ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משה שנפ נגד בנק דיסקונט לישראל בע"מ :

ע"א 11319/05 - א'

ע"א 11321/05

המערער:
משה שנפ

המשיב:
בנק דיסקונט לישראל בע"מ

בקשה להארכת מועד להפקדת עירבון

החלטה

בפני שתי בקשות להארכת מועד להפקדת ערבון בתיקים שבכותרת עד ליום 7.2.05. נוכח זהות הצדדים וזהות הטיעונים, החלטתי לאחד את הדיון בהן.

1. הערבונות בשני התיקים נקבעו ביום 7.12.05 על סך 40,000 ₪ ועל המערער היה להפקידם תוך 30 ימים. לטענת ב"כ המערער, ההודעות על קביעת הערבונות ומועד הפקדתם הומצאו לו ביום 18.12.05. בסמוך לחלוף מועד זה, הוגשו הבקשות שבפני. לטענת המערער, הוא תושב חו"ל, ובמהלך התקופה שנקבעה להפקדת הערבונות, סוף השנה האזרחית הקודמת ותחילת השנה הנוכחית, מושבתת כל פעילות עסקית בכל מדינה שתושביה נוצרים. עוד טוען המערער כי שינויים מבניים שהוא עורך בעסקיו מקשים אף הם עליו, באופן זמני, את העברת סכומי ההפקדה.

2. המועד להפקדת ערבון אינו קבוע בחיקוק ועל כן אין המערער נדרש להצביע על "טעם מיוחד" להארכתו (תקנה 528 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984). יחד עם זאת, עדיין מוטל עליו הנטל לספק הסבר סביר לבקשתו, המצדיק את ההתמשכות ההליכים בעניין הפקדת ערבון בניגוד לאינטרס של המשיב וכן בניגוד לאינטרס הציבורי שהערבון יופקד במועד. יש ממש בטענת המשיב כי הסבר כאמור לא ניתן במקרה דנן. קשה להלום כי הפעילות העסקית בחו"ל מושבתת משך שבועיים ימים כנטען על ידי ב"כ המערער, וגם אם כך הדבר, ממילא אין בכך כדי להבהיר מדוע מבקש המערער להאריך את המועד להפקדת ערבון מעבר לשבוע לאחר תחילת השנה האזרחית, מועד שחלף זה מכבר. אשר לשינויים מבניים בעסקו של המערער, לא הובהר במסגרת בקשותיו, שהן קצרות ולאקוניות, מדוע יש בשינויים אלה כדי למנוע מהמערער להפקיד את הערבון במועד. אוסיף, כי המערער לא תמך את הבקשה בתצהיר מטעמו, למרות שנוכח טיעוניו, היה עליו לעשות כן. בנסיבות אלה, לא השתכנעתי כי האינטרס של המערער גובר על האינטרס של המשיב והאינטרס הציבורי בקיום הליכים המועדים ומניעת התמשכותם, שלא לצורך של ההליכים המקדמיים שעניינם הפקדת ערבון. התוצאה היא, שהבקשה לארכה נדחית. יחד עם זאת, בנסיבות העניין אין זה מידתי לדחות את ההליך עקב אי הפקדת הערבון, זאת במיוחד שעה שהמועד להפקדת הערבונות הוארך באופן ארעי עד למתן החלטה זו. במצב דברים זה, המערער יפקיד ערבון תוך 5 ימים מעת המצאת החלטה זו, ולא- יידחה ההליך ללא צורך במתן הודעה נוספת.

החלטה זו, תועבר למערער, ללא דיחוי, באמצעות פקסימיליה.

ניתנה היום, א' בשבט התשס"ו (30.1.06).


מעורבים
תובע: משה שנפ
נתבע: בנק דיסקונט לישראל בע"מ
שופט :
עורכי דין: