ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כהן נגד אלמקייס :

בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

א 5398/06

א 11569/08

תיקים מאוחדים

בפני:

כב' השופטת אביב מלכה

1

תאריך:

19/02/2009

בעניין:

1 . כהן יצחק

2 . כהן צדוק

ע"י ב"כ

עו"ד מוסק משה

התובעים בת.א. 5398/06

נ ג ד

אלמקייס אשר

ע"י ב"כ

עו"ד מרדכי מלכה

הנתבע בת.א. 5398/06

בעניין:

1. אשר אלמקייס

2. דוד שוקרון

ע"י ב"כ

עו"ד מרדכי מלכה

התובעים בת.א. 11569/08

נ ג ד

דוד יוסף

על ידי ב"כ

עו"ד מ. מוסק

הנתבע בת.א. 11569/08

פסק דין

שני תיקים אלה נדונו בפני במאוחד והם מהווים מעין תביעה ותביעה שכנגד.

לשם הנוחות ייקראו הצדדים בשמם.

כהן יצחק וכהן צדוק (להלן: "כהן") היו הבעלים של נכס הכולל יחית מגורים, חנות וחר עם שירותים.

אשר אלמקייס ודוד שוקרון (להלן: "הדיירים המוגנים") מחזיקים בנכס כדיירים מוגנים.

דוד יוסף (להלן: "דוד") רכש את הזכויות בנכס מכהן ביום 30.1.08, והוא גם שוכר חלק מן הנכס, החלק הקרוי "חנות".

עוד בטרם רכש דוד את הנכס התקיימו הליכים משפטיים בין כהן לבין הדיירים המוגנים אשר בסופם, (ביום 2.3.01) הסכימו הצדדים כי הדיירים המוגנים יוכלו להשכיר את הנכס בשכירות משנה חופשית ודמי השכירות יתחלקו באופן הבא –

עד 400$ לחודש, יקבלו כהן 33% והדיירים המוגנים 67%.

מעל 400$ לחודש, יקבלו כהן 43% והדיירים המוגנים 57%.

כמו כן סוכם כי באם הנכס לא יושכר, דמי השכירות המוגנת יעמדו על 20$ לחודש.

ראוי להעיר כי למרות טענת כהן כי הדיירים המוגנים פלשו לחדר, על פי הסכם הפשרה הנ"ל לא נדרשו הדיירים המוגנים לפנות את החדר, נהפוך הוא, ההסדר חל גם על החדר, והדיירים המוגנים יכולים להשכירו.

הצדדים לא ערכו חשבון על פי הסכם הפשרה, ובשלב מסויים, לאחר פתיחת תיק הוצל"פ, הם הסכימו לפנות לבורר, עו"ד משה בן דוד.

בוררות זו לא הניבה תוצאות.

מכאן התביעה שבפני – לערוך את החישוב על פי הסכם הפשרה.

ביום 21.9.08, הגיעו הצדדים להסכמות לגופן של מחלוקות, ואלה תועדו בהחלטתי בפרוטוקול.

אני קובעת כי הסכמות אלה מהוות חלק מפסק דין זה.

בין היתר הסכימו הצדדים כי פסק הדין לגבי ההתחשבנות הכספית יינתן על דרך הפשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט.

קראתי בעיון רב את סיכומי הצדדים ואת החומר אשר הצטבר בתיק. עלי לציין כי רב בו החסר על פני הקיים, משום שהצדדים לא נהגו לתעד ולרשום את ההתחשבנות ביניהם, את השוכרים השונים ואת התשלומים שהועברו או הוצאות שהוצאו.

כמו כן, מתברר, ככל הנראה, כי שוכרים שונים לא שילמו הוצאות של ארנונה, חשמל, מים וכדו', וכך הצטברו חובות.

לאחר שערכתי תחשיבים לפי החומר שהוגש לתיק ובחנתי את משקלן של הטענות השונות של הצדדים, אני דוחה את כל התביעות הדדית, וקובעת כי הסכומים התקזזו זה מול זה.

לאור תוצאה זו אינני עושה צו להוצאות.

ניתן היום, כ"ה בשבט, תשס"ט (19 בפברואר 2009), בהעדר הצדדים.

מלכה אביב, שופטת

קלדנית: אפרת טוביה