ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ נגד ברומאסטר'ס בע"מ :

לפני:

כבוד הרשמת אירית הרמל

התובעת
1. הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ

-
הנתבעת
1. ברומאסטר'ס בע"מ
ח.פ 512578402

פסק דין

בפני בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה (להלן: הבקשה).

עיון בדו"ח רשם החברות התמציתי, באישור המסירה ובתצהיר השליח שצורפו לבקשה מעלה כי כתב התביעה והדרישה להגשת כתב הגנה הונחו במענה הרשום של הנתבעת ביום 13.6.13 וזאת לאחר שהשליח ביקר באותה כתובת בשני מועדים קודמים .

עד היום לא הוגש כתב הגנה, על אף שהמועד להגשתו חלף זה מכבר.

בנסיבות אלה, בהתאם לתקנה 43(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991 ניתן בזאת פסק דין בהעדר הגנה על יסוד כתב התביעה.

הנתבעת תשלם לתובעת בתוך 30 יום ממועד קבלת פסק הדין את הסכומים הבאים:

תשלומים עבור פוליסה לעובדים המפורטים בנספח א' לכתב התביעה בסכום של 87,053₪. סכום זה ישולם בצירוף ריבית פיגורים בהתאם לתקנה 22 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964, ממועד הגשת התביעה (9.6.2013 ) ועד לתשלום בפועל.

הוצאות משפט בסכום של 500 ₪ ושכ"ט עו"ד בסכום של 9,000₪. לא ישולמו הסכומים בתוך 30 יום ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד לתשלום בפועל.

בקשה לביטול פסק דין זה ניתן להגיש בתוך 30 יום מיום שפסק הדין הגיע לידי הצד המבקש לבטלו.

ניתן היום, ט' תשרי תשע"ד, (13 ספטמבר 2013), במעמד הנוכחים/ בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ
נתבע: ברומאסטר'ס בע"מ
שופט :
עורכי דין: