ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ארגון העיתונאים בישראל- הסתדרות העובדים הכללית החדשה נגד אגודת העיתונאים בת"א :

ניתנה ביום 15 ספטמבר 2013

הסתדרות העובדים הכללית החדשה - ארגון העיתונאים בישראל
המבקשת
-
אגודת העיתונאים בתל אביב

ידיעות אחרונות בע"מ
המשיבה 1

המשיבה 2

החלטה

הנשיאה נילי ארד
לפניי הודעה ובקשה מטעם הסתדרות העובדים הכללית החדשה - ארגון העיתונאים בישראל (להלן: ההסתדרות), במסגרתה צוין כי "בין הצדדים התקיימו שתי ישיבות טרום-גישור בפני כבוד השופט (בדימוס) יצחק זמיר ואלו לא צלחו". בנוסף, ולמען הסר ספק, מודיעה ההסתדרות כי תנהג בהתאם להנחיות בפסק הדין ב עניין אל בטוף. בהתאם "יועברו לידי האגודה ולידיעות הודעה כדין על היציגות; בצירוף רשימה שמית ברורה ומזהה של העובדים שהודיעו על חברותם בארגון המתחרה; ובצירוף עותק מטפסי חברות העובדים במבקשת". בנסיבות אלה מתבקשת קביעת מועד דחוף לדיון בהליך (להלן: הודעת ההסתדרות).

נוכח הודעת ההסתדרות ובפתח הדברים מציע בית דין זה לצדדים לבוא בדברים ולשקול אפשרות של חידוש הליך הגישור. זאת, נוכח הדרישה להשלמת טיעון בצירוף ראיות כמפורט להלן. הצדדים יודיעו לבית דין זה עמדתם להצעה עד ליום 18.9.2013. בהעדר הסכמה יפעלו הצדדים כנדרש להלן.

ההסתדרות ואגודת העיתונאים בתל אביב (להלן: האגודה) יגישו לבית דין זה, ובהמצאה אהדדי בינן לבין עצמ ן, טיעון משלים בצירוף כל הראיות הנדרשות להוכחת טענתן ליציגות ב"ידיעות אחרונות בע"מ" (להלן: ידיעות). זאת, לאור פסיקתו של בית דין זה בעניין אל בטוף (סב"א 31575-02-13 הסתדרות העובדים הלאומית -הסתדרות העובדים הכללית החדשה - מועצה אזורית אל בטוף, מיום 9.9.2013) ובשים לב לנסיבות המקרה הנדון.

עד ליום 22.9.2013 תגיש ההסתדרות הודעה מפורטת אשר תכלול תיאור השתלשלות העניינים נכון למועד הודעתה על היציגות לאגודה ולידיעות. להודעתה זו תצרף ההסתדרות, בין היתר, ראיות אלה: הודעה לאגודה ולידיעות על היציגות בצירוף כלל החומר הנדרש לביסוס טענת היציגות; עותק מקורי מכל הטפסים עליהם חתומים העובדים החברים בהסתדרות; רשימה שמית מזהה של כלל העובדים החברים בה, תוך ציון מספר העובדים בידיעות , וכל חומר רלבנטי אחר.

עד ליום 2.10.2013 תמציא האגודה לבית דין זה הודעה מפורטת לביסוס טענותיה בדבר יציגותה בידיעות, לרבות עמדתה בהתייחס להודעת היציגות של ההסתדרות ולכלל החומר שהמציאה לה. להודעתה תצרף האגודה ראיות אלה: התייחסותה להודעת היציגות של האגודה; עותק מקורי מכל הטפסים עליהם חתומים העובדים החברים באגודה; רשימה שמית מזהה של כלל העובדים החברים בה, תוך ציון מספר העובדים בידיעות, וכל חומר רלבנטי אחר.

עד ליום 2.10.2013 תמציא ידיעות הודעה מטעמה, במסגרתה תציין מספר העובדים המאורגנים המועסקים בה לעני ין הסכם קיבוצי מיוחד, נכון למועד הודעתה של ההסתדרות על יציגותה בידיעות, ומספר העובדים המאורגנים בידיעות , נכון לאותו המועד.

עד ליום 6.10.2013 רשאית ההסתדרות להגיש תגובתה להודעות האגודה ומעריב.

הודעות הצדדים וצרופותיהן, יומצאו לבית דין זה בתבנית וורד, במסגרת ה"נט" ובעותק נייר אליו יצורפו הראיות הנדרשות .

עד למתן החלטה אחרת תמשכנה לעמוד בעינ ן הודעת ידיעות אחרונות לפיה "לא צפויה חתימה על הסכם קיבוצי בזמן הקרוב" וכי "המו"מ לא הושלם" והודעת אגודת העיתונאים לפיה "אין בכוונתה לחתום על הסכם קיבוצי עד שתתקבל החלטה בהליך זה".

לשם הסדר מצורפת להודעה זו חליפת מכתבים בין המגשר פרופ' זמיר לבין הנשיאה בנוגע להליך הגישור שלא צלח.

בחלוף המועד תינתן החלטה על המשך הדיון בהליך זה.

ניתנה היום, י"א תשרי תשע"ד (15 ספטמבר 2013) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .


מעורבים
תובע: ארגון העיתונאים בישראל- הסתדרות העובדים הכללית החדשה
נתבע: אגודת העיתונאים בת"א
שופט :
עורכי דין: