ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נסים מוסלם נגד עיריית נצרת עילית :


בפני כבוד השופטת עינב גולומב

מבקשת
נתבעת

עיריית נצרת עילית

נגד

משיב
תובע

נסים מוסלם

החלטה

לפני בקשה לדחיית התביעה על הסף מפאת התיישנות והן מפאת הזהות בין עבודות התביעה כאן לתביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתיק 35273-08-10 במסגרתה לא הוגשה בקשה לפיצול סעדים.

התובע, מהנדס במקצועו, הגיש כנגד הנתבעת תביעה כספית לתשלום סך 118,285 ₪ שכ"ט בגין התקשרות לעריכת מכרז עבור הנתבעת במהלך שנת 2004, עבורה הגיש ביום 10.1.05 חשבונית לתשלום שלטענתו לא כובדה . לטענת התובע, סוכם בין הצדדים כי הסכם הטרחה שנחתם בין הצדדים בשנת 1998 עבור מכרז מוקדם שערך עבור הנתבעת, ישמש גם לצורך ההתקשרות הנדונה.
בטרם הגשת התביעה כאן הגיש התובע תביעה בבית המשפט המחוזי כנגד הנתבעת בגין הפרת זכויות יוצרים בגין שימוש שלא בהסכמה במכרז שהוא ערך ולאחר שנמחקו הסימנים הקושרים אותו למכרז.

הנתבעת טוענת בכתב ההגנה כי לא הייתה כל התקשרות נוספת בשנת 2004, אלא בין הצדדים נכרתה התקשרות אחת בשנת 1998 אשר בגינה שולם לתובע מחצית משכה"ט שסוכם לנוכח העובדה כי מאז חתימת ההסכם בשנת 1998 ועד לשנת 2005 לא עלה בידיו לגבש את מסמכי המכרז על פי ההסכם והוגשו על ידו חלק מהמסמכים בלבד .
בבקשתה טוענת הנתבעת כי יש לדחות התביעה על הסף בשל התיישנות שכן ההתקשרות היחידה בין הצדדים הינה משנת 1998, וזו התיישנה. עוד טוענת הנתבעת כי הליך זהה מתנהל בבית המשפט המחוזי כאשר ההבדל היחידי הינו בסעד המבוקש ומשלא הוגשה בקשה לפיצול סעדים יש לדחות התביעה כאן. לחילופין מבקשת הנתבעת להורות על איחוד התביעות.

לטענת התובע בתגובתו, משלא הוגש תצהיר בתמיכה לבקשה דינה להידחות. לגופו של עניין טוען התובע כי בין הצדדים מחלוקות עובדתיות הדורשות בירור עובדתי ועל כן אין מקום לדחות התביעה מפאת התיישנות. באשר לתביעה שהוגשה במחוזי הרי המדובר בשתי תביעות שונות בעלות עילות שונות אשר בסמכות בתי משפט שונים. עוד מציין התובע כי אין לבית משפט כאן סמכות לאיחוד התובענות שהגיש מאחר אין המדובר בעניינים התלויים ועומדים בבית משפט אחד .

דין הבקשה להידחות.

אשר לטענת ההתיישנות; בין הצדדים קיימת מחלוקת עובדתית בשאלה האם נערכה ביניהם התקשרות אחת בלבד בשנת 1998, כטענת הנתבעת, או שמא התקשרות נוספת ונפרדת בשנת 2004 אשר אליה התייחסה דרישת התשלום ניום 10.1.2005, כטענת התובע. נוכח קיומה של מחלוקת עובדתית אין מקום לסילוק התביעה על הסף בשלב זה , אלא יש ללבן את הטענות לגופן, תוך שטענת ההתיישנות של הנתבעת שמורה לה.

באשר לתביעה המתנהלת בבית המשפט המחוזי, עיון בכתב התביעה כפי שצורף לכתב ההגנה מעלה כי המדובר בתביעה על פי חוק עוולות מסחריות, תשנ"ט - 1999 וחוק זכויות יוצרים, התשס"ח – 2007, בגין טענה להפרת זכויות יוצרים של התובע, במסגרתה התבקש צו מניעה קבוע, צו לתשלום פיצויים, צו למתן דין וחשבון וצו השמדה או העברה. המדובר בתביעה בעניין קניין רוחני אשר בסמכות עניינית של בית משפט מחוזי בהתאם לסעיף 40(1) ו- (4) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד – 1984, ואילו בענייננו העילה היא הפרת הסכם תשלום שכר טרחה מוסכם אשר לנוכח סכום התביעה נתונה בסמכותו של בית משפט זה. מקום שבהתאם לדיני הסמכות על התובע להגיש תביעות נפרדות בבתי משפט שונים, אין הוא נדרש לבקש בפני ערכאה אחת לפצל את סעדיו המצויים בסמכותה של ערכאה אחרת (אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי (2009), עמ' 134-135).

אשר לבקשה כי אורה על איחוד ההליכים שהגיש התובע, ברי שדינה להידחות בהיעדר סמכות להורות על איחוד התובענות המתנהלות בשתי ערכאות שונות.

אשר על כן, אני דוחה את הבקשה.

הנתבעת תשלם לתובע הוצאות הבקשה בסך 2,000 ₪.

אני קובעת כי הצדדים יגישו תצהירי עדות ראשית, בצירוף ראיותיהם:

התובע יגיש תצהיריו בתוך 30 ימים.

הנתבעת תגיש תצהיריה 30 ימים לאחר המצאת תצהירי התובע.

המזכירות תמציא את ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, י"א תשרי תשע"ד, 15 ספטמבר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נסים מוסלם
נתבע: עיריית נצרת עילית
שופט :
עורכי דין: