ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שמואל לוי נגד עץ הדעת נגרות בע"מ :

בפני כבוד השופט עמית כהן

תובע

שמואל לוי

נגד

נתבעים
1. עץ הדעת נגרות בע"מ

2. ירוחם חורי

הודעה

בהנחיית כבוד השופט, עמית כהן, נתנות ההוראות הבאות:
התביעה הוגשה בהתאם להוראות פרק ט"ז 4 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984, לכן, בהתאם להוראות תקנה 215ט(א), הוגשו כל תצהירי התובע וחוות דעת מומחים, ופורטו כל האסמכתאות המשפטיות והמסמכים עליהם מתכוון הוא להסתמך. לא יוגשו תצהירים או חוות דעת ולא יעשה שימוש באסמכתא או מסמך אשר לא צורף לכתב התביעה, אלא ברשות בית המשפט.
תוך 3 ימים יבצע התובע מסירה אישית של כתב התביעה והחלטתי זו לנתבעים בהתאם להוראות תקנה 215י(א). הנתבע ים יגיש ו כתב הגנה במועד הקבוע בתקנה 215י(ב), בהתאם להוראות תקנה 215ט(ב). לא יוגשו תצהירים או חוות דעת ולא יעשה שימוש באסמכתא או מסמך אשר לא צורף לכתב ההגנה, אלא ברשות בית המשפט.
תוך 14 יום מהיום יגיש התובע העתק של אישור המסירה ותצהיר מוסר, בה תפורט הדרך בה בוצעה המסירה, הכתובת בה בוצעה המסירה, למי בוצעה המסירה, הקשר בין מקבל המסירה לנתבעים והקשר בין מקבל המסירה לנתבעים.
לא יוגש כתב ההגנה במועד, יגיש התובע בקשה מתאימה, בה יפרט איך הוא מבקש לקדם את התביעה. לא יוגש כתב הגנה במועד ולא תוגש בקשה כאמור לעיל, ינמק התובע תוך 45 מהיום מדוע לא תימחק התובענה מחוסר מעש. לא יוגש נימוק במועד, ישקול בית המשפט למחוק את התביעה מחוסר מעש ללא הודעה נוספת.
קובע לדיון בתובענה ליום 17.11.13 בשעה 10:00.
בעלי הדין יתייצבו לישיבה בעצמם וככל שמדובר בחברה - יתייצב נציג מוסמך מטעמה.
כל אחד מבעלי הדין אחראי להתייצבות העדים מטעמו.
בעלי הדין יהיו ערוכים לסכם את טענותיהם בעל פה בתום הדיון .
תזכורת פנימית עם תום המועד.
המזכירות תודיע.


מעורבים
תובע: שמואל לוי
נתבע: עץ הדעת נגרות בע"מ
שופט :
עורכי דין: