ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל - עלא נאסר :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום כפר-סבא

פ 001244/08

בפני

כב' השופטת נאוה בכור

תאריך:

19/02/2009

בעניין:

מדינת ישראל

המאשימה

נ ג ד

עלא נאסר

הנאשם

גזר דין

1. הנאשם הורשע, על פי הודאתו, ובמסגרת הסדר טיעון חלקי בעבירות של העלבת עובד ציבור – לפי סע' 288 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: "החוק"), תקיפת שוטר – לפי סע' 273 לחוק, הכשלת שוטר – לפי סע' 275 לחוק, וניסיון לתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות - לפי סע' 274 לחוק – בהתאם למפורט בעובדות כתב האישום.

2. ביום 13.11.08 נכרת הסדר טיעון חלקי בין הצדדים, לפי הנאשם חזר בו מכפירתו, הודה בכתב האישום, והורשע בגינו.

התביעה עתרה למאסר שלא יעלה על שנת מאסר בפועל, והסניגור יוכל לטעון לעבודות שירות לתקופה המירבית.

כן יעתרו הצדדים להשית על הנאשם מאסר על תנאי.

העונש כולל הפעלת מע"ת בן 4 חודשים התלוי ועומד כנגד הנאשם.

3. מתסקיר שירות המבחן שהתקבל בעניינו של הנאשם ביום 14.1.09 עולה כי הינו רווק כבן 21, תושב טירה, השישי מבין 6 אחים/יות במשפחתו, וכולם, לדבריו, מנהלים אורח חיים תקין. אביו כבן 44, עובד אחזקה בעיריית טירה, תמך במאמציו לקדם את עצמו, והשירות אף הוא התרשם מכך. אמו כבת 40 ועובדת לסירוגין בחקלאות כדי לעזור בפרנסת המשפחה.

הנאשם בוגר 11 שנות לימוד, נשר על רקע קשיים לימודיים וחוסר רצון. הוא עבד במגוון עבודות, והתחבר לחברה שולית, נחשף לשתיית אלכוהול, וביצע עבירות על החוק. לחובתו 3 הרשעות קודמות בגין עבירות אלימות, הוא הועמד במבחן, ונגזר עליו מע"ת בן 4 חודשים.

עקב הסתבכותו היה במעצר בית והתקשה לשתף פעולה עם השירות, התקשה לגלות אחריות, והינו עסוק בניסיון להוכיח חפותו.

לאחרונה אושרה יציאתו לעבודה, והוא רואה בזאת גורם חיובי לקידום תכניותיו.

השירות מתרשם כי הוא גדל בתחושת בדידות משפחתית על רקע היותו פעיל פיזית ושונה מאחיו הבכור היותר שקט, דבר שהגביר את תוקפנותו וסיכן מצבו.

מדובר בבחור צעיר בן 21, המגלה דפוסים בעייתיים בהתמודדות עם מצבי לחץ.

מעריכים כי תקופת המבחן והתגייסות אביו כדמות משמעותית תומכת בו וחזרתו לעבודה היה בהם לחזק מודעותו לקשייו ולצמצם הסיכון להתנהגות דומה בעתיד.

עם זאת - השירות מתרשם כי הנאשם מיצה את יכולתו להיעזר בו, אין הם רואים הצדקה להעמדתו במבחן נוסף, וממליצים כי במידה וביהמ"ש שוקל להפעיל את המע"ת - לשקול בחיוב להמירו בעבודות שירות.

4. בטיעוניו לעונש ציין ב"כ הנאשם כי המע"ת בן 4 חודשים התלוי ועומד כנגד הנאשם הינו בר הפעלה ולא חב הפעלה, וכן טוען לענישה מירבית של 6 חודשים שיכול ותרוצה בעבודות שירות.

מדובר בנאשם בעל נסיבות מאוד מיוחדות, שהדין והצדק מחייבים לנהוג בו במידת הרחמים, ולאפשר לו לרצות את הענישה במסגרת עבודות שירות.

מדובר בבחור צעיר, ממשפחה קשת יום, ורקע סוציו-אקונומי קשה, אשר גרמה לסביבה להתייחס אליהם בצורה נחותה, ומכאן הרגשה זו של הנאשם.

הוא מייחס משמעות רבה לעובדה כי אביו התגייס כדמות משמעותית בחייו.

הנאשם שהה במעצר בית מלא ומוחלט ולא הפרו, הודה בהזדמנות הראשונה, חסך זמן שיפוטי יקר, ויש לראות בזה הבעת צער ולקיחת אחריות.

ביהמ"ש נדרש לשקול את האיזון בין האינטרס הציבורי לאינטרס האישי של הנאשם, להתחשב בנסיבותיו, וליתן לו הזדמנות – תוך הרתעתו בדרכים שלא תביאו להידרדרות לחיי פשע.

לכן - פונה לביהמ"ש שיהא בית משפט של רחמים וחסד, יתן לנאשם הזדמנות לשקם את דרכי חייו, ומבקש להפעיל את המע"ת, למרות שעפ"י סע' 56 לחוק מותר לביהמ"ש להאריך את התנאי מטעמים שירשמו.

כן מבקש מביהמ"ש להוסיף למאסר חודשיים, כך שבסה"כ ירצה 6 חודשי מאסר, וכן עונש הרתעתי ארוך במיוחד.

הנאשם מביע צערו, ואומר כי לא יחזור על העבירות האלה.

6. הכרעה

העבירות בהן הורשע הנאשם הינן חמורות – בשל הפניית דברי העלבה כלפי שוטרים,ותקיפתם. הדעת אינה סובלת שמי שמופקד על אכיפת החוק יצטרך להתמקד בהגנה על חייו מפני אלימות פיזית או מילולית, כשמתוקף תפקידם הופכים השוטרים להיות יעד לפורקן יצרים.

המציאות מלמדת כי המרחק מאיום לאלימות פיזית הינו לעיתים קצר, ועל כן מחייבת פגיעה בשוטרים תגובה עונשית מחמירה של בתי המשפט, שתיתן ביטוי לסלידת החברה מכל ניסיון להטיל אימה על משרתי הציבור בעת מילוי תפקידם.

מן הכלל אל הפרט

מחד, הודה הנאשם במעשיו, והביע עליהם חרטה – אולם אין להתעלם מהעובדה כי באמתחתו ולחובתו ביצוע עבירות מסוג זה בשנתיים האחרונות, ללא הפנמת חומרת מעשיו.

שירות המבחן אינו ממליץ על המשך טיפולי מאחר והגיע למסקנה כי הנאשם מיצה את יכולתו של הטיפול במסגרת זו.

בת.פ. 6190/06 (שלום נתניה), ובמסגרת הסדר טיעון – הושת על הנאשם מע"ת וצו מבחן, אולם הוא לא הפנים משמעות מעשיו ותוצאותיהם, לא עברו ימים רבים ולמעשה פחות מחודש (הצו ניתן ב- 21.1.08 והעבירות בוצעו ב- 18.2.08 והוא שוב עומד לדין בגין עבירות דומות, ונלמד כי התגובות האלימות בהן הוא נוקט שגורים אצלו בשל מתחים ואירועים הנקרים בדרכו.

7. בנסיבות אלה – אינני סבורה כי הרתעת הנאשם ומתן גמול ראוי על מעשיו הנשנים יבואו על סיפוקם בהטלת מאסר שירוצה בעבודות שירות – ועל כן הנני גוזרת עליו את העונשים הבאים:

א. מאסר בן 10 חודשים.

ב. יופעל מע"ת בן 4 חודשים מת.פ. 6190/06 (שלום נתניה) – בחופף למאסר שהוטל.

סה"כ ירצה הנאשם 10 חודשי מאסר בפועל.

ג. מע"ת בן 12 חודש למשך 3 שנים מיום שחרורו שלא יעבור העבירות בגינן הורשע.

8. זכות ערעור תוך 45 יום.

ניתן היום כ"ה בשבט, תשס"ט (19 בפברואר 2009) במעמד הצדדים.

נאוה בכור, שופטת

ב"כ הנאשם:

אבקש עיכוב ביצוע גזר דין של 45 יום, על פי הלכת שוורץ.

אבקש להתחשב בעובדה שהנאשם לא החסיר אפילו לא דיון אחד, והוא התייצב לכל הדיונים בעניינו, אני מפנה לעובדה כי בני משפחתו סובלים ממצב סוציואקונומי נמוך, אני מבקש לאפשר לו להגיש ערר, לפנים משורת הדין נבקש שלא לחייבו בהפקדת מזומן, אני מסכים שה-1,500 ₪ ישמשו להתייצבותו.

ב"כ המאשימה:

מתנגדים, עמדתנו למאסר היא ידועה.


החלטה

הנני נעתרת לבקשה, נוכח משך המאסר – וזאת למשך 45 יום מהיום, בכפוף לתנאים כדלקמן, וזאת על מנת להבטיח את התייצבותו של הנאשם לריצוי עונשו והשלמתו:

א. עיכוב יציאה מהארץ והפקדת דרכונו.

ב. תיחתם ערבות עצמית וצד ג' על סך 5,000 ₪ כל אחד.

ג. יופקד סך 2,500 ₪ במזומן – ואם קיים פקדון בתיק בית המשפט – יקוזז הסכום כך שיתרת הסכום תופקד.

אם לא יעמוד הנאשם בהפקדת הסכומים – יועבר מיידית לריצוי עונשו.

ניתנה היום כ"ה בשבט, תשס"ט (19 בפברואר 2009) במעמד הצדדים.

נאוה בכור, שופטת

ב"כ הנאשם:

אבקש אורכה להפקדת הכספים וזאת לפנים משורת הדין, וזאת מהיכרותי עם הנאשם.

החלטה

אינני רואה מקום להיעתר לבקשה.

ניתנה היום כ"ה בשבט, תשס"ט (19 בפברואר 2009) במעמד הצדדים.

נאוה בכור, שופטת