ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דורון יוסף דוד עצמוני נגד הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים :

12 ספטמבר 2013
לפני: כבוד השופטת איריס רש

המבקש:
דורון יוסף דוד עצמוני
ע"י ב"כ: עו"ד בועז לביא

-
המשיבה:
הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים
ע"י ב"כ: עו"ד אשר חלד ואח'

החלטה

1. לפני בקשת המבקש להאריך את המועד להגשת שאלות הבהרה למומחה עד ליום 28/9/13 וזאת מחמת עומס רב וימי החגים שחלו מאז שהומצאה לב"כ המבקש חוות הדעת.

2. במסגרת הבקשה ציין ב"כ המבקש כי "דעתו של המבקש אינה נוחה כלל ממצאי ו/או מסקנות חוות הדעת של המומחית הנכבדה. המבקש יעמוד על זכותו מכח הוראת 130(ג) לתקסד"א ו/או לפי כל דין לחקור את המומחית"(ההדגשה במקור-א.ר.).

3. בתגובת המשיבה נטען כי מטעמים קולגיאליים היא מותירה לשיקול דעתו של בית הדין את ההכרעה בבקשה להארכת מועד להגשת שאלות הבהרה וזאת חרף העובדה שהבקשה הוגשה לאחר חלוף המועד וללא כל טעם מיוחד המצדיק את האיחור. המשיבה ביקשה שיתאפשר לה להגיב על שאלות ההבהרה של המבקש.
המשיבה התנגדה לחקירת המומחה וזאת בטענה כי החלטת בית הדין מיום 13/6/13 שנתנה תוקף להסכמת הצדדים (להלן – ההחלטה) אינה מאפשר חקירת המומחה. עוד נטען כי ס' 130(ג) אינו חל בבית הדין וכי לענייננו, יש לאמץ את הנחיות הנשיאה בדבר מינוי מומחים יועצים רפואיים בתיקי ביטוח לאומי וביטחון סוציאליים לפיהן הצדדים רשאים להגיש למומחה שאלות הבהרה והמומחה הרפואי אינו נחקר על חוות הדעת.

4. לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה אני קובעת כדלקמן:

א. המבקש ימציא לתיק בית הדין עותק מחוות הדעת עד ליום 17/9/13.
ב. המבקש יהיה רשאי להגיש בקשה לשאלות הבהרה למומחה לא יאוחר מיום 30/9/13 . בבקשה יפורטו השאלות המוצעות והנימוקים התומכים בבקשה. העתק הבקשה יועבר ישירות לב"כ המשיבה, שתהא רשאית להגיב לבקשה בתוך 15 ימים.

ג. בשלב זה, אינני מתירה לחקור את המומחה. תקנה 130(ג) לתקסד"א אינה חלה בבית הדין לעבודה. יתר על כן, בהחלטה שנתנה תוקף להסכמת הצדדים נקבע מנגנון של הפניית שאלות הבהרה שנועד להחליף את החקירה הנגדית. במתן אפשרות להציג למומחה שאלות הבהרה מתייתר הצורך לזמן את המומחה לחקירה נגדית וזאת מאחר והמומחה הרפואי שמונה על ידי בית הדין אינו בגדר עד מטעם אחד הצדדים ולכן אין למהימנותו חשיבות בבית הדין.

5. אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ח' תשרי תשע"ד, (10 ספטמבר 2013), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: דורון יוסף דוד עצמוני
נתבע: הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים
שופט :
עורכי דין: