ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עיריית ערד נגד ראש הממשלה :

בג"ץ 11511/04

כבוד השופטת א' פרוקצ'יה

כבוד השופט א' רובינשטיין

העותרת:
עיריית ערד

נ ג ד

המשיבים:
1. ראש הממשלה

2. שר הפנים

3. מנכ"ל משרד הפנים

4. שר האוצר

5. הממונה על מחוז הדרום

6. המועצה האזורית תמר

7. המועצה האזורית "הערבה התיכונה"

8. עיריית דימונה

עתירה למתן צו על-תנאי וצו ביניים

תאריך הישיבה:
כ"ח בתשרי תשס"ו
(31.10.05)

בשם העותרת:
עו"ד יובל שטנדל
עו"ד מירב מרון
עו"ד אורי שטנדל

בשם המשיבים 5-1:
עו"ד דנה בריסקמן

בשם המשיבה 6:

עו"ד ברק בר שלום
עו"ד חנן מלצר
עו"ד אבנר ברק

בשם המשיבה 7:

עו"ד שמואל קדם

בשם המשיבה 8:

עו"ד מנחם בן טובים

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

החלטה

המישנה לנשיא מ' חשין:

עניינה של העתירה הוא בהעברה - או באי-העברה - של שטחים מניבי-ארנונה מתחום המועצה האזורית תמר לתחומי רשויות מקומיות גובלות, בהן עיריית ערד. ביום 24.10.04 החליט מי שכיהן אותה עת בכהונת שר הפנים, השר אברהם פורז, החלטה (הקרויה "הסדר כולל לשינוי גבולות שיפוט המועצה האזורית תמר ולשיתוף רשויות מקומיות גובלות בהכנסותיה") באותו נושא - החלטה אשר לפיה לא יועברו שטחים משיטחי המועצה האזורית תמר למרחב עיריית ערד - וכי תחת זאת יהיה על המועצה האזורית תמר להעביר לעיריית ערד, מידי שנה, סך של שלושה מיליון ש"ח. החלטה זו תוקפת עיריית ערד, ועתירתה היא כי יסופחו לתחומיה שטחים מניבי-ארנונה מתחומיה של המועצה האזורית תמר.

עוד העתירה תלויה ועומדת, עלה העניין לעיונו של שר הפנים המכהן, השר אופיר פינס, ולאחר שעיין באשר עיין החליט השר כי יש להיעתר לעיריית ערד ולהעביר לתחומיה שטחים מניבי-ארנונה מתחום שיפוטה של המועצה האזורית תמר. אלא שלעניין היקף אותם שטחים, כך קבע בהחלטתו - החלטה אשר דווח עליה לבית-המשפט במכתבו של היועץ המשפטי למשרד הפנים, עו"ד יהודה זמרת, מיום 16.10.05 - הוסיף השר פינס והורה לפעול להקמתה של ועדת חקירה אשר תצביע בפניו על השטחים אשר ראוי ונכון להעבירם. במכתב הבהרה מיום 30.10.05, הוסיף עו"ד זמרת והודיענו כי תחום סמכותה של ועדת החקירה לא יחול על כלל השטחים שבתחום המועצה האזורית תמר אלא יחול רק על שטח אזור התעשיה מישור רותם.

דומה היה בעינינו כי בהחלטותיו האמורות של השר פינס מיצתה העתירה עצמה, וכי אם יש למי מבעלי-הדין טענות כלשהן על ההחלטה החדשה כי-אז ניתן יהיה לתקוף אותה החלטה בעתירה חדשה. בא-כוח העותרת סובר אחרת. לטענתו, גם החלטה זו החדשה אינה עושה צדק עם מרשתו ומבקש הוא לתוקפה לפנינו. באי-כוח בעלי-הדין האחרים הביעו אף הם דעתם לכאן ולכאן. עיינו בטענות ששמענו ודעתנו היא כי העתירה המונחת לפנינו כהיום הזה עתירה היא אשר ביסודה מיצתה את עצמה. ואולם, לאחר ששמענו דברים מפי באי-כוח בעלי-הדין סבורים אנו כי אין עוד מקום למחוק את העתירה. טעם הדבר הוא: בהחלטותיו האמורות לעיל לא קצב השר פינס לוח מועדים עד להכרעתה של ועדת החקירה במשימה שהוטלה עליה, בעוד אשר עיון בנושא לגופו לימדנו שיש לעשות - וביתר - לזירוז ההליכים ככל הניתן; דהיינו: להקים את הוועדה ולקבוע לה לוח זמנים קצר להכרעה בשאלה שהוצגה לפניה להכריע בה.

בתיתנו דעתנו לאמור אנו מחליטים לדחות את המשך הדיון בעתירה למועד אחר. תוך 30 ימים מהיום תודיענו הפרקליטות על הקמתה של ועדת החקירה, על איושה של הוועדה, ועל לוח הזמנים שנקבע לה לסיום עבודתה. נבקש את שר הפנים כי יעשה כיכולתו לקצר את התקופות שתיקבענה על-ידו להשלמת עבודתה של הוועדה.

באי-כוח בעלי-הדין יהיו זכאים להגיב על הודעת שר הפנים תוך 20 ימים נוספים, ומשייאספו המסמכים האמורים כולם אל תיק בית-המשפט, נחליט על דבר המשך ההליכים, לרבות אפשרות כי נחליט בעתירה לגופה בלא צורך לזמן את בעלי-הדין לדיון נוסף. נוסיף כבר מעתה כי זכויותיהם של בעלי-הדין שמורות להם לתקוף כל החלטה שתיעשה בימים יבואו באשר לסיפוח שטחים מן המועצה האזורית תמר לרשויות מקומיות הגובלות בה.

היום, כ"ח בתשרי תשס"ו (31.10.2005).

המישנה לנשיא ש ו פ ט ת ש ו פ ט


מעורבים
תובע: עיריית ערד
נתבע: ראש הממשלה
שופט :
עורכי דין: