ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נתנאל מימון נגד מגדל חברה לבטוח :

2


בתי המשפט

בבית משפט השלום בתל-אביב-יפו

לפני כבוד השופט שלמה פרידלנדר

א 021686/08

תאריך:

19/02/2009

בעניין:

נתנאל מימון

ע"י ב"כ

עו"ד צביקל רועי

התובע

נ ג ד

מגדל חברה לבטוח בע"מ

ע"י ב"כ

עו"ד נשיץ פטר

הנתבעת

החלטה

1. אני ממנה את ד"ר ניסים רזון, מרח' פייבל 15 תל-אביב (טל' 6952410-03), כמומחה מטעם בית המשפט בתחום הנוירולוגיה.

2. על המינוי יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז-1986.

3. המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו על-ידי ב"כ הצדדים, יבדוק את התובע/ת ויקבע ממצאים לגבי מצבו/ה הרפואי בעקבות התאונה, תוך התייחסות לשאלות שלהלן:

א. האם לוקה התובע/ת כיום בנכות צמיתה? אם כן, מהו שיעורה?

ב. האם יש לתובע/ת עבר רפואי רלבנטי? אם כן, נא פרט והערך משמעותו התפקודית.

ג. האם יש מקום לייחס חלק מהנכות למצב לפני התאונה? אם כן, נא הבחן ואפיין.

ד. האם סובל/ת התובע/ת, או סבל/ה בתקופות שלאחר התאונה, מנכות זמנית? אם כן, נא לפרט את התקופות השונות ושיעורי הנכות המתאימים להן.

ה. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה בעתיד? אם כן, מהו השינוי הצפוי בשיעור הנכות?

ו. מהן המגבלות התפקודיות של התובע/ת, אם ישנן, בשים לב לעבודתו/ה ולמקצועו/ה?

ז. האם צפוי צורך בטיפולים רפואיים בעתיד? אם כן, נא פרט והערך עלויותיהם.

4. ב"כ הצדדים ימציאו למומחה את כל המסמכים הרפואיים הרלבנטיים תוך 30 יום.

5. בשכר טרחת המומחה, בסך 4,000 ₪ בצירוף מע"מ, תישא בשלב זה הנתבעת.

6. המומחה מתבקש להמציא את חוות-דעתו תוך 60 יום, לאחר ששולם שכר טרחתו.

7. המזכירות תמציא ההחלטה למומחה ולב"כ הצדדים.

ניתנה היום, כ"ה בשבט, תשס"ט (19 בפברואר 2009), בלשכתי.

שלמה פרידלנדר, שופט