ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין "אמציה" - מושב שיתופי של משקי חרות ביתר בע"מ נגד יוסי סיני ומזל סיני :

1


בתי המשפט

בית משפט השלום קרית גת

בשא001272/08

בפני:

כבוד השופט איל באומגרט

תאריך:

19/02/2009

בעניין:

"אמציה" - מושב שיתופי של משקי חרות ביתר בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

עידן מנחם

המבקשת

נ ג ד

1. יוסי סיני

2. מזל סיני

ע"י ב"כ עו"ד

יונתן ארד

המשיבים

החלטה

1. לפני בקשה להורות על עיכוב הליכים והעברת הסכסוך לבוררות וזאת מכוח סעיף 5 לחוק הבוררות, תשכ"ח – 1968.

המשיבים, חברי המבקשת שהינה אגודה שיתופית, הגישו נגדה תביעה כספית בטענה כי חשבונותיהם מנוהלים שם בניגוד לקבוע בתקנון.

2. אין חולק כי תקנון המבקשת כולל, בין היתר, סעיף בוררות הקובע כי סכסוכים בין חבריה לבין המבקשת יתבררו במסגרת הליך בוררות. התקנון אף קובע את דרכי מינוי הבורר.

לפיכך, עותרת המבקשת לעיכוב הליכים בבית משפט זה ולהעברת הסכסוך לפני בורר.

3. ב"כ המשיבים מתנגד לבקשה וטוען כי התובענה מעלה שאלות עקרוניות ראשונות מן המעלה וקיים חשש "לפוליטיזציה" של הבוררים. עוד מאשר ב"כ המשיבים כי נעשתה פניה למינוי בורר והמינוי ניתן לעו"ד היימן אותה ביקש להחליף "עקב הכרות מוקדמת וחשש לפוליטיזציה". ב"כ המבקשים מוסיף וטוען כי ההליך לפני הבורר האחר שמונה, עו"ד נצר, נמחק "מחשש לפוליטיזציה של ההליך ושיקולים כאלה ואחרים". המשיב 1 מוסיף בסעיף 7 לתצהיר וטוען כי באגודה מתגוררת דמות פוליטית מוכרת ובכך יש להעצים את חששו.

לשיטת המשיבים, משנמחק הליך הבוררות, על ידם פתוחה הדרך לפניהם לפנות לבית המשפט.

4. התקנון שהוא מסמך ההתאגדות של המבקשת אינו אלא הסכם בין הצדדים במסגרתו רשאים הצדדים לקבוע את תנאיו. במקרים כאלה תופעל הביקורת השיפוטית מכוח דיני החוזים ובהם עקרונות של תקנת הציבור, תום לב, הגינות והגנה על זכויות יסוד. יהיו אף מקרים בהם יופעלו עקרונות של ביקורת שיפוטית מכוח המשפט הציבורי. אולם, ביקורת זו תופעל בזהירות ובמשורה. ראו ע"א 10419/09 דור נ' רמת הדר (פורסם בנבו).

נטל ההוכחה לחשש של פוליטיזציה ושיקולים בלתי ענייניים שעומדים לפני רשם האגודות השיתופיות הממנה את הבורר או לפני הבורר עצמו מוטל על מי שמעלה את הטענה.

5. הטענות בדבר הכרות מוקדמת או פוליטיזציה של ההליך הועלו בעלמא ללא כל ביסוס ראייתי. לא זו אף זו, בבקשה למחיקת הליך הבוררות לפני הבורר, עו"ד נצר, נטען כי מצבו הבריאותי של המשיב 1 אינו מאפשר לו לנהל את ההליך המשפטי. עוד נכתב לבורר בבקשת המחיקה כי המשיבים שומרים לעצמם הזכות לשוב לרשם האגודות השיתופיות לשם חידוש ההליך.

הטענה כי משנמחק הליך הבוררות לבקשת המשיבים (התובעים) פתוחה הדרך בפניהם לפנות לבית המשפט, אין בה ממש. אם נאמר כך, יוכל כל צד המחוייב בהליך בוררות לפתוח אותו, למחוק אותו מיוזמתו ולפנות לבית המשפט ובכך לרוקן מתוכן את הסכמות הצדדים.

יתרה מכך, המשיבים, לטענתם, הגישו תביעתם מכוח הוראות התקנון. הליך הבוררות אף הוא נמנה על הוראות התקנון. המשיבים לא הביאו ולו נימוק ראוי אחד מדוע יש לסטות מהוראות התקנון.

6. המורם מן המקובץ הוא כי דין הבקשה להתקבל ובית המשפט מורה על עיכוב הליכים והעברת הסכסוך לבוררות עפ"י הקבוע בתקנון.

המשיבים ישלמו למבקשת שכ"ט עו"ד בשיעור של 2,000 ₪ בצירוף מע"מ.

ניתנה היום כ"ה בשבט, תשס"ט (19 בפברואר 2009) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

איל באומגרט, שופט

001272/08בשא140 יהודית מנצור