ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פנינה פוקס נגד אילן צברי :

בפני כבוד השופט יאיר דלוגין

תובעת

פנינה פוקס

נגד

נתבעים

  1. אילן צברי
  2. משה פרידמן
  3. איריס רוזנהיימר
  4. יצחק חדיף
  5. פנחס אגרנטי (ניתן פס"ד)

החלטה

בדיון האחרון ביקש בא כוח נתבע 2 כי בית המשפט יעיין בחוזר בהחלטתו לפיה הכרעה בעדויות שאין להרשות את הבאתן תעשה במסגרת פסק הדין. כוונתו בעיקר לעדויות שב"כ הנתבע 2 סבור שהנן בבחינת "חוות דעת מומחה" ואשר לפי טענתו, בהתאם, אין התובעת רשאית להגישן על רקע העובדה שכבר הוגשה חוות דעת שצורפה לתביעה ומונה מומחה מטעם בית המשפט, שנתן את חוות דעתו. ב"כ הנתבע 2 טוען כי הדרך להתמודד עם חוות דעת של מומחה מטעם בית המשפט הנה בחקירה נגדית ולא על ידי הבאת חוות דעת חדשה. הנימוק לבקשה להכריע כבר עתה בנושא זה הנו החיסכון בזמן לצדדים ולבית המשפט, שכן אם כבר עתה ייפסלו חלק מהעדויות, לא יהיה צורך לחקור את העדים הנ"ל.

ב"כ התובעת טען כי כבר הוכרע שהנושא יידון בפסק הדין ועל החלטה זו לא הוגש ערעור. ב"כ התובעת גם נכנס מעט לגופו של עניין והסביר מדוע הוא היה רשאי להביא את כל העדויות שהביא.

לאחר עיון בחומר שלפניי, איני מוצא מקום להכריע כבר עתה בנושא וזאת משום שנראה לבית המשפט, לכאורה ומבלי לנקוט עמדה סופית בנושא או להכריע בכך, כי סביר יותר להניח כי העדויות יתקבלו בסופו של דבר כקבילות מאשר ייפסלו. לו תחושתי הייתה הפוכה, הייתי נוטה להכריע בדבר כבר עתה.
לגבי זימון נציג הכנ"ר, איני מאשר אותו, שכן הסיכוי לגביית חוב מהנתבע 5 במסגרת הליכי פש"ר לא רלוונטי לתביעה. התביעה תתברר על מלוא סכומיה. אם יינתן פסק דין המחייב את מי מהנתבעים לשלם לתובעת כספים ובמועד זה או במועד כלשהו לפני תשלום הכספים על ידי הנתבעים לתובעת, יסתבר כי התובעת כבר גבתה בפועל סכומים במסגרת תביעת החוב ואשר חופפים לסכומי הכסף שהנתבעים חויבו לשלם לתובעת, הרי שאז ורק אז תהיה הגבייה במסגרת תביעת החוב רלוונטית ואם תהיה מחלוקת בנושא סביר להניח כי הדבר יידון במסגרת לשכת ההוצל"פ בהליך פרעתי.

לגבי זימון המומחים מטעם בית המשפט, יצחק ברמן ואביגדור סבו, אני מאשר זימון זה בכפוף להפקדת 2,500 ₪ + מע"מ עבור כל אחד מהם. משכל הצדדים הביעו רצון לחקור את המומחים הנ"ל , הרי שכל הצדדים ישתתפו בסכומי ההפקדה. בהתאם, כל צד (לעניין זה הנתבעים 1 ו-4 ייחשבו כצד אחד) , יפקיד 1,475 ש"ח תוך 7 ימים מהיום. ב"כ התובעת ימציא הזימונים למומחים, יוודא כי קיבלו אותם וכי אין מניעה להתייצבותם למועד שנקבע. לגבי הנתבע 5, אני מאשר זימונו ללא צורך בהפקדה. ב"כ התובעת יבצע מסירה אישית של ההזמנה לנתבע 5 וזאת תוך 14 יום מהיום.

להלן סדרי העדת העדים וזמני החקירה המוקצבים לצדדים (תשומת לב כי התווסף מועד נוסף ליום 30.3.14 לשעה 9:30):

23.3.14
המומחה יצחק ברמן – 45 דק' לב"כ הת'; 15 דק' לכל אחד מב"כ הנתבעים.
המומחה אביגדור סבו – 30 דק' לב"כ הת'; 15 דק' לכל אחד מב"כ הנתבעים.

24.3.14
פנחס אגרנטי – 15 דק' חקירה ראשית לב"כ הת'; 10 דק' לכל אחד מב"כ הנתבעים .
דוד ויס - 10 דק' לכל אחד מב"כ הנתבעים.
צבי רון - 10 דק' לכל אחד מב"כ הנתבעים.
רוני דפן – 15 דק' לכל אחד מב"כ הנתבעים.
אלי משהיוף – 15 דק' לכל אחד מב"כ הנתבעים.

26.3.14
מומחה מיכאל קרבצ'יק - 15 דק' לכל אחד מב"כ הנתבעים.
מומחה ערן סיב – 15 דק' לכל אחד מב"כ הנתבעים התובעת – 20 דק' לכל אחד מב"כ הנתבעים.

30.3.14
הנתבע 1 – 30 דק' לב"כ התובעת. 10 דק' לכל אחד מב"כ נ' 2 ונ' 3.
הנתבע 2 - 20 דק' לב"כ התובעת. 10 דק' לכל אחד מב"כ נ' 1 ו-4 ונ' 3.
הנתבעת 3 - 30 דק' לב"כ התובעת. 10 דק' לכל אחד מב"כ נ' 1 ו-4 ונ' 2.
הנתבע 4 – 15 דק' לב"כ התובעת. 10 דק' לכל אחד מב"כ נ' 2 ונ' 3.

על באי כוח הצדדים להודיע לכל העדים על מועדי עדותם כנ"ל, לוודא כי אין מניעה להתייצבותם ולתזכר אותם טלפונית כשבועיים לפני הדיון.

בשולי החלטתי, בית המשפט ממליץ לצדדים לנצל את הזמן עד לחודש מרץ 2014, לקיום גישור לצורך סיום התיק בפשרה, בין אם כבר התקיים גישור ובין אם לאו. מדובר בתיק מתאים ביותר לגישור ועל אחת כמה וכמה על רקע כמות העדים הרבה וההוצאות הרבות שיהיו כרוכות בשמיעת הראיות. כל צד יודיע תוך 7 ימים מקבלת החלטתי זו, אם הוא מסכים שאמנה מגשר מתאים לצורך כך.

ניתנה היום, י"ח חשון תשע"ד, 22 אוקטובר 2013, בלשכתי.


מעורבים
תובע: פנינה פוקס
נתבע: אילן צברי
שופט :
עורכי דין: