ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מאיר שלמה נגד יעד אורטופדיה מתקדמת בע"מ :

בפני כבוד השופטת יעל אילני, סגנית נשיאה

התובע

מאיר שלמה

נגד

הנתבעים

  1. יעד אורטופדיה מתקדמת בע"מ
  2. כלל חברה לביטוח בע"מ

נגד

הצד השלישי גדעון גולדפייז

החלטה

1. לאור הפערים בין חוות הדעת מטעם הצדדים ראיתי למנות מומחים מטעם בית המשפט, אלא אם כן יגיעו הצדדים להסכמה לעניין שיעור נכותו הרפואית של התובע. ככל שתושג הסכמה כזו יודיעו הצדדים לבית המשפט בתוך 20 יום, וההחלטה בדבר מינוי המומחה או המומחים תבוטל.

2. אני ממנה בזאת את ד"ר מיכה רינות כמומחה רפואי בתחום האורתופדי.

המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו מאת באי-כוח בעלי-הדין, יבדוק את התובע ויקבע ממצאים באשר למצבו הרפואי בעקבות התאונות נשוא התביעה, ובמיוחד יקבע:
א) האם התובע לוקה כיום בנכות בעקבות התאונות וכתוצאה מהן, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות.
ב) מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובע ולאילו תקופות.
ג) האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד.
ד) מהן המגבלות התפקדויות של התובע, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לעבודתו ולמקצועו.
ה) האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן, מהם סוגי הטיפולים להם יזדקק.

3. הצדדים ימציאו למומחה הרפואי את המסמכים הרפואיים המצויים בידיהם והנוגעים לתובע בתוך 30 יום מהיום. הצדדים רשאים להמציא למומחה את חווֹת הדעת הרפואיות מטעמם. העתק כל פנייה אל המומחה יועבר במישרין לצדֿ שכנגד.

4. בשכר טרחת המומחה, בסך 4,500 ₪ בצירוף מע"מ, יישאו, בשלב זה, הצדדים בחלקים שווים, על פי חשבונית שימציא להם המומחה.

5. המומחה מתבקש ליתן חוות דעתו תוך 45 יום, ורק לאחר ששכר טרחתו ישולם כאמור.

6. באי-כוח הצדדים ימציאו העתק החלטה זו למומחה.

7. לקראת הדיון הבא יגישו הצדדים תחשיבי נזק: התובע – עד 45 יום לפני מועד הדיון, הנתבעות עד 20 יום לפניו, והצד השלישי עד 5 ימים לפניו. הצדדים יצרפו לתחשיבים את כל המסמכים הרלוונטיים.

8. בנסיבות, הדיון הקבוע ביום 29.10.13 נקבע לקדם משפט נוסף ליום 18 .3.14, בשעה 09:30.

המזכירות תשלח העתק ההחלטה לצדדים ותעדכן המועד.

החלטת מינוי מומחה בתחום הפסיכיאטריה תוצא בנפרד.

ניתנה היום, י"ח חשון תשע"ד, 22 אוקטובר 2013, בהעדר הצדדים.

יעל אילני, שופטת
סגנית נשיאה

יעל אילני, שופטת
סגנית נשיאה


מעורבים
תובע: מאיר שלמה
נתבע: יעד אורטופדיה מתקדמת בע"מ
שופט :
עורכי דין: