ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חיים גורוחובסקי נגד עו"ד יצחק מ :

בתי המשפט

1

בית משפט לתביעות קטנות ירושלים

תק 001850/08

לפני:

כבוד השופטת אנה שניידר

19/02/2009

התובע/הנתבע שכנגד

נ ג ד

עו"ד יצחק מינא

הנתבע/ התובע שכנגד

פסק דין

1. עניינה של התביעה ושל התביעה שכנגד, שכר טרחת עו"ד בשל שירותים משפטיים שנתן הנתבע/ התובע שכנגד (להלן – עו"ד מינא) לתובע/ הנתבע שכנגד (להלן – הלקוח), עקב פציעתו של הלקוח במהלך שירות מילואים בשנת 2004.

התביעה

2. על פי כתב התביעה שהוגש ביום 12.3.08, ביום 18.10.04 נחתם בין הצדדים הסכם שכר טרחה לפיו יטפל עו"ד מינא "בתביעה נגד משרד הביטחון בגין תאונת בצבא" של הלקוח.

(להלן – הסכם שכר הטרחה).

שכר הטרחה שהוסכם עליו היה 1,200$ בתוספת מע"מ, והלקוח שילם במעמד החתימה על ההסכם סכום של 6,248 ₪.

3. הלקוח טוען כי לא הוגשה תביעה לבית המשפט בעניינו, ולכן ביום 10.9.07 החליט להפסיק את התקשרותו עם עו"ד מינא וביקש החזר שכר הטרחה ששילם.

הואיל ועו"ד מינא סירב להשיב ללקוח את שכר הטרחה – הוגשה התביעה דנן על סך של 7,535 ₪, המהווה את הסכם ששולם לעו"ד מינא בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, נכון ליום הגשת התביעה.

התביעה שכנגד

4. על פי כתב התביעה שכנגד, שהוגש ביום 26.3.08, מדובר בחוסר הבנה משפטית של הלקוח את הליכי התובענה כנגד משרד הבטחון.

לטענת עו"ד מינא, ביום 21.12.04 הוגשה על ידו, בשם הלקוח, תביעה לאגף השיקום במשרד הבטחון, לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט – 1959 [נוסח משולב], (להלן – חוק הנכים).

משרד הבטחון פסק ללקוח 1% נכות צמיתה.

5. עו"ד מינא טוען כי הוא זכאי לשכר טרחה בהתאם להסכם שכר הטרחה וכן לשכר טרחה ראוי בשל הפעולות המפורטות להלן שבוצעו עבור הלקוח ואשר חורגות מהפעולה הספציפית שבגינה שולם שכר הטרחה לפי הסכם שכר הטרחה:

(א) ביטול שירות המילואים שנקבע ליום 21.8.05;

(ב) דרישה לתשלום עבור ימי המילואים שבוצעו בפועל;

(ג) שיחרור משירות מילואים פעיל.

6. בשל השירותים האמורים דורש עו"ד מינא סכום של 16,170 ₪ כולל מע"מ, לפי תעריף של 200$ לשעה, כאשר משך השירות הוערך על ידו ב – 20 שעות עבודה.

דיון

7. בדיון שהתקיים בפני ביום 9.11.08 ניתנה אפשרות ללקוח להגיב בכתב וזאת על מנת לשמור על השוויון ועל זכויותיו של הלקוח, כאשר עומד מולו עורך דין.

8. לאחר שעיינתי בסיכומיהם של הצדדים הגעתי למסקנה שדין התביעה וכן דין התביעה שכנגד להידחות.

9. אשר לתביעה – אכן בהסכם שכר הטרחה נאמר "תביעה נגד משרד הבטחון בגין תאונה בצבא". זוהי הגדרת השירות המשפטי שעליו סוכם בין הצדדים.

על פי הוראות חוק הנכים, אדם שנגרמה לו חבלה במהלך שירות צבאי רשאי לתבוע הכרת זכות נכה.

התביעה מוגשת למשרד הבטחון, לקצין התגמולים, ועל החלטתו קיימת זכות ערעור בפני הועדה הרפואית העליונה, כמפורט בחוק הנכים.

הואיל ועו"ד מינא פעל בהתאם להסכם שכר הטרחה והגיש, באמצעות עו"ד וולף ממשרדו, את התביעה האמורה בצירוף מכתב מפורט מיום 21.12.04 – הרי שהוא זכאי לשכר הטרחה שסוכם עליו וזאת ללא קשר לתוצאות התביעה. לפיכך, דין התביעה להידחות.

10. אשר לתביעה שכנגד – לא שוכנעתי כי הפעולות שננקטו על ידי משרדו של עו"ד מינא לענין שירות המילואים של הלקוח היו פעולות נפרדות, שאינן קשורות בדרך זו או אחרת, לשירות המשפטי שניתן ללקוח במסגרת הסכם שכר הטרחה, ומכל מקום – לא שוכנעתי כי יש בפעולות אלה כדי להצדיק דרישה לשכר טרחה נוסף כמפורט בכתב התביעה שכנגד.

לפיכך, גם דינה של התביעה שכנגד להידחות.

סוף דבר

11. לאור כל האמור לעיל, אני קובעת כדלקמן:

(א) התביעה נדחית.

(ב) התביעה שכנגד נדחית.

(ג) עו"ד מינא יחזיר למר גורוחובסקי את כל המסמכים המוחזקים בידו והקשורים לתביעה תוך 10 ימים.

(ד) בנסיבות הענין, אין צו להוצאות וכל צד ישא בהוצאותיו.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים תוך 15 ימים.

המזכירות תשלח העתק מפסק הדין לצדדים.

ניתן היום כ"ה בשבט, תשס"ט (19 בפברואר 2009) בהעדר הצדדים.

אנה שניידר, שופטת

קלדנית: זהבית