ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כהו נגד קטלית בע"מ :


בפני כבוד השופטת ריבה שרון

התובעת

אורנית כהן
- ע"י ב"כ עוה"ד ארנון מילר ואח'

נגד

הנתבעות

  1. קטלית בע"מ
  2. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

- ע"י ב"כ עוה"ד אהרון שפרבר ואח'

החלטה

1. התובעת- ילידת 2/12/92, והתביעה שלפניי הינה לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לה לטענתה בגין תאונת עבודה מיום 9/6/10 (להלן: "התאונה"). הצדדים חלוקים הן בשאלת החבות והן בשאלת גובה הנזק, לרבות לעניין הנכות הרפואית והקשר בינה לבין התאונה נשוא התביעה.
מטעם התובעת- הוגשה חוו"ד של ד"ר אורי גבעון- בתחום האורתופדי ושל פרופ' מיכה נוימן- בתחום הנפשי.
מטעם הנתבעת- הוגשה חוו"ד של פרופ' יעקב נרובאי- בתחום האורתופדי ושל ד"ר חיים שם דוד- בתחום הנפשי.

2. לאחר שבחנתי את חוו"ד מומחי הצדדים ולאור הפער בין חוות הדעת, אני ממנה את ד"ר יצחק קורן- כמומחה מטעם בית המשפט בתחום האורתופדיה ואת ד"ר עדינה נעון- בתחום הפסיכיאטריה (להלן: המומחים").
המומחים יואילו לחוות את דעתו בדבר מצבה ונכותה, ככל שיש כזו, של התובעת- בקשר עם התאונה נשוא התביעה, לרבות בעניינים כדלקמן:
האם לוקה התובעת היום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה, ומהו שיעור הנכות.
מהן המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל.
האם יש מקום לצפות לשיפור או להחמרה במצב התובעת בעתיד והאם תזדקק התובעת לטיפולים רפואיים בעתיד. אם כן - מהם סוגי הטיפולים, ומהי העלות המשוערת של אלה לפי המחירים הנכונים היום, האם ניתן לקבלם במסגרת הרפואה הציבורית.
תקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובעת.
האם קיים קשר סיבתי בין האירוע נשוא התביעה לבין מצבה של התובעת לאחריו, תוך התייחסות לתחלואה טבעית ו/או מצב קודם בתחום הרלבנטי, רפואי,אישי, שאינם קשורים בתאונה.
בנוסף- מתבקש כל מומחה מטעם בית המשפט להואיל ולהתייחס לחוות דעת מומחי הצדדים בתחומם.
המומחה מטם בימ"ש בתחום האורתופדי- ד"ר קורן, יתייחס נא גם לצלקות, אא"כ יסבור שאינן במומחיותו.
המומחית בתחום הפסיכיאטרי- ד"ר נעון, תסכם נא ותשלח את חוו"ד רק לאחר קבלת חוו"ד של ד"ר קורן, המומחה מטעם בימ"ש בתחום האורתופדי.

3. למניעת תקלות- מתבקשים המומחים וב"כ הצדדים להודיע לבית המשפט, (רק ) אם קיימת מניעה שבגינה יש לשקול את מימוש מי מהמינויים בתיק זה.

4. בשכ"ט המומחים ובעלות כל בדיקה לצורך חוו"ד שאינה מכוסה במסגרת הציבורית ישאו בשלב זה שני הצדדים בחלקים שווים ביניהם.
שכר המומחם ישולם טרם בדיקה וכתנאי לקיומה.
מומחה לא יחל במלאכת הכנת חוות הדעת, בטרם ישולם לו מלוא שכרו והמומחים מתבקשים לשלוח את חשבונם בהקדם.
ב"כ הצדדים יעקבו ויוודאו כי חשבון המומחים נתקבל במשרדם בתוך 21 יום מהיום, ואם לא- יפעלו לבקשו ולאחר מכן- יואילו לדאוג לפרעונו של כל מומחה בתוך 30 יום מקבלתו. אסמכתא על תשלום תשלח למרפאת מומחה ולצד שכנגד בסמוך לאחר ביצועו ע"י כל צד.

5. ב"כ התובעת יפנה אל המומחים, יקבע בדיקה במועד מוקדם ככל האפשר, ויידע את ב"כ הצד שכנגד בדבר מועד הבדיקות, כדי לאפשר העברת חומר רפואי מטעמם מבעוד מועד. עם זאת- באחריות ב"כ התובעת לוודא כי בדיקת מומחה לא תתקיים לפני שחלקה של מרשתו בשכר אותו מומחה הופקד בידיו ו/או שולם לידיו וכי גם הנתבעת פרעה את חלקה.
6. הצדדים יעבירו למומחים בתוך 15 יום את כל המסמכים הרלבנטיים והמותרים בהגשה, לרבות בדבר הטיפול הרפואי שניתן לתובעת והבדיקות שנבדקה לצורך הטיפול, הנוגעים לענין שבמחלוקת. התובעת תעמוד לכל בדיקה אליה תופנה על ידי מומחה, לרבות בדיקות עזר/אבחון שיתבקשו.

7. כל מומחה תבקש להגיש את חוות דעתו לבית המשפט בתוך 30 יום ממועד הבדיקה, בכפוף לכך שחוו"ד בתחום הנפשי תינתן רק לאחר קבלת חוו"ד של מומחה בימ"ש בתחום האורתופדי. ב"כ התובעת ידאג להמציאה לידיד המומחה ולהדגיש בפני המומחית בתחום הפסיכיאטרי את ההנחיה לעכב את חוות דעתה בהתאם לאמור.
שאלות הבהרה תשלחנה בתוך 21 יום מקבלת חוו"ד, תשובות המומחה תינתנה בתוך 21 יום מקבלתן לידיו.

8. לאחר קבלת שתי חוו"ד יגישו הצדדים תחשיבי נזק ריאליים ומפורטים, המגובים באסמכתאות- בתוך 30 יום כל צד. לתחשיב הנתבעת תצורף גם חוו"ד אקטוארית.

9. במקביל- יגישו הצדדים בתצהירים את עדויותיהם הראשיות בשאלת החבות וכן תיקי מוצגים בהתאם להחלטתי מיום 25/6/13.

10. בקשות לצווים כלפי גורמים שונים- תוגשנה עד ליום 23/9/13, עם עמדת הצד שכנגד. אני מזמינה לשת"פ, בשים לב לכך שנעשה מינוי גם בתחום הנפשי.

ימי פגרות בית-המשפט יובאו במניין הימים.

המזכירות תואיל לשלוח את החלטתי למומחים ולב"כ הצדדים ניתנה היום, ט' תשרי תשע"ד, 13 ספטמבר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: כהו
נתבע: קטלית בע"מ
שופט :
עורכי דין: