ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קרן בן דוד נגד אנדי קיי :

בפני כבוד השופטת עפרה צ'רניאק

מבקשים

קרן בן דוד

נגד

משיבים

  1. אנדי קיי
  2. פזית קיי אורן

פסק דין

בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום (כבוד השופטת ינון) ולפיה נדחתה עתירת המבקשת לסעד זמני לעיכוב מימושה של ערבות בנקאית שמסרה המבקשת בידי המשיבים להבטחת הסכם שכירות שנכרת בין הצדדים.

מצאתי לדון בבקשה כבערעור ולקבלו.

לטענת המבקשת המשיבים פעלו למימוש הערבות הבנקאית שלא כדין בטענה לנזקים שנגרמו כביכול.

בהחלטה נקבע לאמור:

המדובר בבקשה למתן צו מניעה בהתייחס לחילוטה של ערבות אוטונומית על סך של 100,000 ש"ח שמסרו שוכרים למשכירי נכס.

עולה מן הראיות ומדברי הצדדים כי השוכרים הודיעו בחודשים מאי יוני 2013 על כוונתם להארכת השכירות ואולם בסופו של דבר, ביום 1.7.13 הודיעו על אי כוונתם לחדש חתימתם על חוזה השכירות.

המשיבים טוענים כי בתקופה זו נמנע מהם להראות המושכר לשוכרים פוטנציאליים ועל כן נגרם להם נזק בגינו מבקשים הם חילוט הערבות האוטונומית.
כן טוענים הם לקיומם של נזקים לבית אשר לא היה לאל ידם לתקנם בתקופה הנזכרת והשוכרים עצמם לא תיקנו אותם טרם שעזבו המושכר.

בנסיבות אלה, מאחר שניתנה כדין ערבות אוטונומית, הרי שהנני מאשרת חילוטה ולא נענית לבקשה."

המבקשת טוענת כי ככל שנוגע הדבר לנזקים כתוצאה מהפרת הסכם השכירות ושאינם דמי השכירות (ששולמו ככל הנראה במלואם) לא מדובר בערבות אוטונומית ואין לממשה מבלי שהמשיבים יוכיחו נזקיהם .

לציין כי מהתגובה לבר'ע עולה כי אכן אין ביד המשיבים לפרט ולכמת את נזקיהם בשלב זה (ראה בין השאר סעיף 14. א לתגובתם לבר'ע)

כפי שראינו אין בהחלטה הנמקה מדוע קבע בית המשפט כי מדובר אכן בערבות אוטונומית ולא בערבות רגילה ובמיוחד היה נכון שינמק קביעתו כחובתו על פי הדין נוכח הוראות סעיף 13 להסכם ולפיו הגם שננקטה לשון ערבות אוטונומית הוסכם במקביל שזו תופעל רק אם יהיה ידוע גובה סכום הנזק או הפיצוי.

על חשיבות ההנמקה ראו בין השאר רע'א 3337/12 ליברפול נכסים ואח' נ' עידן פרוביזור ואח'.

לכן, החלטת בית משפט קמא מבוטלת .

מחלוקת זו בין הצדדים תוכרע כעת בהמרצת הפתיחה לגופה .

הערבות לא תמומש זמנית עד שבית המשפט יתן פסק דינו בהמרצת הפתיחה . . הערבון שהמציאה המבקשת לצורך עיכוב הביצוע ישאר בעינו וערכאה דיונית היא שתכריע בגורלו בבוא העת.

לציין כי ככל הנראה ההחלטה נושא הבר'ע היתה הלכה למעשה בגדר פסק דין שהערעור עליו בזכות . משדנתי בבר'ע כבערעור וקיבלתיו אין בכך כדי לשנות.

אין צו להוצאות.

המזכירות תודיע לצדדים.

ניתנה היום, י"ח חשון תשע"ד, 22 אוקטובר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: קרן בן דוד
נתבע: אנדי קיי
שופט :
עורכי דין: