ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אסי מרב טרבניק נגד חברה לביטוח שומרה :


בפני כבוד השופטת שרון הינדה

מבקשת

אסי מרב טרבניק

נגד

משיבה
חברה לביטוח שומרה

החלטה

בקשה למינוי מומחה בתחום הפסיכיאטרי.

בהתאם לסמכותי בתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז – 1986 (להלן – "התקנות") ולאחר שעיינתי בטענות הצדדים ולאור המלצת המומחה בתחום הראומטולוגי סבורני כי יש למנות מומחה בתחום הפסיכיאטרי לבחינת אפשרות קיומה של נכות רפואית בתחום זה, עקב תאונת הדרכים מיום 14.09.10.

לפיכך אני ממנה בזאת את ד"ר משה זוהר כמומחה רפואי בתחום הפסיכיאטרי על מנת שיחווה דעתו בדבר מצב ה הרפואי של התובע ת בגין תאונת הדרכים מיום 14.09.10.

בחוות דעתו מתבקש המומחה להתייחס גם לשאלות הבאות:

  1. האם נותרה לתובעת נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מהתאונה, ואם כן, לאיזו תקופה, ומהו שיעור הנכות.
  2. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד?
  3. הקשר שבין התאונה לבין מצבה הרפואי של התובע ת.
  4. המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, ובשים לב לעברה הרפואי של התובע ת, לעבודתה ולמקצוע ה.
  5. האם תהיה התובעת זקוק ה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים, ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום.
  6. תקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובע ת.

הצדדים ימציאו למומחה את כל המסמכים הרפואיים המותרים בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות, על פי המועדים הקבועים בה על מנת שיעיין בהם לצורך הכנת חוות הדעת, וימסרו עותק לצד שכנגד.

המומחה מתבקש להגיש את חוות דעתו באופן ובמועד הקבועים בתקנה 15 לתקנות. כן מתבקש המומחה לפרט בחוות דעתו את המסמכים הרפואיים אשר היו בפניו במועד מתן חוות דעתו.

שכר טרחת המומחה יעמוד על סך 6,000 ₪ בצירוף מע"מ.

בשלב זה הנתבעת תישא בתשלום שכר טרחת המומחה ובעלויות הבדיקות עפ"י תקנה 9 (א) לתקנות, וזאת מבלי לפגוע בזכותה להעלות טענה בדבר השאלה על מי מהצדדים תוטלנה העלויות האמורות באופן סופי. ככל שתועלה טענה בעניין זה, תבחן הטענה בהמשך ההליכים בתיק.

בנוסף לאחר קבלת חוות דעת המומחה יפעלו הצדדים כדלקמן:

התובעת תגיש לתיק תחשיב נזק בתוך 60 ימים מקבלת חוות הדעת.

הנתבעת תגיש תחשיב נזק בתוך 30 ימים מקבלת תחשיב הנזק של התובעת.

לתחשיבי הנזק יצרפו הצדדים את כל המסמכים עליהם הם מבקשים להסתמך, לרבות חוות דעת אקטוארית.

בתוך 10 ימים מהגשת תחשיב הנזק של הנתבעת, יגישו הצדדים הודעה משותפת בדבר סיום ההליכים המקדמיים ביניהם על מנת שניתן יהיה לקבוע התיק בפני שופט.

דוחה התז"פ מיום 29.12.13 ליום 2.4.14.

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, ו' חשון תשע"ד, 10 אוקטובר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אסי מרב טרבניק
נתבע: חברה לביטוח שומרה
שופט :
עורכי דין: