ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משרד המשפטים/רשם העמותות נגד עמותת שערי ישועה-נר לדוד ואסתר דבורה 580417467 :

בפני כבוד השופטת דניה קרת-מאיר

המבקש/הרשם
רשם העמותות

-נ ג ד -

העמותה

הכנ"ר
עמותת שערי ישועה-נר לדוד ואסתר דבורה (ע"ר)

כונס נכסים רשמי תל אביב

נוכחים:
ב"כ רשם העמותות עו"ד אדם פסטרנק
נציגי העמותה מר ריזל נחמיה
ב"כ הכנ"ר עו"ד נטע כצמן

פרוטוקול

ב"כ רשם העמותות: לא ניתן לנהל את העמותה בדרך זו, אין דיווחים של ממש, ישנם סתירות בגרסאות.

נציג העמותה: העמותה התנהלה כפי שהיא היום. אני מוכן לתקן את הכל.
לגבי ההלוואות לעמותה היתה גישה לאוצר בלתי נדלה של כסף, הכסף לא שייך לעמותה.
הסיבה שאנחנו נמצאים כאן היום היא בגלל שהעמותה הגישה תלונה נגד כונס נכסים על גניבה ואז התחיל המהפך.
אני מוכן לתקן הכל.
העמותה כיום מחברת בין חולים לבתי חולים לבתי אבות ומתנדבים ששוהים איתם.

לשאלת בית משפט האם ישנה רשימה מסודרת של מתנדבים בבתי החולים אשר העמותה לכאורה מחברת ביניהם התשובה היא כי כרגע אין.
אני מחבר בין מתנדבים לבין חולים.
היעד הוא למטרות נוספות וכרגע לא.

ב"כ הכנ"ר: שוחחנו עם נציג העמותה מחוץ לאולם וניסיתי להבהיר את החומרה של ההתנהלות מצד אחד ואת תקינות למתן צו פירוק.
הבקשה למתן צו פירוק מגלה עילות למתן צו פירוק בהתאם לחוק העמותות בגין אי ניהול תקין, אי הגשת דוחות כספיים ואי מתן מענה לדרישות אחרות של ב"כ רשם העמותות התנגדות על פי דין לא הוגשה וגם היום לדיון לא המציאו איזשהם מסמכים שניתן להתרשם מהם שהם מניחים את הדעת.
אין לי התנגדות שככל שהעמותה מאוד עומדת על רצונה להתקיים שתנתן אורכה של 30 יום, ושינתן צו פירוק מותנה שיכנס לתוקפו תוך 45 יום, בכפוף לכך שיומצאו כל המסמכים.

ב"כ רשם העמותות: המטרה שלנו שהעמותות כן יפעלו, פה מדובר בעמותה שלא הגישה מעולם את המסמכים הרלוונטים וביקשה אורכה. עד היום לא הוגשו מסמכים.


החלטה

הבקשה שלפניי היא בקשה למתן צו פירוק לעמותה, וזאת בגין מחדלים חמורים אשר עלו בבדיקות שנעשו על ידי רשם העמותות. אין גרסה ברורה באשר לפעילותה של העמותה ודוחות כספיים לא הוגשו למעשה לעולם.

למרות שלא הוגשה התנגדות על פי דין לבקשה למתן צו פירוק, אפשרתי היום במהלך הדיון לנציג העמותה לומר את דברו.
גם מדברים אלה לא ניתנה למעשה תשובה לא לליקויים המהותיים אשר בדרך ניהולה של העמותה ואף לא ניתן היה לקבל תמונה של ממש באשר לפעילות אשר העמותה מנהלת, לכאורה, היום.
מדובר בחיבור כלשהו בעל פה לכאורה בין מתנדבים לבין בתי חולים לשם טיפול בחולים, כאשר גם לעניין זה אין כל מסמך.
הטענה בדבר העדר משרד איננה טענה חדשה, ו אותה פריצה נטענת ואירוע שוד שלגביו הוגשה תלונה במשטרה מופיעים במכתבים קודמים של נציגי העמותה.
אילו אכן ביקשה העמותה לפעול בצורה מסודרת היה בידה לעשות זאת עד היום ואין גם מניעה שבעתיד תוקם עמותה ראויה אשר תפעל כדין.

הבקשה שבפניי הינה בקשה מבוססת, והממצאים אשר צויינו בה לא נסתרו בדרך כלשהי.

לאור זאת ניתן צו לפירוק העמותה.

על פי הבקשה שהוגשה לבית משפט זה, ולאחר שהודעה על דבר בקשת הפירוק פורסמה כדין והומצאה תעודה מאת הרשם לפי תקנה 7 לתקנות החברות (פירוק), התשמ" ז-1987, ולאחר שלא הוגשה כל התנגדות לבקשה, ניתן בזה צו פירוק לפיו:

1. העמותה תפורק בידי בית-משפט על פי הוראות חוק ה עמותות, תש"מ ופקודת החברות [נוסח חדש], התשמ" ג-1983.

2. כונס הנכסים הרשמי בתל-אביב ידאג לכינוס אסיפות נושים לעניין ה עמותה שבפירוק.

3. כונס הנכסים הרשמי בתל-אביב יהיה המפרק הזמני של החברה, וזאת עד להכרעת אסיפת הנושים לזהותו של המפרק הקבוע.

4. נושאי המשרה ב עמותה יתייצבו מיד עם קבלת צו הפירוק במשרד הכונס הרשמי בתל-אביב, וזאת כדי למסור כל מידע שיידרש בנוגע לעסקי ה עמותה.
כן, יתייצבו המנהלים לחקירה במשרדי הכנ"ר בכל עת, לפי דרישתו.

ניתנה והודעה היום ה' תשרי תשע"ד, 09/09/2013 במעמד הנוכחים.

דניה קרת-מאיר, שופטת


מעורבים
תובע: משרד המשפטים/רשם העמותות
נתבע: עמותת שערי ישועה-נר לדוד ואסתר דבורה 580417467
שופט :
עורכי דין: