ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כוכבי דן נגד כונס הנכסים הרשמי – הכנ"ר :


בפני כבוד השופטת אביגיל כהן

המבקש- החייב

כוכבי דן

נגד

המשיבים

  1. יואב שרון, עו"ד הנאמן
  2. כונס הנכסים הרשמי – הכנ"ר

החלטה

1. החייב מבקש לאפשר לו לנהל בעצמו תביעה לפינוי דייר שמחזיק ומשתמש "בדירת הגג של המבקש" - תביעה המנוהלת בתא"ח 52716-02-13 בבית משפט השלום ברחובות וכן תביעה כספית בבימ"ש השלום ברחובות בת.א. 2040/05.
הוא מבקש שיתאפשר לו לנהל ההליכים בעצמו בתנאים שנקבעו בהחלטה מיום 25/8/13 (בבקשה מס' 155).

2. בהחלטה מיום 25/8/13 נתן בימ"ש אישור לחייב לנהל הליכים בעצמו בקשר לסכסוך כספי עם אחיו ואחותו המתנהלים בביהמ"ש לענייני משפחה בראשון לציון, וזאת בתנאים שנקבעו.

3. הנאמן בתגובתו מפנה להחלטת ביהמ"ש לענייני משפחה בראשל"צ מיום 24/9/13 במסגרתה נכתב: "...ביהמ"ש סבור, כי יש לאפשר לחייב לקבל ייצוג בהליך, וגם לאפשר לנאמן להיות מעורב יותר בו. הדיון שהתקיים עת החייב ייצג את עצמו היה דיון קשה ולא התנהל באופן הראוי...".

הנאמן מדגיש, כי עמדתו לגבי ניהול הליכים מחוץ לבימ"ש של פש"ר כפופה למספר תנאים:
א) צד ג' שיתחייב לכיסוי ההוצאות ולכל ערבות אותה ידרוש בימ"ש במסגרת אותו הליך.

ב) כל סכום שיניב ההליך יכנס לקופת הכינוס במלואו (ללא טענות לקיזוז או המחאת זכות וכו').

ג) החייב ינהל הליך באמצעות עו"ד מטעמו, בשים לב להתנהלות בביהמ"ש לענייני משפחה ושכרו של עוה"ד לא ימומן מקופת הפש"ר.

ד) הנאמן יהיה צד פורמלי להליך ויעודכן בכל מהלך במסגרת אותו תיק.

הנאמן הדגיש, כי בגין אותו עניין בדיוק כבר הוגשה בקשה בעבר וגם ניתנה החלטה.

4. החייב בתשובה לתגובה אינו משיב עניינית לתנאים שהתבקשו אלא בוחר להשמיץ את הנאמן ובא כוחו.

5. לאחר שעיינתי בטיעוני הצדדים, מצאתי, כי יש לאפשר לחייב לנהל הליכים אלו בעצמו, וזאת שלא במסגרת תיק הפש"ר וזאת בתנאים הבאים:
א) הנאמן יהיה צד פורמלי להליך ויעודכן בכל מהלך במסגרת אותו תיק.

ב) כל סכום שיניב ההליך יכנס לקופת הפש"ר במלואו. אין אפשרות להמחות לכל גורם שהוא את הזכאות לאותם כספים.

ג) ההליך לא ימומן בכל צורה שהיא מקופת הפש"ר, ובין היתר: לא תשולם אגרה מקופת הפש"ר וכן לא תופקד מקופת הפש"ר ערובה להבטחת הוצאות הנתבע, ככל שבימ"ש שידון בהליך ימצא לנכון לחייב התובע בהפקדת ערובה.
כמו כן, ככל שיחויב החייב בהוצאות באותו הליך, לא ישולמו אותן הוצאות מתוך קופת הפש"ר.

אינני יכולה לחייב החייב להיות מיוצג ע"י עו"ד, בייחוד בשים לב לעובדה שמימון אותו עו"ד לא ייעשה מתוך קופת הפש"ר.

הנאמן ידאג לשלוח העתק החלטה זו לביהמ"ש בו מנוהלות התביעות וידאג לכך שהמזכירות תכלול אותו כ"גורם" בתיק, על מנת שיוכל לעיין בו ולהגיש בקשות באמצעות מערכת נט-המשפט.

6. אציין, כי לא ברורה לי עניינית התנגדות החייב לכך, שהנאמן ינהל את התביעות הללו, בהתאם להחלטה הקודמת שניתנה בתיק. הרי בין כך ובין כך, אם ייצלח ההליך, כל "פירותיו" יהיו לטובת קופת הפש"ר וקל יותר לנהל הליך באמצעות עו"ד (שאינו בעל דין).
יחד עם זאת, ולאור התנאים שקבעתי בסעיף 3 להחלטה זו, אני מאפשרת לחייב לנהל ההליך בעצמו, בכפוף לתנאים שנקבעו בו.

7. המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, י"ח חשון תשע"ד, 22 אוקטובר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: כוכבי דן
נתבע: כונס הנכסים הרשמי – הכנ"ר
שופט :
עורכי דין: