ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין באוסי נגד עפרה חדד :

בפני כבוד הרשמת הבכירה מרי יפעתי

מבקשים

  1. עפרה חדד
  2. יצחק חדד
  3. חדד נטלי
  4. לירן תורג'מן

נגד
משיב
יאיר בוסי


נוכחים:
המבקשים 1 ו-2 - בעצמם.
אין הופעה מטעם המבקשת 3.
המבקש 4 - בעצמו.
ב"כ המבקש 4 - עו"ד גדי אלבז.
המשיב - בעצמו.

פרוטוקול

מתקיים דיון מחוץ לפרוטוקול.

המבקשת 1:
המבקשת 3 היא הבת שלי, היא קצינה בצבא ולכן לא יכלה להתייצב.
לשאלת ביהמ"ש, הסכם השכירות היה מיום 16/8/10 ועד ל-16/8/11. זה נכון שלא פינינו בסוף תקופת השכירות לפי ההסכם אלא נשארנו בנכס עד לאחר שניתן צו פינוי, זה היה ב-2/12.
שילמנו רק 3 חודשים דמי שכירות.
היו כמה סיבות למה לא שילמנו, כי היו נזקים בבית והוא לא בא לתקן, הוא אמר לי שבני שיש לו ידיים טובות שהוא יתקן, הדוד שהיה מקצר.
הוא גם כתב מודעה גדולה על הדלת שאנו גנבים ורמאים, והכפיש את שמה של בתי בצבא.
אני ניגשתי לעו"ד על מנת לתבוע את המשיב על מה שהוא עשה.
גם הלכתי לביהמ"ש על כך שהוא החליף לי צילינדר בדלת ויש לי צו.
אני טוענת שאני תיקנתי את כל הנזקים בעצמי.

מתקיים דיון מחוץ לפרוטוקול.

לאחר הפסקה:

הצדדים:
הגענו להסכמה מבלי להודות במי מטענות הצדדים ולסילוק סופי מלא ומוחלט של התביעה כנגד המבקשים כולם, כדלקמן:
הוסכם כי המבקשים 1-3 (להלן: "המבקשים) ישלמו למשיב, ביחד ולחוד, סך כולל של 44,700 ₪ וזאת בתשלומים באופן הבא:
6 תשלומים בסך של 1,500 ₪ כל תשלום.
יתרת הסכום בסך של 35,700 ₪ תשולם בתשלומים חודשיים שווים ורצופים בסך של 2,000 ₪ כל תשלום עד לסילוק מלוא החוב בפשרה.
תשלום ראשון ישולם לא יאוחר מיום 1/10/13 ויתר התשלומים בכל 1 לחודש שלאחריו.
התשלומים יבוצעו באמצעות הפקדה/העברה בנקאית לחשבון הבנק של המשיב שמספרו 367367 בבנק 612 בבנק הפועלים, חשבון על שם עו"ד יאיר בוסי.
באחריות המבקשים לשמור את האסמכתאות על ביצוע ההפקדות/העברות.
מוסכם כי ככל ויעמדו המבקשים בהסדר, יראה החוב הנתבע בתביעה זו והחוב בתיק ההוצל"פ שמספרו לעיל, כמסולק, ותיק ההוצל"פ ייסגר.
מוסכם כי באם לא יעמדו המבקשים 1-3 בהסדר ולא ישלמו מי מהתשלומים במלואו ובמועדו, יתווסף לסכום הפשרה, אשר הועמד על סך של 44,700 ₪, סך של 15,000 ₪ (להלן: "סכום הסנקציה"), והמשיב יהא רשאי לנקוט בהליכים כנגד המבקשים 1-3, ללא צורך בהחלטה נוספת, על מלוא סכום הפשרה בתוספת סכום הסנקציה ובניכוי תשלומים ששולמו, אם שולמו.

איחור של עד 3 ימים בביצוע מי מהתשלומים לא יהווה הפרה לצורך הסדר זה.

מובהר כי הסדר זה אינו כולל את יתרת החוב שנותרה בתיק ההוצל"פ 1603730114, וכי ככל ותשולם ע"י מי מהמבקשים, ייסגר תיק ההוצל"פ, ובאם לא תשולם, יהיה רשאי המשיב להמשיך בנקיטת הליכים במסגרת תיק ההוצל"פ.

מוסכם בין הצדדים כי ההליכים במסגרת תביעה זו כנגד המבקש 4, הערב, מר תורג'מן, יעוכבו בשלב זה.

ככל והמבקשים 1-3 יעמדו בהסדר כאמור לעיל וישלמו את מלוא סכום ההסדר, תימחק התביעה כנגד הערב - המבקש 4.

מוסכם כי ככל ולא יעמדו המבקשים 1-3 בהסדר, ולא ישלמו מי מהתשלומים במלואו ובמועדו, יחודשו ההליכים בתביעה זו כנגד המבקש 4 בלבד וההליכים יימשכו מהמקום בו הופסקו, קרי יקבע דיון בבקשת הרשות להתגונן שהוגשה ע"י המבקש 4, הערב.

ככל ויסיים התיק בהסדר ביחס למבקשים כולם, קרי אף ביחס למבקש 4, ומבלי שהתקיימו הליכים נוספים, שומר המשיב על זכותו להגיש בקשה להחזר אגרה על פי התקנות.

המבקשים 1 ו-2 :
הוסבר לנו ע"י ביהמ"ש פרטי ההסדר ומשמעות ההסדר ואנו אומרים שאנו מבינים את ההסדר ומסכימים לו.
הוסבר לנו ע"י ביהמ"ש כי המבקשת 3, בתה של המבקשת 1 ואחותו של המבקש 2, לא הגישה בקשת רשות להתגונן כדין בצירוף תצהיר, ואף לא התייצבה לדיון היום, ומשכך ביהמ"ש היה רשאי ליתן פסק דין כנגדה על מלוא סכום התביעה, לפנים משורת הדין ביקשנו כי ההסדר יכלול אף את המבקשת 3 ואנו מוסמכים לטעון היום טענות בשמה ולהגיע להסדר גם מטעמה.

המבקש 4:
אף אני הבנתי את פרטי ההסדר ואני מסכים לו.


החלטה

1. ניתן תוקף של פסק דין להסדר הפשרה בין המבקשים 1-3 למשיב.

2. ההליכים כנגד המבקש 4 יעוכבו עד למתן החלטה אחרת.

3. ב"כ המשיב יודיע לביהמ"ש ככל וההסדר יופר ע"י המבקשים 1-3 או במידה והמבקשים 1-3 עמדו בהסדר וסילקו את מלוא החוב בהתאם לו.

4. ככל והמבקשים 1-3 יעמדו בהסדר והתביעה כנגד המבקש 4 תימחק מבלי שיתקיימו הליכים נוספים, תוחזר אגרת בית המשפט למשיב בהתאם לתקנות.

ניתנה והודעה היום ה' תשרי תשע"ד, 09/09/2013 במעמד הנוכחים.

מרי יפעתי, רשמת בכירה

הוקלד על ידי טלי רביבי


מעורבים
תובע: באוסי
נתבע: עפרה חדד
שופט :
עורכי דין: