ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מרעי שאהין נגד עירית טמרה :


בפני כבוד השופטת אביגיל זכריה

המבקשים/הזוכים
בתיק הוצל"פ 08-XXXXX138 :

  1. מרעי שאהין
  2. עו"ד אמל קויקס

שניהם ע"י ב"כ עוה"ד קויקס

נגד -

המשיבה/החייבת
בתיק הוצל"פ 08-XXXXX138:

עירית טמרה

החלטה

בפניי בקשת המבקשים/הזוכים שהוגשה תחילה במעמד צד אחד להורות על עיכוב ביצוע החלטתו של כבוד הרשם אורי אוחיון מיום 26.7.13 (להלן – כבוד הרשם) וזאת עד אשר תינתן הכרעה בערעור שהוגש על אותה החלטה.
הערעור הוגש על החלטת כבוד הרשם ב"טענת פרעתי" שהוגשה על ידי המשיבה/החייבת לפיה התקבלה "טענת פרעתי" ביחס לסכום כולל (קרן) של כ – 10,500 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועדים שונים. כבוד הרשם הורה כי סכום החוב בתיק ההוצאה לפועל יופחת בהתאם לאחר ביצוע חישובי הפרשי ההצמדה והריבית הנדרשים (להלן – סכום הקיזוז) וכי ככל שסכום הקיזוז יעלה על סכום החוב בתיק ההוצאה לפועל - ייסגר תיק ההוצאה לפועל ויבוטלו ההליכים. לחלופין הורה כבוד הרשם כי ככל שיסתבר כי סכום הקיזוז אינו עולה על סכום החוב בתיק הרי שיתווספו לו החלקים היחסים המתאימים בגין אגרת הוצל"פ ושכ"ט א' ו - ב'.

בהחלטה מיום 25.8.13 נקבע שאין מקום לדון בבקשה במעמד צד אחד וניתנה למשיבה האפשרות להגיש תגובתה עד ליום 3.9.13.
המשיבה לא הגיבה לבקשה לעיכוב ביצוע עד היום ואין בכוונתי להוסיף ולהמתין לתגובתה.

לאחר עיון בהודעת הערעור על נספחיה ובבקשה לעיכוב הליכי הוצאה לפועל - דין הבקשה להידחות וזאת מכמה טעמים.

ראשית, בקשה לעיכוב ביצוע צריכה להיות מוגשת בראש ובראשונה לערכאה הדיונית שנתנה את ההחלטה נשואת הערעור ורק לאחר שזו דחתה את הבקשה, ככל שדחתה, רשאי המערער לעתור בבקשה לעיכוב ביצוע לבית המשפט שלערעור.

שנית, הבקשה לעיכוב ביצוע הליכי הוצאה לפועל לא נתמכה בתצהיר ודי היה בכך על מנת לדחותה במיוחד בשים לב לשיקולים המנחים את בית המשפט בבואו לשקול עיכוב ביצוע.
זאת ועוד: גם אם ניתן היה לראות בתצהיר מטעם המבקשים שהוגש בצמוד להודעת הערעור כתצהיר התומך גם בבקשה לעיכוב ביצוע, הרי שאין בו - לגופו של עניין - די כדי לבסס את התנאים הקבועים בדין לעיכוב ביצוע.

בעת בחינת בקשה לעיכוב ביצוע נדרש בית המשפט לבחון שני שיקולים:
האחד – סיכויי ההצלחה בערעור ; והשני , העיקרי - מאזן הנוחות, דהיינו על המערער להראות כי אם יזכה בערעור לאחר שההחלטה נשואת הערעור כבר בוצעה הרי שיהיה זה מן הנמנע או קשה להשיב את המצב לקדמותו (ראו לעניין זה א. גורן סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה תשיעית (2007) 642-644).
יצוין עוד כי על פי ההלכה עיכוב ביצועו של פסק דין כספי הינו חריג ועל המבקש להראות כי אם יזכה בערעור לא יוכל לגבות בחזרה את כספו.

לעניין סיכויי הצלחת הערעור -
בשלב מקדמי זה אין בידי לקבוע מסמרות לעניין סיכויי הצלחת הערעור. אציין רק שהחלטת הרשם מנומקת, מפורטת, ונסמכת ככל הנראה על השתלשלות אירועים ארוכה הנוגעת לתיק כפי שהונחה בפניו כמו גם לאי בהירות מסוימת ביחס למעמד הזוכים עצמם (מה שמכונה על ידי המבקשים "הזוכה הפורמאלי" לעומת "הזוכה בפועל").

לעניין מאזן הנוחות -
טעם זה הוא כאמור הטעם העיקרי בעת בחינת בקשה לעיכוב ביצוע והמבקשים לא עמדו בנטל מינימאלי להוכחתו:
המצהיר מטעם המבקשים כלל לא פירט בבקשתו או בתצהירו מהו סכום הקיזוז הסופי על פי החלטת כבוד הרשם בשים לב להפרשי ההצמדה והריבית מהמועדים השונים שנקבעו באותה החלטה לעומת סכום החוב בתיק ההוצאה לפועל . במצב דברים זה אין בידי ערכאת הערעור הנתונים המתאימים לבחון את השלכת הדברים בפועל אם לעניין סגירת התיק ואם לעניין הקטנת החוב;

המצהיר מטעם המבקשים אף לא הסביר מדוע יקשה עליו להשיב את המצב לקדמותו ככל שיזכה בערעור - שהרי ככל שיזכה בער עור לגופו הרי שניתן יהיה לפתוח מחדש את תיק ההוצאה לפועל או לחלופין לשוב ולהגדיל את החוב בתיק ההוצאה לפועל;

לכך מצטרפת העובדה כי החייבת המדוברת הינה רשות מקומית שלא בוססה כנגדה אותו חשש מוצק כנדרש על פי הפסיקה לפיו לא ניתן יהיה לגבות ממנה את סכום הקיזוז ככל שהערעור יתקבל.

אשר על – הבקשה נדחית.
משלא הוגשה תשובת המשיבה לא יהיה צו להוצאות.

תשומת לב המבקשים והמזכירות כי בהחלטה נפרדת מהיום ניתנו הוראות לעניין הפקדת עירבון להבטחת הוצאות המשיבה בערעור.

ניתנה היום, ט' תשרי תשע"ד, 13 ספטמבר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מרעי שאהין
נתבע: עירית טמרה
שופט :
עורכי דין: