771 ₪ בגין ביגוד, 3,136 ₪ בגין דמי הבראה. לאחר ששמעתי את דברי בית הדין אני מבקשת להעמיד את סכום הפרשי דמי ההבראה הנתבעים בגין השנתיים האחרונות על סך של 2,555 ₪. אני מבקשת גם לחייב בהוצאות שיקחו בחשבון את עוגמת הנפש שנגרמה לי כתוצאה מהצורך בניהול משפטי לצורך קבלת זכויותיי על פי חוק.

התובעת 2: גם אני מבקשת כי ינתן פסק דין בהעדר התייצבות הנתבעים לדיון. אני מבקשת לציין כי גם בעניין שלי ביום 9.9.12, הנתבע 2 שהוא בעל המניות בנתבעת 1, הגיש הודעה לפיה הוא מסכים לתביעה ולכל האמור בה . בנסיבות אלה, אני מבקשת כי ינתן היום פסק דין וכן להורות על הוצאות.
לגופו של עניין, אני טוענת שמגיע לי סך של 18,667 ₪ עבור פיצויי פיטורים, 6,520 ₪ בגין פדיון חופשה, 900 ₪ בגין נסיעות, 18,650 ₪ בגין פנסיה שלא שולמה במהלך כל תקופת העבודה, 1,477 ₪ בגין ביגוד , 6,336 ₪ בגין דמי הבראה. לאחר ששמעתי את דברי בית הדין, אני מעמידה את סכום דמי ההבראה הנתבעים, רק בגין הפרשי דמי ההבראה שלא שולמו לי בשנתיים האחרונות על סך 2,981 ₪. אני מבקשת גם לחייב בהוצאות שיקחו בחשבון את עוגמת הנפש שנגרמה לי כתוצאה מהצורך בניהול משפטי לצורך קבלת זכויותיי על פי חוק.

פסק דין

1. הנתבעים הוזמ נו כדין לדיון היום בשעה 12:30, השעה כעת 13:35 אולם הנתבע ים לא התייצב ו ל דיון ואף לא הגיעה כל הודעה מטעמם.

2. התביעות הומצאו כדין לידי הנתבע ים ביום 19.8.13 בצירוף דרישה להגשת כתב הגנה.

3. ביום 9.9.13, הגיש הנתבע 2 הודעה כי הוא מאשר ומסכים לכל הרכיבים ביחס לשתי התביעות וכי אין בכוונתו להכחיש דבר ביום הדיון.

4. בנסיבות אלה ומתוקף הסמכות הנתונה לי לפי תקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב – 1991 אתן בידי התובעות פסק דין על יסוד כתב התביעה שהגיש ו ולאור דבריהן בפרוטוקול לעיל.

5. הנתבעים 1 ו- 2 ישל מו לתובע ת 1, ביחד ולחוד, כדלקמן:
א. תשלום בגין פיצויי פיטורים סך של 12,455 ₪.
ב. תשלום בגין פדיון חופשה סך של 4,640 ₪ .

ג. תשלום בגין דמי הבראה סך של 2,555 ₪.
ד. תשלום בגין דמי נסיעות סך של 5,100 ₪.
ה. תשלום בגין העדר הפרשה לפנסיה סך של 12,815 ₪.
ו. תשלום בגין ביגוד סך של 1771 ₪.

הסכום הנ"ל ישולם בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום 1.11.12 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

6. כמו כן, הנתבעים 1 ו- 2 ישל מו לתובע ת 2 , ביחד ולחוד, כדלקמן:
א. תשלום בגין פיצויי פיטורים סך של 18,667 ₪.
ב. תשלום בגין פדיון חופשה סך של 6,520 ₪.
ג. תשלום בגין דמי הבראה סך של 2,981 ₪.
ד. תשלום בגין דמי נסיעות סך של 900 ₪.
ה. תשלום בגין העדר הפרשה לפנסיה סך של 18,650 ₪.
ו. תשלום בגין ביגוד סך של 1771 ₪.

הסכום הנ"ל ישולם בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום 1.11.12 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

7. כמו כן, ישלמו הנתבע ים 1 ו- 2, ביחד ולחוד, לכל אחת מהתובעות הוצאות משפט בסך 3,000 ₪. הסכום הנ"ל יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

8. פסק הדין נמסר לתובעות במעמד הדיון וישלח לנתבע ים בדואר רשום.

ניתן והודע היום י"ז חשון תשע"ד, 21/10/2013 במעמד הנוכחים.

רחל גרוס, רשמת

הקלדנית: כהן בתיה
הוקלד על ידי בתיה כהן


מעורבים
תובע: אבו שלחה
נתבע: אווס מרקט בע"מ
שופט :
עורכי דין: