ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מיכאל סיגלוב פו נגד הרשות :

2


בתי המשפט

בוועדת העררים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים

ליד בית משפט השלום בתל-אביב-יפו

וע 001109/08

לפני:

כבוד השופט שלמה פרידלנדר – יו"ר

פרופ' יוסף זהבי – חבר

עו"ד יהודית ארבל – חברה

תאריך:

19/02/2009

בעניין:

מיכאל סגלוב

העורר

נ ג ד

הרשות המוסמכת

ע"י ב"כ

עוה"ד שרה שוהם ועודד סמל

המשיבה

החלטה

1. אני מודה לב"כ המשיבה על שטרחו ורכזו מקורות שונים בקשר עם תבחיני הזכאות לפי חוק ההטבות, שצורפו להודעת המשיבה מיום 27.1.09. אולם במה שהומצא, שחלקו היה מקוטע, אין די.

2. יוזכר כי עקרון הפרסום של דבר חקיקה מחייב כי הנוסח שלפיו מיושם החוק יהיה נגיש לציבור. בהתאם לכך נאמר בהערות השולים לחוק ההטבות כי העתקים של ההסכם עם גרמניה, החוק הפדראלי לפיצויים, החוק הגרמני להקמת הקרן והחוק האוסטרי להקמת הקרן, שאליהם מפנה חוק ההטבות, יופקדו לעיון הציבור בלשכה לשיקום נכים במשרד האוצר.

3. פרשנותה התכליתית של הוראה זו, לרבות תוך התחשבות במוגבלותם של רבים מניצולי השואה המבקשים לבחון את זכאותם, ובשים לב להתפתחויות טכנולוגיות שאין להתעלם מהן – מחייבת כי המקורות הלבר-חוקיים שלפיהם נקבעת הזכאות לפי חוק ההטבות יהיו נגישים וזמינים באינטרנט, בנוסח רשמי ומחייב, ובשפה נגישה לציבור הרלבנטי.

4. יש להניח כי קיים תרגום רשמי לאנגלית של החוקים הגרמניים והחוק האוסטרי הנזכרים, וכי ההסכמים הנזכרים נכרתו באנגלית במקורם; או כי קיים גם להם תרגום רשמי לאנגלית.

5. לכאורה, מן הראוי כי הלשכה לשיקום נכים במשרד האוצר תפרסם באתר האינטרנט שלה נוסח עברי רשמי של מקורות אלה, ולמצער של חלקיהם היותר אופרטיביים, אשר ישפר את נגישותם של אותם מקורות, שלמעשה לפיהם נקבעת הזכאות, לציבור הניצולים והמסייעים בידם, ולכל האמונים על יישום החוק ברשויות השלטון. לכאורה מתבקש גם כי הלשכה תיזום תיקון חקיקה שלפיו נוסח עברי כאמור, שיפורסם ברשומות, יהיה הנוסח המחייב לצורך יישום חוקי הזכאות הישראלים.

6. לאור המקובץ תמציא המשיבה לוועדה בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מיום 4.3.09, את הפריטים הבאים:

א. הקישור האינטרנטי המדויק לנוסח האנגלי הרשמי של חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG);

ב. הקישור האינטרנטי המדויק לנוסח האנגלי הרשמי של החוק הפדרלי הגרמני להקמת קרן "זיכרון אחריות ועתיד";

ג. הקישור האינטרנטי המדויק לנוסח האנגלי הרשמי של ההסכם בין גרמניה לוועידת התביעות מיום 9.10.92;

ד. האזכור המדויק של המקור המשפטי, לכאורה בחוק הפיצויים הגרמני, שלפיו הזכאות מותנית בשהותו של הניצול במחנה או בגטו המנויים ברשימה סגורה מסוימת של מחנות וגטאות; והקישור האינטרנטי המדויק לאותה רשימה, במתכונתה העדכנית;

ה. התייחסות המשיבה לאמור לעיל בסעיף 5 בהחלטה.

7. נקבעת תזכורת פנימית ליום 4.3.09.

ניתנה היום, כ"ה בשבט, תשס"ט (19 בפברואר 2009), בלשכתי.

שלמה פרידלנדר, שופט – יו"ר