ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שושנה אטד נגד סוהיל כראם :

בפני כבוד השופטת רבקה איזנברג

תובעת

שושנה אטד

נגד

נתבעים

  1. סוהיל כראם
  2. אמאל כראם
  3. מעון רהט (ביתנו) בע"מ
  4. רדיו א-שאמס
  5. אלבדיע בע"מ
  6. מעון נצרת בע"מ
  7. מעון אלבסמה שפרעם בע"מ

החלטה

1. בפני בקשת התובעת, להורות לנתבעים, להשיב על שאלון.
לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, שוכנעתי כי יש להיעתר לבקשה.

אמנם בהתאם להחלטה מיום 18.1.12 , בקשות הנוגעות הליכים מקדמיים היו אמורות להיות מוגשות עד 30 יום לפני ישיבת קדם המשפט שנקבעה ליום 31.5.12 ומועד זה חלף לפני זמן רב ואמנם על פי תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- ,1984 בית המשפט אינו רשאי ליתן צו המחייב להשיב על שאלון, אם טרם נעשתה פנייה לבעל הדין שכנגד, ואף אם נעשתה פנייה היא צריכה לעמוד בסד הזמנים הקבוע בתקנות.

2. יחד עם זאת, לא רק שיש לראות בתשובת התובעת (בעניין הבקשה למינוי מומחה) משום דרישה כדין להשיב על שאלון,אלא שע"פ תקנה 143(3) לתקנות לבית המשפט סמכות רחבה באשר להליכים המקדמיים וביה"מ עצמו אינו כבול למועדים כאמור: "בקדם-משפט או לצורכי קדם-משפט (ההדגשה איננה במקור- ר' א') מוסמך שופט-
(3) להחליט בדבר מתן פרטים נוספים, הודיות בעובדות ובמסמכים, הצגת שאלונים, גילוי מסמכים והעיון בהם, עריכת חקירות וחשבונות, בדיקת נכסים ומינוי מומחים".
ברע"א 9288/07 גאזי איוב נ' שפיגל צבי, פסק בית המשפט העליון כי סמכות זו של שופט בקדם המשפט אינה מוגבלת במועדים ואף אינה מצריכה בקשת בעל דין. "אף שרוחן של הוראות תקנות 122-112 לתקנות סדר הדין האזרחי שורה על החלטות בית המשפט בשלב זה, הריהן ניתנות מכוח ההוראה בתקנה 143 (3), המסמיכה את בית המשפט בקדם משפט או לצרכיו:"...(3) להחליט בדבר מתן פרטים נוספים, הודיות בעובדות ובמסמכים, הצגת שאלונים, גילוי מסמכים והעיון בהם, עריכת חקירות וחשבונות, בדיקת נכסים ומינוי מומחים". ובתקנה 144 הוסיף מחוקק-המשנה וקבע, כי בית המשפט רשאי להחליט בסמכויות אלו ללא צורך בבקשת בעל דין. הדבר תואם את ההיגיון הכללי המאפיין את שלב קדם-המשפט, וסמכויות בית המשפט בו (ראו לוין, בסעיף 139, עמ' 127-126). אין בית המשפט נתון בשלב זה בסד ההוראות הדיוניות החלות על הליכי הגילוי והעיון בשלבי המשפט "

3. במקרה דנן ,מצוי ההליך עדיין בשלב קדם משפט. ההליכים המקדמיים בתיק טרם הסתיימו, והם התמשכו, בן היתר,בשל ניהול משא ומתן שלא צלח (לרבות במסגרת הליך גישור). לאור השלב המקדמי בו מצוי ההליך (טרם הוגשו תצהירים ונקבע מועד להוכחות ואף טרם ניתנה חוות דעת מומחה בית משפט ) ,אין למנוע אפשרות לירידה לחקר האמת באמצעות הליך של שאלון.

לאור האמור, אני מורה לנתבעים להשיב על השאלון תוך 20 יום.
בנסיבות, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ח' תשרי תשע"ד, 12 ספטמבר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שושנה אטד
נתבע: סוהיל כראם
שופט :
עורכי דין: