ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין BERACHI SERAK נגד אמיר גני תפעול :

16 ספטמבר 2013
לפני: כבוד השופטת אופירה דגן-טוכמכר

התובע:
BERACHI SERAK

-
הנתבעים:
2. אמיר גני תפעול
3. אפי פאוור

החלטה

בפני שתי בקשות מטעם התובע. האחת, כי בית הדין יורה לנתבעת להעביר לעיונו את חוזה העבודה המקורי, אשר לטענת הנתבעים התובע חתם עליו, באשר לטענת התובע אפשר ש מדובר בזיוף חתימתו על המסמך. התובע מבקש לקבל לידיו את ההסכם המקורי על מנת לעיין בחתימה ובמידת הצורך להעביר את המסמך לבדיקת גרפולוג.
עוד מבקש התובע, במסגרת של בקשה לפרטים נוספים, כי הנתבעים יודיעו לו באיזו תוכנה הם מבצעים את רישום שעות הנוכחות של העובדים. לטענת התובע, הנתבעים צירפו לכתב הגנתם דוחות נוכחות פיקטיביים, ובדעתו לזמן לדיון נציג של חברת התוכנה על מנת להוכיח את טענתו בעניין.
הנתבעת 3 הודיעה בתגוב תה לבקשה , כי תנסה לאתר את ההסכם המקורי עליו חתם התובע, וככל ש ההסכם המקורי ימצא, כי תעביר לב"כ התובע העתק הימנו. לנוכח האמור אני מורה לנתבעת להעביר לתובע העתק מההסכם המקורי, ככל שיצמא, וזאת בתוך 30 יום מהיום .
אשר לבקשה לפרטים נוספים ביחס לשם התוכנה, גם אילו היה יש ממש בטענת הנתבעת, לפיה דרך המלך היא לקבל תשובה בעניין התוכנה בעת חקירתם הנגדית של עדי הנתבעות, באופן שבמידת הצורך תשמר לתובע הזכות לזמן עדי הזמה, אני סבורה כי בשים לב לכך שמדובר בהליך של דיון מהיר, אפשר שיהיה בכך כדי לסרבל את הדיון, ולהקשות על בית הדין בבירור המחלוקת העובדתית שבין הצדדים. לנוכח האמור, על מנת לאפשר דיון יעיל ולחסוך בהוצאות, בהתאם לסמכותי הקבועה בתקנה 46 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב-1991, אני מורה כי בתוך 30 יום הנתבעת 3 תודיע לב"כ התובע את פרטי התוכנה שבה היא עושה שימוש לצורך רישום נוכחות עובדים .
עם זאת יובהר , כי בהתאם להחלטת בית הדין מיום 8/8/13 היה על התובע להמציא תצהירי עדות ראשית מטעמו עד ליום 11/9/13 (זאת לאחר ארכה קודמת שניתנה). על אף האמור התובע לא הגיש את תצהיריו עד היום, בחלוף חודשים ארוכים ממועד ישיבת הקד"מ (שהתקיימה ביום 30/4/13) ואף לא טרח להגיש בקשת ארכה, וזאת על אף שמועד ישיבת ההוכחות נקבע לחודש ינואר הקרוב.
אינני סבורה כי יש בבקשה דנן כדי להצדיק עיכוב בהגשת תצהירי התובע, ובפרט בשים לב למועד הקבוע לדיון הוכחות . יודגש, כי התובע ממילא אמור להעיד על עובדות שבידיעתו, ובהתאם לזיכרונו.
לנוכח האמור, אני מורה כי תצהירי התובע יומצאו לתיק עד ליום 7/10/13 , שאם לא כן תמחק התובענה מחוסר מעש ללא התראה נוספת .
התיק יובא לעיוני ביום 8/10/13.

ניתנה היום, י"ב תשרי תשע"ד, (16 ספטמבר 2013), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: BERACHI SERAK
נתבע: אמיר גני תפעול
שופט :
עורכי דין: