ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גאנם סעיד חשיבון נגד מועצה מקומית כפר כנא :

ע"א 4609/13 - א'

המערער:
גאנם סעיד חשיבון

נ ג ד

המשיבים:
1. מועצה מקומית כפר כנא

2. בסאם חכרוש

3. ביצורית בע''מ

בקשה לפטור מאגרה ועירבון

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

המערער עותר לפטור אותו מתשלום אגרה ומהפקדת עירבון בהליך זה הנסב על החלטת כבוד השופט ע' טאהא מבית משפט השלום בנצרת שלא לפסול עצמו מלדון בעניינו, ולאחר שעיינתי בבקשה ובתשובה שהגיש המערער ובתגובות המשיבים - המתנגדים לבקשה - מצאתי כי אין מקום להיעתר לבקשת הפטור במלואה.

המערער ציין בבקשתו כי הוכרז כחייב מוגבל באמצעים; כי ניתן לו סיוע משפטי מאת הלשכה לסיוע משפטי בהליך אחר; וכי הופטר מתשלום אגרה בהליכים אחרים. נתונים אלו אכן מלמדים לכאורה כי מצבו הכלכלי של המערער אינו טוב (וראו תקנות 14(ד)(1) ו-(2) לתקנות בתי המשפט (אגרות), תשס"ז-2007), אך הצדק עם המשיבים כי בנתונים אלו ובצירופן של החלטות שיפוטיות אשר ניתנו בעניינו של המערער אין די, והיה על המערער לצרף לבקשתו אסמכתאות עדכניות ומלאות להוכחת מצבו הכלכלי (כגון תדפיס עדכני של חשבון הבנק אשר מהחלטת רשמת ההוצאה לפועל עולה כי יש ברשותו, ותלושי שכר). יצוין כי לבקשתו ניתנה למערער הזדמנות להגיש תשובה מטעמו לתגובות המשיבים, אך גם בתשובה זו לא פרש תשתית עובדתית מספקת ולא צירף לה אסמכתאות אלא הדגיש כי לא העלים כל עובדה או הכנסה או רכוש. זאת אף שבמסגרת התשובה הודה למשל כי ברשותו נכס מקרקעין (שהינו משועבד לטענתו) אותו לא ציין בבקשתו והוא אף לא נזכר בהחלטת רשמת ההוצאה לפועל אשר צורפה לבקשה.

לעניין העירבון יש להוסיף כי המערער לא התייחס לאפשרות העומדת לו לגייסו בעזרת סביבתו הקרובה וכן יש ליתן משקל לטענת המשיבה 3 לפיה המערער נמנע מלשלם הוצאות בהן חוייב בהליכים אחרים שהתנהלו בין הצדדים. עוד יצויין כי בשונה מטענת המערער העובדה שבקשה לחיובו בהפקדת ערובה בתביעה שהגיש נדחתה אינה מלמדת כי יש לפטור אותו מהפקדת עירבון בהליך זה שכן אין דין הפקדת ערובה בערכאה הדיונית (שהינה חריג) כדין הפקדת עירבון בהליך ערעורי (שהינה הכלל).

אם לא די בכך הרי שלאחר שעיינתי בתיק סבורני כי לא מתקיים בענייננו התנאי השני והמצטבר למתן פטור מתשלום אגרה ומהפקדת עירבון שכן על פני הדברים ההליך אינו מגלה עילה (לעניין הפטור מאגרה) וממילא סיכוייו נמוכים (לעניין הפטור מעירבון), וזאת בשים לב לאמת המידה הנוהגת עימנו לעניין בקשות לפסלות שופט - "חשש ממשי אובייקטיבי למשוא פנים" (ראו והשוו: בש"א 448/11 עטייה נ' בנק לאומי למשכנתאות (18.1.2011); בש"א 9010/11 שקד נ' חברת פרטנר תקשורת בע"מ (11.12.2011); בש"א 2989/13 זמירי נ' לבלזון (22.5.2013)).

יחד עם זאת בשים לב לעובדה שכפי שציינתי לעיל נראה כי מצבו הכלכלי של המערער אכן אינו מן המשופרים תופחת האגרה לסך של 500 ש"ח ואילו העירבון יועמד על סכום מתון של 3,000 ש"ח. המערער ישלם ויפקיד סכומים כאמור בתוך 14 ימים ממועד המצאת החלטה זו (ימי הפגרה יבואו במניין), ולא - יימחק ההליך או יירשם לדחיה, לפי העניין, ללא הודעה נוספת.

ניתנה היום, ח' בתשרי תשע"ד (12.9.2013).

ליאת בנמלך

ר ש מ ת


מעורבים
תובע: גאנם סעיד חשיבון
נתבע: מועצה מקומית כפר כנא
שופט :
עורכי דין: