ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עמותת בית הכנסת הגדול (ישן חדש) ע"ש גיבורי ישראל נגד יום טוב קופשיץ :

בפני כבוד השופט אריאל צימרמן

תובעת

עמותת בית הכנסת הגדול (ישן חדש) ע"ש גיבורי ישראל

נגד

נתבע

יום טוב קופשיץ

החלטה

החלטתי זו ניתנת בהמשך לפרוטוקול מיום 29.8.13 ולהודעות הצדדים בעניין הבוררות.

בדיון הוסכם על "הקפאת מצב", עד להכרעות נוספות. בנוסף, נוכח הצעת בית המשפט לנסות ולייעל את ההליכים, הביעו הצדדים נכונות עקרונית לפנות לבוררות, אף שחככו בדעתם בעניין זהות הבורר, וביקשו לחוות עמדתם בעניין בהמשך . עתה עשו זאת. עולה כי עמדותיהם קוטביות: התובעת אינה מוכנה בשום אופן לשוב לבוררות לפני בית דין צדק של חניכי הישיבות (להלן: בית הדין), לאחר שחבריו חיוו דעתם נגדה במחלוקת הנוכחית. מאידך גיסא, הנתבע אינו מוכן לפנות להליך בוררות בלתי אם לפני בית הדין, שכן לסברתו התובעת כלל מנועה מלנקוט כל הליך אחר זולת לפני בית הדין. הוא אף גורס כי לא היה כל מקום לנקיטת ההליך מלכתחילה, נוכח הפסק הקודם.

כאשר אלו, בתמצית, הן עמדות הצדדים, הרי שהסכמה לעניין בוררות אין כאן. אין מנוס אפוא מכך שההליך יימשך לעת הזו בבית המשפט, על יסוד האמור בפרוטוקול הדיון, ותוך ששמורה הזכות לכל אחד מבעלי הדין לעתור כאשר יחפוץ בכל הקשור לחובת הפניית ההליך לבוררות וזהות הבורר, כמו גם טענת הנתבע שלפיה כלל לא ניתן לנקוט הליך משניתן פסק הבוררות הקודם. מובן שאיני מחווה דעה בבקשות מעין אלה, שיידונו לפני המותב שיטפל בתיק העיקרי.

ניתנה היום, ט' תשרי תשע"ד, 13 ספטמבר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עמותת בית הכנסת הגדול )ישן חדש( ע"ש גיבורי ישראל
נתבע: יום טוב קופשיץ
שופט :
עורכי דין: