ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ולדיסלב חליפסקי נגד אזימוט טרקטורונים בע"מ :

+ 34
בפני כבוד השופטת ריבה שרון

התובע 2
(תביעת ת'1 הסתיימה)

ולדיסלב חליפסקי
- ע"י ב"כ עוה"ד אילן חגי ואח'

נגד

הנתבעות
1. אזימוט טרקטורונים בע"מ

2. קרנית קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים בע"מ
- ע"י ב"כ עוה"ד אילן חגי ואח'

צדדי ג' בהודעת נתבעת 2 1. אסף חברוני
- ע"י ב"כ עוה"ד דניאל מור ואח'

2. אזימוט טרקטורונים בע"מ
3. מורבניק אלכסיי
4. ולדיסלב חליפסקי (לא רלבנטי)

החלטה

המשך בעקבות החלטה בבקשה להיר ראיות לסתור

1. התובע- יליד 1978, היה מעורב בת.ד נשוא התביעה מיום 8/5/09 (להלן: "התאונה").
המוסד לביטוח לאומי- מחלקת תאונות עבודה, קבע לתובע נכויות רפואיות בתחומי האורתופדיה, פסיכיאטריה ואורולוגיה.
הנתבעת 2 הגישה בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת המל"ל בתחום האורולוגי, מהטעמים שפורטו בבקשה. לאחר שבחנתי את הבקשה והתגובה לה ובמסמכים שהוצגו בהקשר זה, נעתרתי לבקשה, כמפרט בהחלטתי מיום 8/9/13.

2. אני ממנה כמומחה מטעם בית המשפט בתחום האורולוגי את ד"ר גבריאל גילון (להלן: "המומחה"). המומחה יואיל לחוות דעתו בדבר מצבו הרפואי של התובע בקשר עם התאונה נשוא התביעה, לקבוע אם קיים קשר סיבתי בינה ובין תלונותיו והטיפולים שעבר- חלקם או כולם וכן האם נותרה נכות, תוך התייחסות לנכויות זמניות ולנכות צמיתה, אם בכלל. כן יואיל המומחה להתייחס לשאלת הצורך בטיפולים, למהותם של כאלה, אם בכלל והאם ניתן לבצעם במסגרת הרפואה הציבורית. הכל,- בשים לב אף לרקע הרפואי הרלוונטי.

3. למניעת עיכובים או תקלות,- מתבקשים המומחה והצדדים לבחון כבר עתה ולהודיע (רק) אם קיימת מניעה שבגינה יש מקום לשקול את מימוש המינוי בתיק זה.

4. בשכ"ט המומחה ובעלות בדיקות עזר לצורך חוות הדעת שאינן מכוסות במסגרת הציבורית - תישא בשלב זה הנתבעת 2.
ב"כ הנתבעת 2 יואילו לעקוב ולוודא כי חשבונו של המומחה נתקבל במשרדם בתוך 30 יום מהיום, ואם לא- יפעלו מיד לבקשו ולאחר מכן- ידאגו לפרעונו בתוך 30 יום מקבלתו.
העתק הקבלה יומצא בפקס לב"כ התובע ולמרפאת המומחה מיד בסמוך לאחר התשלום.

5. ב"כ התובע יפנה אל המומחה ויקבעו בדיקה במועד מוקדם ככל האפשר, אך עליו ובאחריותו להקפיד כי זו לא תקויים לפני שוידא כי שכר המומחה שולם במלואו, המועד אף לא יקדם מ45 יום לאחר המצאת העתק הפניה אל המומחה לידי כל יתר הצדדים להליך והוא יודע להם מיד לאחר תיאומו. הכל- לפי המאוחר.

6. הצדדים ימציא ל ידי המומחה ללא דיחוי את כל המסמכים בדבר הטיפול הרפואי שניתן לתובע והבדיקות שנבדק לצורך אותו טיפול- הנוגעים לעניין שבמחלוקת, ובהתאם לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז-1986. המומחה רשאי לדרוש מהצדדים כל מסמך רפואי שימצא לנכון וכן להפנות את התובע לכל בדיקת עזר שיזדקק לה.

7. המומחה יואיל לבדוק את התובע ולהגיש את חוות דעתו לבית המשפט בתוך 30 יום ממועד הבדיקה/המצאת בדיקות עזר משלימות שיבקש.

8. עם קבלת חוות-הדעת יגישו הצדדים תחשיבי נזק ריאליים ומפורטים- בתוך 30 יום לכל צד. הצעתי תשלח בדואר.

9. הליכים מקדמיים שטרם הסתיימו, לרבות תצהירי תשובות לשאלונים, גילוי מסמכים כללי וספציפי, פרטים נוספים וכיו"ב יושלמו הדדית בתוך 14 יום מהיום.

10. פגרות בתי המשפט תבואנה במנין הימים והמועדים שנקבעו בהחלטתי לעיל.

המזכירות תשלח את החלטתי למומחה ולצדדים.
התובע יוודא המצאה כדין לידי הנתבע 1. הנתבעת 2 תוודא המצאה כדין לידי כל צדדי ג'.
ב"כ התובע ירשמו נא לפניהם את התיק לת.פ אחר התהליך.
שנה טובה וגמר חתימה טובה

ניתנה היום, ח' תשרי תשע"ד, 12 ספטמבר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ולדיסלב חליפסקי
נתבע: אזימוט טרקטורונים בע"מ
שופט :
עורכי דין: