ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק אוצר החייל בעמ נגד ח.שטרן 2 בע"מ :


בפני כבוד הרשם אריה ביטון

מבקשים

בנק אוצר החייל בעמ

נגד

משיבים

ח.שטרן 2 בע"מ

החלטה

לאחר עיון בבקשה ובנספחיה, ובהתאם להוראת תקנות 362, 366 ו- 374 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 ("התקנות"), ניתן בזה צו עיקול זמני כמפורט בבקשה ובהתאם לתנאים הקבועים להלן.

בהתאם להוראת תקנה 364 לתקנות, כפוף צו זה – נוסף על ההתחייבות העצמית – להמצאת ערובות כדלקמן:

המבקש הינו מוסד בנקאי ועל כן הנני פוטר אותו מהפקדת ערבות ועירבון.

צו העיקול לא יכנס לתוקף כל עוד לא אושרה תקינותם של כתב ההתחייבות והערובות שנקבעו בהחלטתי על-ידי מזכירות בית המשפט.

העיקול מוגבל ל – 10 מחזיקים בלבד.

העיקול מוגבל לסכום התביעה כשהוא צמוד למדד הידוע ביום מתן ההחלטה.

הצו לא יחול על הנכסים הבאים: משכורת, חשבונות עו"ש בבנק ביתרת חובה, חשבונות משותפים עם אחרים שאינם צד לבקשה ומיטלטלין.

על המבקש למסור למשיב, במסירה אישית ובתוך 3 ימים, העתק הצו, הבקשה והמסמכים המצורפים אליה והעתק כתב הערבות. ימי פגרה יבואו במניין הימים.

על המחזיק להשיב בכתב, בתוך 10 ימים מיום קבלת ההודעה, אם נכסי המשיב מצויים בידו, וכן, אם בדעתו להגיש בקשה לביטול צו העיקול כאמור בתקנה 367 לתקנות. תשובת המחזיק תוגש לבית המשפט והעתק ממנה תומצא במישרין למבקש.

צו זה יפקע על-פי האמור בתקנה 370 לתקנות.

ניתנה היום, ט' תשרי תשע"ד, 13 ספטמבר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בנק אוצר החייל בעמ
נתבע: ח.שטרן 2 בע"מ
שופט :
עורכי דין: