ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מוחמד עבדאללה נגד מאיר כהן :

בפני כבוד השופטת מרים אילני

מבקש

מוחמד עבדאללה

נגד

משיב

מאיר כהן

החלטה

המבקש הגיש בקשה לפסק דין הצהרתי בו ייקבע כי הוא מחזיק כדין בחנות שהושכרה לו מאת אדם בשם חמדי עליאן, וכי לא ניתן לפנותו מן החנות.

במסגרת התביעה הגיש המבקש בקשה לסעד זמני לפיו יעוכבו הליכי פינוי שננקטו נגדו במסגרת ההוצאה לפועל, עד להכרעה בתיק העיקרי.

ביום 16.5.13 ניתן צו זמני המעגן את הסכמות הצדדים וקובע כדלקמן:

"הגענו להסכמה שלפיה מבלי להודות בטענות הצדדים, התובע יפקיד בקופת בית המשפט סך של 50,000 ₪ או ערבות בנקאית צמודה בסכום האמור, להבטחת פיצוי הנתבע, בתוך 15 ימים מהיום וזאת, עד להכרעה בטענות הצדדים בתיק העיקרי.

התובע ימציא לנתבע את הפרטים של הנוטריון שהוא טוען כי חתם בפניו את הסכם השכירות וכן את הסכם השכירות המקורי וכן ימציא את פרטיו של העובד אצל התובע בשם מוחמד, שם, ת.ז., כתובת ומספר נייד. האמור יעשה בתוך 10 ימים. כמו כן ימציא בתוך המועד האמור את ההסכם שחתם עם חברת הנכיון או.איי.אר.אין ישראל בע"מ"

המשיב פנה לבית המשפט בבקשה למחיקת התביעה מן הטעם שתנאי הצו זמני שבהסתמך עליהם הסכים לצו לא קוימו.

המבקש לא הגיב בחלוף המועד שהוקצב לכך (היינו ביום 15.7.13) ולכן ביום 30.7.13 נעתרתי לבקשת המשיב והוריתי על מחיקת התביעה.

המבקש מבקש לבטל את המחיקה ומכחיש את טענות המשיב. לבקשה צירף תצהיר של בא כוחו בו הוא מצהיר כי המבקש קיים "את כל המבוקש ממנו על ידי הצד השני" (סעיף 8 לתצהיר) וכי טענת המשיב כי לא נמסרו לו הפרטים שדרש "שקריים בעליל" (סעיף 10 לתצהיר).

בא כוח המשיב נחקר על תצהירו ואישר כי הסכם השכירות המקורי לא הוגש. לגבי פרטי הנוטריון ציין כי בניגוד לאמור בדיון הקודם, התברר כי בעת החתימה על הסכם השכירות לא נכח נוטריון אלא עו"ד, ולכן לא נמסרו הפרטים. פרטי עורך הדין הנטען לא צוינו. לגבי ההסכם עם חברת הניכיון אישר ב"כ המשיב כי הוא נמסר אם כי באיחור.

מחקירת בא כוח המבקש עולה כי תצהירו לגבי קיום תנאי הצו, לפחות בכל הנוגע להגשת הסכם השכירות המקורי, אינו נכון.
עוד יצויין כי מקובלת עלי טענת המשיב לפיה הסכמתו למתן הצו הזמני נתנה בעקבות התחייבות המבקש להמציא לו את הסכם השכירות המקורי. לטענתו נתון זה היה מסייע לברר את הטענות במסגרת התיק העיקרי ולקצר את הזמן בו הצו הזמני יהיה בתוקף.

יחד עם זאת, לנוכח חשיבותה של זכות הגישה לערכאות אני סבורה כי יש מקום להיעתר לבקשה בכפוף לתשלום הוצאות. ההוצאות שיוטלו יהיו בשיעור הלוקח בחשבון את העיכוב שנגרם מאי הגשת הסכם השכירות המקורי וכן את הצורך בקיום הדיון היום בו התברר כי טענות המבקש בדבר קיום התנאים אינן נכונות .

עוד מצאתי כי אין לבטל את הסעד הזמני שניתן בהסכמה אך ורק משום שלא קויימו התנאים שלעיל. למרות ששוכנעתי בחשיבות קיומם, לא ניתן לומר כי בהעדרם אין תוקף לצו. במיוחד נכון הדבר לנוכח העובדה כי ביטול הצו משמעו פינוי המבקש קודם הדיון בתיק העיקרי.

לפיכך אני מורה על ביטול ההחלטה למחיקת התביעה, בכפוף להפקדת סכום של 3,500 ₪ בקופת בית המשפט בתוך 10 ימים . לאחר הפקדת הסכום האמור, תבוטל החלטת המחיקה והסכום יועבר על ידי המזכירות למשיב.

לא יופקד הסכום האמור תוך התקופה שנקבעה תיוותר ההחלטה על כנה.

עם חידוש התביעה, ולא יאוחר משבעה ימים לאחר מכן, ימציא המבקש למשיב את הסכם השכירות המקורי וכן את פרטי עורך הדין שנטען כי בפניו נחתם ההסכם.

התיק יועבר למותב שידון בתיק העיקרי.

ניתנה היום, ח' תשרי תשע"ד, 12 ספטמבר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מוחמד עבדאללה
נתבע: מאיר כהן
שופט :
עורכי דין: