ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ארגון גננות חרדיות - רשת הגנים של אגודת ישראל ע.ר. ואח' :

בית הדין הארצי לעבודה

בשא000140/09

ארגון גננות חרדיות (עמותה בהקמה) המבקש

1. רשת הגנים של אגודת ישראל ע.ר.

2. משרד החינוך - מדינת ישראל המשיבות

החלטה

1. בפני בקשה להארכת מועד להגשת בקשת רשות ערעור על החלטת השופטת צדיק מיום 8.1.09, כפי שתוקנה על ידה ביום 29.1.09. הבקשה הוגשה ביום 16.2.09.

2. עיון בבקשה מעלה, כי ההחלטה העניינית מושא הערעור, בדבר העברת רשימה שמית של הגננות המועסקות במשיבה (ללא פרטים נוספים מלבד שמותיהם) ניתנה עוד ביום 8.1.09. הבקשה לתיקון פרוטוקול לא התייחסה לפיכך רק לתיקון הדברים שנרשמו מפי באי כוח הצדדים בפרוטוקול, אלא הייתה למעשה גם בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטה, באופן שיובהר כי לא ניתנה על בסיס הסכמה דיונית. לכאורה, הבקשה על שני חלקיה התקבלה ביום 29.1.09.

3. לפי הפסיקה, כאשר בוחנים את לוח הזמנים להגשת בקשת רשות ערעור על החלטה שתוקנה בה טעות סופר, "יש לבדוק תחילה, האם מתקיים תנאי הסף לפיו, גרם תיקון הטעות לשינוי במערך הזכויות והחובות של הצדדים, כפי שנקבע בפסק הדין המקורי" (עא"ח 36/06 גבריאל בן אלטבט - גרניט הגליל בע"מ, מיום 20.12.06). בהתקיים תנאי הסף, "נבחן האם התיקון שכתוצאה ממנו חל שינוי במערך זכויות וחובות הצדדים, השפיע על הערעור כפי שהוגש" (שם).

בהתחשב בכך, קיים ספק האם את שבעת הימים להגשת בר"ע על ההחלטה אין לספור החל מיום8.1.09 (ולא מיום 1.2.09 כטענת המבקש), שכן ההחלטה המהותית מושא הערעור ניתנה במעמד הצדדים במהלך הדיון מיום 8.1.09, והמבקש - ככל שחפץ לערער על כך - אמור היה לעשות כן לאלתר.

4. גם אם נצא מנקודת הנחה, כי את שבעת הימים להגשת בר"ע ניתן לספור החל מיום 1.2.09 (מועד בו קיבלה ב"כ המבקשת, לפי הצהרתה, את ההחלטה מיום 29.1.09) - לא מצאתי כי יש בנסיבות מקרה זה הצדקה להארכת מועד (תקנה 125 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991). מבחינה פורמלית - גם אם יש מחלוקות מהותיות בין הצדדים - עסקינן בהחלטה שניתנה במסגרת הליך שהוגש כבקש צד בסכסוך קיבוצי. המועד להגשת בר"ע הינו לפיכך 7 ימים, וככל שנפלה טעות בקשר לכך מצד ב"כ המבקשת - אין היא בגדר טעות "אופרטיבית", שאינה ניתנת לגילוי על ידי בדיקה שגרתית, המהווה "טעם מיוחד" להארכת מועד לפי הפסיקה (בש"א 2749/01 לוי נ. לביא, דינים עליון כרך נ"ט 151).

עוד לקחתי בחשבון לצורך כך את סיכויי הערעור, שאינם מהווים במקרה זה "טעם מיוחד" בפני עצמם, וכן את כלל נסיבות העניין - לרבות קיומו של דיון בתיק העיקרי ביום 24.2.09, והעובדה כי מדובר בהחלטת ביניים בלבד.

5. סוף דבר - הבקשה להארכת מועד נדחית. כיוון שלא התבקשה תגובת המשיבים (בהתחשב בלוח הזמנים הקצר) - אין צו להוצאות.

ניתנה היום כ"ה בשבט, תשס"ט (19 בפברואר 2009) בהעדר הצדדים.

דוידוב-מוטולה סיגל, שופטת

רשמת