ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נצחיה בן יוסף נגד אבישי קאפח :

בפני כבוד השופטת סבין כהן

תובעים

נצחיה בן יוסף

נגד

נתבעים

  1. אבישי קאפח
  2. ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ

החלטה

1. בהתאם להודעת המומחה ד"ר ששון, כי בחודשים הקרובים לא יוכל לערוך חוות דעת, בהתאם להודעת ב"כ התובעת, לפיה יעדיף בנסיבות העניין מינוי מומחה חלופי ובהעדר תגובה מטעם הנתבעים, מצאתי מקום להורות על ביטול מינויו של דר' ששון כמומחה בתיק. בית המשפט מודה לד "ר ששון על נכונותו לשמש כמומחה ועל הגינותו במסירת הודעתו.
תחתיו של ד"ר ששון ימונה כמומחה ד"ר משה דרור מ רחוב ברדיצ'בסקי 8 , גבעתיים כמומחה מטעם ביהמ"ש.

המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי של התובעת בעקבות האירוע מיום 15/2/12 נשוא התובענה ויתייחס לקשר הסיבתי שבין התאונה לבין נזקי התובעת ובמיוחד יתייחס ל:
א. האם לוקה התובעת כיום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות.
ב. המומחה יתייחס לקשר שבין התאונה לבין מצב התובעת נכון להיום.
ג. האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן- מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
ד. האם יש לצפות לשיפור או החמרה במצבה בעתיד.
ה. המומחה יחווה דעתו בדבר הצורך במינוי מומחה בתחום אחר.

2. בעלי הדין רשאים להעביר למומחה כל מסמך רפואי שבידיהם למעט חוות דעת מומחים.
המומחה יציין בחוות דעתו אלו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.
3. לאור מצבה הרפואי של התובעת כפי העולה מהתיעוד הרפואי ובנסיבות של תיק זה, תישא הנתבעת בשכרו של המומחה וזה יובא בחשבון בסופו של הליך.

4. המומחה לא יבדוק התובעת לפני חלוף 60 יום מהיום.
חוות הדעת תימסר לבית המשפט ולבעלי הדין ככל האפשר תוך 90 יום מהיום.

6. בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 30 יום ממועד קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.

7. עד 30 ימים לפני מועד ישיבת קדם המשפט יגיש בא כח התובע תחשיבי נזק מפורטים, ובא כח הנתבע ת עד 14 יום קודם הדיון.
בתוך אותה תקופה יודיע כל אחד מהם לבית המשפט אם מוכן הוא לדיון לפי סעיף 4ג לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה - 1975.
ככל שמעוניינים הצדדים במתן הצעה לפשרה חלף התייצבות לדיון, יודיעו על כך לביהמ"ש, יקדימו הגשת תחשיבי הנזק, וביהמ"ש ישלח הצעתו באמצעות הדואר ככל שיתאפשר.

8. לישיבת קדם המשפט הראשונה ולכל ישיבה נוספת תתייצב התובעת.

9. ככל שקיימת הכרות בין המומחה לבין מי מבעלי הדין או קיים ניגוד עניינים מטעם אחר, יודיע על כך המומחה לביהמ"ש תוך 7 ימים.

ניתנה היום, ח' תשרי תשע"ד, 12 ספטמבר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נצחיה בן יוסף
נתבע: אבישי קאפח
שופט :
עורכי דין: