ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין החברה העירונית לפתוח אשדוד בע"מ נגד היועץ המשפטי לממשלה - מח' ייעוץ וחקיקה :

בפני כבוד השופטת תמר בזק-רפפורט, מ"מ אב בית הדין
ד"ר משה גלברד, חבר
ד"ר יהודה אדר, חבר

המבקשת

החברה העירונית לפתוח אשדוד בע"מ

נגד

המשיבים

  1. היועץ המשפטי לממשלה - מח' ייעוץ וחקיקה
  2. הרשות להגנת הצרכן בהסתדרות
  3. המועצה הישראלית לצרכנות

החלטה

אנו מברכים את הצדדים על ההבנות שאליהן הגיעו. לצורך בחינת אישורן וביצוע התאמות במידת הנדרש, עד ליום 15.11.13 יש להשלים ולפרט , כדלהלן:
א. מעיון בהסכם נראה, כי מכוון הוא למכירת שירות של חנייה בלבד, ללא שירותי שמירה. בהקשר זה מתבקשות שתי הבהרות:
ראשית, יובהר כיצד בכוונת המבקשת להביא לידיעת לקוחותיה עובדה זו, בהתחשב בכך שלקוחות רבים אינם נוהגים לקרוא בעיון את תנאיו של החוזה האחיד שעליו הם חתומים. בין היתר יובהר, האם בחניון שלטים המציינים את סוג השירות הניתן בו, והאם לא נדרשת תניה חוזית מודגשת אודות הגבלת השירות לחנייה בלבד;
שנית, יובהר האם המבקשת אינה בבחינת "מחזיק" ברכבים החונים בחניון, ואם מדובר ב"מחזיק", מדוע תהא פטורה המבקשת אף מגדרי האחריות לפי סעיף 2(ב) לחוק השומרים, התשכ"ז-1967 (להלן – חוק השומרים או החוק). בהקשר זה מוצע לתאר את תנאי השטח במקום, ובין היתר, האם מדובר במבנה או בשטח פתוח; האם קיים גידור ומאיזה סוג; כיצד והיכן קיים פיקוח על כניסת ויציאת רכבים והולכי רגל לחניון; האם ומתי פעיל שומר במקום, היכן הוא מוצב ומה תפקידיו;
נוכח האמור, מתבקשת התייחסו ת לאפשרות כי יתווסף להסכם סעיף שעל פיו , אף שהובהר בהסכם כי אין החברה מעניקה שירותי שמירה, ולפיכך רואה היא עצמה כפטורה מחיובים לפי חוק השומרים, אין בתניות ההסכם כדי לגרוע מאחריות החברה לפי חוק זה, מקום בו ייקבע בית משפט, כי תנאי השטח ונסיבות העניין מטילים על החברה אחריות לפי סעיף 2(ב) לחוק השומרים.
ב. בהתייחס לסעיף 1.10 ולהוראות נוספות בהסכם – איננו סבורים כי ניתן לאשר הסכם אשר פוטר מאחריות במקרה של התרשלות בעל החניון או מכוח כל עילה אחרת. מבוקש להבהיר אם כוונת הסעיף הינה ליצירת פטור כלשהו ולהסביר את תכליתו, וכן לפרט כיצד מוצע לעגן בהסכם הבהרה אודות היעדר פטור מאחריות נזיקית וכיו"ב.
ג. בהתייחס לסעיפים 3.7 ו- 3.8 – הניסוח איננו ברור ונראה כי יש לפשטו. בפרט לא ברור כיצד משתכללת הסכמה אודות הארכת תקופת ההסכם, והאם הלקוח חשוף למצב שבו מכוח מכתב שיקבל מן החברה אודות הארכה והעלאת תעריף, הוא עלול להיות מחוייב בתשלום התעריף המוגדל לתקופה כלשהי, אף אם אין הוא מעוניין בכך.
ד. בהתייחס לסעיף 4.2 – מסעיף זה משתמע שהחניון יכול, במהלך תקופת החוזה, להוסיף חיובים שונים (באמצעות שילוט, תקנון וכד'), אשר מכוח סעיף 4.6 הפרתם עשויה להוות עילה לסילוקו של לקוח מהחניון. האם אין הדבר סותר את חזקות הקיפוח שבסעיפים 4(2) ו- 4(4) לחוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1982?
ה. בהתייחס להסכם לקוחות מזדמנים – האם מדובר בהסכם שעליו מתבקש לחתום כל בעל משאית המגיע לאזור ומבקש לחנות לזמן קצר, או שמדובר בחוזה מסגרת ללקוחות המעוניינים לקבל שירות מזדמן מעת לעת?
ו. האם הצדדים שיגרו למשיבים 2 ו-3 העתק ההודעה שבהסכמה שהוגשה לתיק בית המשפט ביום 1.9.13?
המזכירות תשלח העתק ההודעה לב"כ הצדדים ותקבע את התיק לתזכורת פנימית לצורך מעקב ביום 17.11.13.
ניתנה היום, י"ח חשון תשע"ד, 22 אוקטובר 2013, בהעדר הצדדים.

תמר בזק-רפפורט, שופטת
מ"מ אב בית הדין

ד"ר משה גלברד
חבר

ד"ר יהודה אדר
חבר


מעורבים
תובע: החברה העירונית לפתוח אשדוד בע"מ
נתבע: היועץ המשפטי לממשלה - מח' ייעוץ וחקיקה
שופט :
עורכי דין: