ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יצחק בן חמו נגד מדינת ישראל :

1


בתי המשפט

בית המשפט המחוזי בירושלים

ב"ש 008252/09

לפני:

כב' השופט ר' כרמל

19/02/2009

בעניין:

יצחק בן חמו

ע"י ב"כ עוה"ד תמיר סננס

המבקש

נ ג ד

מדינת ישראל

ע"י ב"כ עוה"ד בראנד

המשיבה

החלטה

ערר על החלטת בית משפט השלום (כב' השופטת ח' קלמנוביץ'), מיום 15/2/09 (ב"ש 6241/09, 6244/09), לפיה לא התיר בית המשפט קמא לעורר לצאת לחתונתו האמורה להתקיים ביום 22/2/09.

1. נגד המבקש הוגש כתב אישום בת.פ. 1654/09 המייחס לו עבירה של החזקת סם שלא לשימוש עצמי מסוג חשיש במשקל של 2 ק"ג, המחולק ל – 23 חבילות. בגין כך (במסגרת ב"ש 6241/09), ובקשר עם בקשה מחודשת בנוגע עם ת.פ. 4556/06 (ב"ש 6244/09), נעצר העורר עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.

2. במקביל להחלטת בית משפט קמא להורות על מעצרו של המשיב עד לתום ההליכים, בנוגע עם שני התיקים העומדים ותלויים נגדו, נעתר בית משפט קמא לבקשת העורר ואפשר לו לצאת לאירוע "החינה" של העורר עצמו, שהתקיים ביום 15/2/09, בתנאים מסוימים, כפי שנקבע בהחלטת בית משפט קמא מאותו יום. יחד עם זאת, דחה בית המשפט קמא את בקשת העורר לאפשר לו לצאת לחתונתו שנקבעה ליום 22/2/09. על כך מוגש הערר.

3. הטיעון המרכזי של העורר הנו כי לא היה מקום לערוך אבחנה בין אירוע החינה לבין אירוע החתונה, ובמיוחד נכון הדבר לאחר ששוחרר לאירוע החינה וקיים את כל המגבלות שהוטלו עליו, ככתבן וכלשונן, ושב לבית המעצר, כפי שהורה לו בית המשפט קמא. משכך, אין מקום לסרב ליציאת העורר לחלקו השני של האירוע, דהיינו לחתונתו.

המשיבה התנגדה לבקשה. לשיטת המשיבה, אף שלבית משפט זה סמכות לדון בבקשה, היה על העורר לפנות בדרך של עתירת אסיר, כשכן אז יכול השב"ס לבדוק את בקשת העורר, במסגרת הכללים המקובלים, וליתן החלטה מושכלת בבקשתו.

4. יתכן שנוכח חומרת העבירה המיוחסת לעורר, במסגרת ת.פ. 1654/09, ונוכח העובדה שמעשיו אלה בוצעו, לכאורה, שעה שהמתין לגזר דינו בת.פ. 4556/06, שם קמה עילת המעצר נוכח עברו העשיר של העורר בעבירות רכוש, כי לא היה מקום לאפשר למשיב יציאתו לאירוע החינה, ואולי אף לאירוע החתונה עצמה. יחד עם זאת, משהחליט בית המשפט קמא לאפשר לעורר לצאת לאירוע החינה, והובהר כי העורר קיים את הוראות השחרור שהוטלו עליו במלואן ושב לבית המעצר, ניתן, בדוחק, להורות על שחרור העורר לחתונתו ביום 22/2/09 בתנאים המפורטים להלן:

א. הפקדה בסך 16,000 ש"ח.

ב. התחייבות עצמית וערבות צד ג' של שלושה ערבים בסך 30,000 ש"ח כל אחת. על כל ערב להציג תלוש משכורת ועליו להיות נטול הרשעות פליליות.

ג. שניים מתוך שלושת הערבים יהיו צמודים לעורר משחרורו ועד שובו לבית המעצר.

ד. השחרור יתבצע כאמור ביום 22/2/09, בין השעות 19:00 ועד השעה 23:00.

ניתנה היום כ"ה בשבט, תשס"ט (19 בפברואר 2009) במעמד ב"כ המבקשת, העורר ובא כוחו.

ר' כרמל, שופט

קלדנית: רחל אמויאל