ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מייק ואן קול נגד מדינת ישראל. :


בפני הרשמת - כבוד השופטת אביגיל כהן

המבקש

מייק ואן קול

נגד

המשיבה

מדינת ישראל

החלטה

1. המבקש הגיש "בקשה לפטור מתשלום אגרה ומהפקדת ערבון בהעדר".
התביעה היא תביעה כספית על סך 2,500,005 ₪ נגד מדינת ישראל, משרד המשפטים והיועץ המשפטי לממשלה.

2. בתביעה נטען, כי התובע יזם לבתי המשפט השונים הליכים שונים בלוויית בקשות לפטור מאגרה.
ב- 97% מההליכים נדחו בקשותיו לקבל פטור מאגרה וכתוצאה מכך נמחקו גם כל ההליכים הקשורים.

3. בסעיפים 3 ו-4 לתביעה נכתב:
"3. לאחרונה למד התובע, כי המותבים השונים, אשר דנו בהליכים הנ"ל, התעלמו מהחוק בסרבם להעניק לתובע את הפטור, אשר הגיע לו.
4. התובע זכאי לפטור מתשלום אגרה, מבלי שחלה עליו החובה להוכיח את זכאותו כל פעם מחדש, על פי הקבוע בתקנה 14 ג' ו-ד' בתקנות בתי המשפט (אגרות), תשס"ז – 2007".

4. בסעיף 8 לכתב התביעה כותב התובע, כי בתי משפט שונים בחנו את מצבו הכלכלי ופטרו אותו מתשלום אגרה והחלטות אלו קיבלו חיזוק בפסק דינה של כבוד השופטת צ'רניאק מיום 12/3/13 בע"ר 34171-02-13.
כיוון שלטענתו, כל שופט צריך להכיר את החוקים על בוריים ולדעת שהיה צריך לתת לו פטור גורף מתשלום אגרות והפקדת פקדון, הרי שלטענתו התרשלו כל המותבים במילוי תפקידם וצריכים לפצות אותו בסכומים אשר פורטו בסעיף 15 לכתב התביעה.

5. הבקשה לפטור מאגרה לא נתמכת בתצהיר ולא צורף לה ולו מסמך אחד.
גם כתב התביעה לא נתמך בכל מסמך שהוא.

6. ב"כ המשיבה מבקשים לדחות את הבקשה ולסלק אותה על הסף.
מפנים להחלטות השונות שניתנו כבר בעניינו של המבקש דנן.
מדגישים, כי על פי תקנה 14 לתקנות בתי המשפט (אגרות) התשס"ז – 2007 (להלן: "תקנות האגרות") והפסיקה אשר הרחיבה את הוראות התקנה, על מבקש פטור מאגרה להוכיח כי הוא עומד בשני תנאים מצטברים:
א) היעדר יכולת כלכלית.
ב) קיומה של עילת תביעה.

באשר לחוסר היכולת הכלכלית:
הבקשה לא נתמכת בתצהיר ולא צורף ולו מסמך אחד לבקשה אשר יכול לתמוך בטענות.

באשר לעילת התביעה:
לא ניתן להגיש תביעה נזיקית ביחס להחלטות השיפוטיות לאור סעיף 8 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש].

7. לא הוגשה תשובה לתגובה למרות שהתגובה הוגשה עוד ביום 16/6/13.

8. דין הבקשה לקבלת פטור מהאגרה להידחות.
טענתו של המבקש ולפיה הוא צריך לקבל פטור אוטומטי מתשלום אגרה בכל תיק ותיק ומבלי שיצטרך להוכיח שהוא עומד בתנאים שנקבעו בתקנה 14 לתקנות האגרות, נבחנה בה על ידי בית המשפט העליון ונדחתה לגופה.
פעם אחר פעם נקבע בעניינו, כי עליו להוכיח את זכאותו לפטור מאגרה בכל תיק ותיק.
כך למשל ניתן פסק דין על ידי כבוד השופט ג'ובראן ביום 29/8/11 בבש"א 5855/11.
בהחלטה נוספת שניתנה באותו תיק ביום 30/10/11 בבקשה לעיון חוזר בפסק הדין מיום 29/8/11, נדחתה הבקשה וכבוד השופט כתב, כי מסקנת הרשם ולפיה העובדה שבתיק מסוים ניתן פטור מתשלום אגרה או ערבון אינה מובילה אוטומטית לפטור שכזה בתיקים אחר ים, היא נכונה.
בהחלטה נוספת שניתנה ביום 5/5/13 ע"י כבוד השופט ג'ובראן בעניינו של המבקש דנן בבשג"ץ 8760/12 (ועשרה הליכים נוספים) נדחו ערעורים על החלטות רשמ י בית המשפט העליון אשר לא פטרו את המבקש מתשלום אגרה ובית המשפט הדגיש, כי על הטוען לפטור לתשלום אגרה לעמוד בשני תנאים מצטברים:
עליו להוכיח חוסר מסוגלות כלכלית וכן להוכיח כי ההליך מגלה עילה.
החלטות הרשמים ולפיהן המבקש לא הוכיח את הדרוש הוכחה, נותרו בעינן.

העובדה שהבקשה אינה נתמכת בתצהיר בניגוד מוחלט לאמור לתקנה 14 (א) לתקנות, די בה על מנת להוביל לאי מתן פטור מתשלום אגרה, בוודאי כאשר הבקשה לא נתמכת ולו במסמך אחד.
ניתן לדחות הבקשה אף מבלי להידרש לשאלה – האם ההליך מגלה עילה, למרות שעל פני הדברים נראה, כי לאור האמור בתגובת ב"כ המשיבה, אכן ההליך אינו מגלה עילה.
לעניין זה אפנה לפסק דין שנתתי ביום 27/8/13 בת.א. 3592/09 (שלום ת"א) עו"ד שטוב נ' מדינת ישראל ובמסגרתו קיבלתי את הטענה ולפיה מדינת ישראל איננה נושאת באחריות בגין החלטות שיפוטיות שניתנות על ידי שופטים וזאת לאור סעיף 8 לפקודת הנזיקין ולאור הפסיקה אשר תוארה בהרחבה בסעיף 45 לפסק הדין.

9. לאור האמור לעיל, דין הבקשה להידחות.
בהעדר תשלום אגרה עד ליום 10/10/13, ימחק ההליך מחוסר מעש.

10. המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים.

החלטתי זו ניתנת במסגרת תפקידי כרשמת.

ניתנה היום, ה' תשרי תשע"ד, 09 ספטמבר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מייק ואן קול
נתבע: מדינת ישראל.
שופט :
עורכי דין: