ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ללה ללה פובולוטסקי נגד ללה ללה פובולוטסקי :

לפני כבוד השופטת יעל קלוגמן

מבקשים

1. ללה פובולוטסקי

2. ארתור פובולוטסקע

נגד

משיבים
1. אמיר פובולוטסקי

2. בנק פועלים בע,מ

1. בנק לאומי בע,מ

הודעה

בהוראת סגנית הנשיאה:

התיק נקבע לדיון ליום 13 ינואר 2014 בשעה 10:30 בפני כבוד השופטת יעל קלוגמן.

ב"כ המבקש יצרף בתוך 14 יום מהיום רשימת מיטלטלין עדכנית נשוא הבקשה / אסמכתאות כגון קבלות ו/או תעודות אחריות התומכות בטענה לבעלות במיטלטלין נשוא הבקשה, לחילופין, תצהיר המפרט מדוע אין בידי המבקש אסמכתאות לתמיכה בטענה לבעלות במיטלטלין נשוא הבקשה [במקרים בהם לא צורפו].

המשיב יגיש תשובתו בתוך 45 יום.

משיב שנתן הסכמתו בכתב- פטור מהתייצבות לדיון .

משיב אשר מתנגד לבקשה- יפרט את התנגדותו ואם בכוונתו לחקור את המבקש והמצהירים.

תשומת לב הצדדים להוראות תקנה 256 א לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984 לפיה אם לא הגיש המשיב תשובה ולא ביקש לקיים דיון עד תום המועד להגשת תשובה , רשאי בית המשפט ליתן החלטה על יסוד המרצת הפתיחה בלבד אם שוכנע כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין.

ב"כ המבקש יבצע מסירה אישית של התובענה ו של הודעה זו לכל אחד מהמשיבים בתוך 7 ימים מהיום וימציא את אישורי המסירה מיד עם קבלתם ולא יאוחר מ-20 ימים ממועד המצאת הודעה זו.

התיק יובא לעיון בפני כבוד השופטת יעל קלוגמן 20 ימים לפני מועד הדיון שנקבע.

בקשות לדחיית מועדי דיון שנקבעו ויקבעו בתיק זה תוגשנה בהתאם להוראת נוהל 1-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועדי דיון), או בהתאם להוראת נוהל 2-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועד מטעמים הקשורים בקיום דיון באותו מועד לפני שופט אחר), לפי העניין.
בקשות שלא תוגשנה באמצעות הטפסים שצורפו להוראות נוהל אלו, או בקשות שלא צורפו להן האישורים הנדרשים, או שנשמטו מהן פרטים רלבנטיים – יכול ותדחנה מטעם זה בלבד.
ניתן לעיין בהוראות הנוהל באתר האינטרנט של הרשות השופטת או במזכירות בית המשפט.

ניתנה היום, 22 אוקטובר 2013

מזכירות בית משפט השלום בנתניה


מעורבים
תובע: ללה פובולוטסקי
נתבע: ללה פובולוטסקי
שופט :
עורכי דין: