ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ועדה מקומית לתכנון יזרעאלים נגד סאלח גדיר :

בפני כבוד סגן הנשיא, השופט נווה ערן

מבקשים

ועדה מקומית לתכנון יזרעאלים

נגד

משיבים

  1. סאלח גדיר ת.ז. XXXXXX101
  2. נופה גדיר ת.ז. XXXXXX889

החלטה

המבקשת הגישה בקשה למתן צו הפסקה שיפוטי וצו למניעת פעולות לפי סעיפים 239 , 246 ו 247 לחוק התכנון והבניה , תשכ"ה 1965 (להלן "החוק") .

לטענת המבקשת, כאשר בקשתה נתמכה בתצהירו של אלי אוחיון, מפקח מטעם יחידה ארצית לפיקוח בניה במחוז צפון, החל מיום 25.4.13 או ממועד סמוך לכך, נמצא המשיב מס' 1 בביר אל מכסור, הידועים כגוש 10335 חלקה 3 וכגוש 10336 חלקה 1 (להלן "המקרקעין"), עבודות בניה ועבודות הכנה הכוללות בין השאר יציקת רצפת בטון, הקמת גדר ורשת ברזל, הצבת מכולה, נטיעת עצי דקל והצבת עמודי טלפון והכל לא היתר ובסטייה מתוכנית. מדובר בקרקע המיועדת לייעוד חקלאי.

עוד מציינת המבקשת כי המשיב 1 הינו המחזיק של המקרקעין ומי שמשתמש בפועל במקרקעין וזה שביצע בפועל את העבודות והשימוש ואחראי לעבודות והשימוש, המשיבה 2 היא אימו של המשיב 1 אשר ממינה את ביצוע העבודות. עבודות אלו בוצעו ללא היתר.

ניתן צו במעמד צד 1 האוסר ביצוע עבודות במקרקעין ללא היתר ומניעת כל שימוש במקרקעין ואסר על המשיבים או מי מטעמם לעשות כן ועניינה של בקשה זו בבקשתם של המשיבים לבטל את אותו צו שניתן ע"י ביהמ"ש.

בפתח דבריי אציין כי לאחר דחיות בדיון מיום 12.09.13 אפשרתי לב"כ המשיבים חקירה קצרה וממוקדת על תצהירו של מר אלי אוחיון וזאת על מנת לשכנע את ביהמ"ש כי אין כל קשר בין התנהגות כזו או אחרת של המשיבים ובין הטענות המיוחסות להם ע"י המבקשת.

תצהירו של מר סאלח אחמד גדיר אשר ניתן בתמיכה לבקשה לביטול הצו השיפוטי נטען כי הוא איננו הבעלים או המחזיק או המשתמש באותם מקרקעין וכי המקרקעין היו בבעלותו של אביו המנוח אחמד בדיר ואין צו ירושה המסדיר את זכויות המקרקעין הנ"ל.
הנ"ל הכחיש כי ביצע עבודות במקרקעין וכי אינו יודע מי ביצע עבודות אלה, הוא משמש כחייל בשרות קבע ואין בעברו כל עבירות שכאלה.

מדובר לטענתו במגרש הנמצא בחלק הדרומי מהכפר דיר אל מכ סור דרומית לכביש הראשי וכי מי שהשתמש במגרש תקופה ארוכה היה הקבלן מרדכי בנימין אשר פעל בידיעת הוועדה.
הנ"ל לא הוציא כל היתר המתיר לו להשתמש במקרקעין האמורה.

לטענתו ניתנה רשות שבשתיקה לקבלן לעבוד במקום.

עוד טען כי המגרש האמור לשמש כל תושבי השכונה שהינם קרובי משפחה לכל מיני אירועים שמחים או מצערים וכי קיימת תכנית מתאר חדשה המסדירה את רוב בעיות התושבים בשכונה הדרומית המשתמשים במגרש לאירועים כאלה או אחרים.

בתגובתה המאוד מפורטת לבקשה לביטול צווי הפסקה שיפוטיים מסבירה המבקשת כי לשם בחינת תוקפו של צו הפסקה שיפוטי, בשים לב לתכלית המניעתיות העומדת בבסיס הוצאת הצו, אין צורך בבירור ראייתי אלא יש לבחון את תוכנה של התכנית החלה ובכך מסתיים הדיון.

שימוש במקרקעין ללא היתר עבירה לפי סעיף 204 לחוק ואשר מהווה תנאי למתן צו לפי סעיף 239 לחוק, הוא "שימוש חורג" בקרקע או בבנין כפי שהוגדר בסעיף 1 לחוק.

שימוש שכזה הוא גם בהתכנסות כזו או אחרת כפי שציינו המשיבים בבקשתם.

המבקשת מדגישה כי הבסיס הראייתי הדרוש להוצאת הצו הוא קלוש ואין כל צורך בשמיעת ראיות ועדים על מנת שביהמ"ש ישתכנע בקיומה של עבירה פלילית לגופו של ענין.

אין חולק כי ייעוד הקרקע הוא חקלאי וכי בוצעו עבודות שימוש במקרקעין ללא היתר.

לאחר שבחנתי את הבקשה ואת תגובות הצדדים לרבות טענתם של המבקשים לאפליה וחוסר תום לב בבקשת המבקשת, אני מחליט כי אין כל הצדקה לביטול הצו השיפוטי אשר ניתן בתיק זה ואני קובע כי הצו כנגד המשיבים יעמוד על כנו לכל דבר ועניין.
מדובר בקרקע חקלאית אשר שימוש בה לצורכי התכנסות לצורך חתונות או חלילה ארועי אבל, כאשר מן הסתם באירועים שכאלה יש גם הכנסה של ציוד כזה או אחר או אף ביצוע פעולות שהם פעולות שעלולות להתפרש כעבודות בנייה, נוגד את השימוש בקרקע ולכן מחייב היתר.

אני מקבל את עמדת המשיבה בתגובתה, כי אין צורך בשלב זה בשמיעת ראיות וכי די בכך שביהמ"ש יתרשם כי נקבעות עובדות בשטח המשמש לחקלאות בלבד ע"י מי מהמשיבים.

זאת ועוד, לא שוכנעתי כי תצהירו של המפקח מטעם הפיקוח המחוזי ביחידה הארצית, מר אלי אוחיון נסתר, הגם שחקירתו היתה קצרה וממוקדת על פי החלטתי ואני נותן בה אמון, הן ביחס למשיב מס' 1 והן ביחס לאמו, המשיבה מס' 2.

חזקה על המשיבים כי ככל שינוהל התיק העיקרי יוכלו להביא את מלוא ראיותיהם לביהמ"ש על מנת להדוף את טענות המבקשת.

אשר על כן, לא מצאתי הצדקה לביטול הצו ובמאמר מוסגר אציין כי הטענות לגבי הקבלן מר בנימין חיים המופיעות בתצהירו של מי מהמשיבים על מנת להדגיש את משוא הפנים ואת האפליה וחוסר תום הלב של המבקשת כלל לא הוכחו.

הצו השיפוטי שניתן יעמוד על כנו.

לאחר ששקלתי בעניין, אסתפק בתוצאה זו ולא אחייב בהוצאות משפט.

ניתנה היום, ח' תשרי תשע"ד, 12 ספטמבר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ועדה מקומית לתכנון יזרעאלים
נתבע: סאלח גדיר
שופט :
עורכי דין: