ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אינסטוק בע"מ נגד חיון מחשבים בע"מ :

1


בתי המשפט

בית משפט השלום נתניה

בשא00479/08

בפני:

השופטת הדס עובדיה

תאריך:

22/02/2009

בעניין:

חיון מחשבים בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

קוצר

מבקשת

נ ג ד

אינסטוק בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

יובל

משיבה

החלטה

1. לאור סיכויי הערעור במחלוקת בדבר הטלת העיקול הזמני וביטולו, בהתחשב בחשש שאם לא יינתן הסעד הזמני בערעור תסוכל מטרת העיקול, בהתחשב מאזן הנזקים, ובהתחשב גם במועד הערעור שהוא קרוב מאוד; ראיתי לנכון להורות על הטלת עיקול זמני המוגבל עד סך גובה תיק ההוצל"פ כמבוקש.

2. מחובת המבקשת או בא כוחה לוודא ערכם של הנכסים שעוקלו, על מנת שהעיקול לא יחרוג מהסכום גובה תיק ההוצל"פ. אם עוקלו נכסים שערכם עולה על הסכום הקבוע לעיל, יפנה בא כוח המבקשת ביוזמתו לבית המשפט ויבקש ביטול העיקול על חלק מהנכסים שעוקלו, מעבר לסכום שהוגבל לעיקול.

3. צו העיקול לא יעמוד בתוקפו אלא לאחר המצאת הבטוחות כדלקמן לכל נזק שייגרם על ידי העיקול, אם תפסק התובענה או יפקע הצו מסיבה אחרת:

א. התחייבות עצמית לכל נזק.

ב. פיקדון במזומן או ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מוגבלת בזמן על סך 25,000 ₪.

ג. ערבות צד ג' שאינו חברה בסך 75,000 ₪. צד ג' יצרף תצהיר בו יפרט רכושו, הכנסתו החודשית, והקיף חובותיו, אם יש.

ניתנת אורכה להפקדת הפיקדון / ערבות בנקאית וערבות צד ג' עד יום 25.2.2009

4. העיקול לא יחול על חשבון עו"ש ולא על משכורת או קצבה.

5. העיקול לא יחול על חשבונות משותפים של המשיבה עם אחרים .

6. העיקול לא יחול על חשבונות עו"ש וחח"ד.

7. סכומי העיקול וסכומי הבטוחות צמודים למדד יוקר המחייה מיום הגשת התביעה.

המזכירות מתבקשת להמציא החלטתי בדחיפות לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, כ"ח בשבט, תשס"ט (22 בפברואר 2009), בהעדר הצדדים.

הדס עובדיה, שופטת

סע